Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak Hoogervorst bij campagne 'Gek op je werk'

Datum nieuwsfeit: 10-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

www.minszw.nl

MIN SZW: Toespraak Hoogervorst bij campagne 'Gek op je werk'

Nr. 2001/168
10 oktober 2001

Staatssecretaris Hoogervorst: veel werknemers onnodig in de WAO om psychische redenen

Veel werknemers belanden op psychische gronden in de WAO die daar helemaal niet thuishoren. Dat zijn werknemers die een conflict hebben op hun werk hebben of onvrede met hun werk hebben. Zowel de werkgever als de werknemer blijven in die gevallen vaak passief, terwijl de oorzaak van de problemen niet in ziekte liggen.

Dat zei staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) bij de start van de campagne .Gek op je werk?. op de Nationale Dag voor de Geestelijke Volksgezondheid. Zo.n 90.000 werknemers melden zich per jaar ziek als gevolg van een conflict op het werk.
Hoogervorst heeft de indruk dat de medische wereld te gemakkelijk meegaat in die cultuur. 'Conflicten op het werk worden maar al te makkelijk gemedicaliseerd. In de dossiers wordt dan gerapporteerd over hoofdpijn, rugpijn of een andere vage klacht bij de cliënt.' Een derde van de mensen in de WAO belanden daarin vanwege psychische klachten. Dat is onnodig veel vindt Hoogervorst, want veel van die mensen hebben nog nooit contact gehad met een psychiater of psycholoog. Hoogervorst noemde dat een 'verontrustend gegeven'. Hij onderzoekt de mogelijkheid om voorafgaande aan de WAO-keuring een medische opinie van een vakspecialist verplicht te stellen. Begin volgende maand komt de commissie-Donner met een advies over psychische arbeidsongeschiktheid.

Toespraak door staatssecretaris J.F. Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de Nationale Dag voor de Geestelijke Volksgezondheid en de start van de campagne .Gek op je werk?., op 10 oktober 2001 in Den Haag.

Is Nederland gek op z.n werk? Ik zou daar uitgebreide bespiegelingen over kunnen houden. Maar ik houd me voor dit moment liever aan de feiten. Er is uitgebreid internationaal onderzoek gedaan naar tevredenheid met het werk. Wat blijkt? Nederlanders scoren erg hoog.
Nederland behoort tot de landen waar het vaakst het antwoord .zeer tevreden. wordt gegeven. Nederlanders zijn dus inderdaad gek op hun werk.
Nu een ander feit. Een feit waaruit zou kunnen blijken dat veel mensen toch niet zo gek op hun werk zijn. In Nederland krijgt ruim 13 procent van de beroepsbevolking geheel of gedeeltelijk een WAO-uitkering, is dus arbeidsongeschikt. Met die 13 procent is Nederland in internationaal verband zonder meer koploper. Een derde van de mensen in de WAO zit daarin wegens psychische klachten: overspannenheid, burn-out, conflicten op het werk.

Tegenstrijdige feiten die vragen oproepen. Hoe is het mogelijk dat de hoge arbeidsvoldoening die Nederlanders zeggen te ervaren, gepaard gaat met zo veel mensen die om psychische redenen voortijdig ophouden met werken?

Laat ik een poging doen om deze schijnbare ongerijmdheid te verklaren.

De aard van het werk is in Nederland de afgelopen decennia grondig veranderd. Fysieke arbeid is in toenemende mate vervangen door hoofdarbeid. Het zal u als werknemer van Siemens, als werknemer van een bedrijf met hoogwaardige en geavanceerde technologieën, niet vreemd zijn.
De organisaties waarin wij werken zijn vaak complex van aard. Doelstellingen van werkeenheden veranderen om soms voor iedereen niet geheel inzichtelijke redenen. Er wordt van werknemers meer gevraagd: ze moeten beschikken over een behoorlijke dosis sociale en communicatieve vaardigheden teneinde soepel en productief binnen hun organisatie te kunnen functioneren.

Deze veranderingen maken het werk uitdagend en spannend. Maar tegelijkertijd ook moeilijker en geestelijk inspannender. Want deze veranderingen in de aard van het werk maken het begrijpelijk dat er meer mensen dan voorheen psychische klachten door hun werk hebben.

Psychische klachten zijn in vergelijking tot puur lichamelijke klachten vaak moeilijk te doorgronden. Een werknemer met een burn-out lijkt moeilijker te behandelen dan een werknemer met een gebroken been.
Artsen zijn vaak verlegen met psychische klachten. Ze weten zich er geen raad mee. Het gevolg is dat als werknemers vanwege psychische klachten in de WAO belanden, ze dan ook in de meeste gevallen voor 100 procent arbeidsongeschikt worden verklaard.

Toch belanden er te veel mensen vanwege psychische redenen in de WAO. Voor veel mensen is dat niet nodig. Veel mensen die op psychische gronden arbeidsongeschikt zijn verklaard, hebben nog nooit contact gehad met een psychiater of psycholoog. Een verontrustend gegeven. Want veel psychische klachten zijn behandelbaar met een gerichte therapie.
Ik heb de indruk dat het vooral bij psychische klachten geboden is de zaak niet op zijn beloop te laten en af te wachten wanneer de werknemer terugkomt. Ook hier geldt het adagium .rust roest.. Het is zaak zo snel mogelijk te gaan werken aan terugkeer. Want als je dat niet doet, als je zieke werknemers zonder adequate begeleiding een jaar lang thuis laat zitten, dan zien die werknemers zichzelf al snel als een hopeloos geval. Hoe langer de afwezigheid duurt en het contact met de werkgever uitblijft, des te hoger wordt de drempel om terug te keren.

Voor het werken aan hun terugkeer kunnen werkgevers een beroep doen op hun arbodienst met zijn ervaring en kennis. Maar ze kunnen ook reïntegratiebedrijven inschakelen, die deskundigheid hebben ontwikkeld op het terrein van psychische arbeidsongeschiktheid. Steeds meer bedrijven ontdekken dat het loont om te investeren in preventie van arbeidsongeschiktheid en in terugkeer van zieke werknemers. Het chemieconcern Akzo Nobel hanteert bijvoorbeeld al zo.n jaar of zes een strak psychologisch beleid, waarvoor het externe professionals inhuurt. Een van de resultaten is dat de WAO-instroom ten gevolge van psychische klachten bij Akzo Nobel ongeveer de helft van het landelijk gemiddelde is.

Overigens belanden ook veel werknemers op psychische gronden in de WAO die daar helemaal niet thuishoren. Dat zijn werknemers die een conflict hebben op hun werk, of meer in het algemeen: onvrede met hun werk hebben. Dat is in Nederland een tamelijk omvangrijk fenomeen. Zo.n 90.000 werknemers melden zich per jaar ziek als gevolg van een conflict op het werk. Het is ook zeer verleidelijk: in ons stelsel is er een ontslagbescherming als je ziek bent. Bovendien biedt ziekte in de meeste bedrijven een volledige inkomensbescherming.

In elke grote organisatie komt een dergelijk oneigenlijk gebruik van de ziektewet voor. Iedereen kent wel van die gevallen. Zowel de werkgever als de werknemer blijven passief onder het mom van ziekte van de werknemer.

Zo verstrijkt de tijd en zo wordt de kans groter dat iemand uiteindelijk in de WAO belandt. Eigenlijk niet ziek of arbeidsongeschikt, toch in de WAO, met alle negatieve persoonlijke, maatschappelijke en economische gevolgen van dien. Ik heb de indruk dat ook de medische wereld te gemakkelijk meegaat in die cultuur. Conflicten op het werk worden maar al te makkelijk gemedicaliseerd. In de dossiers wordt dan gerapporteerd over hoofdpijn, rugpijn of een andere vage klacht bij de cliënt. Dat meegaande klimaat moeten we bestrijden, want voor je het weet zit hij of zij een jaar thuis en is de WAO dichtbij.

Binnenkort zullen de regels voor toelating tot de WAO worden verscherpt. Een arbeidsconflict zal dan als een arbeidsconflict behandeld moeten worden, en niet als een heimelijke grond voor toelating tot de WAO.

Wat is de conclusie?
Ik denk dat we bij psychische arbeidsongeschiktheid nog een wereld kunnen winnen. Want het gaat bij die groep zelden om patiënten met zeer ernstige en chronische psychiatrische afwijkingen. We hebben het in het overgrote deel van de gevallen over mensen die naar mijn overtuiging niet lijden aan een vorm van arbeidsongeschiktheid die onomkeerbaar is. Ik heb wel eens de indruk dat er ook mensen in de categorie van de psychische klachten terechtkomen omdat alle andere klachten op hen niet van toepassing zijn. Bij de WAO-keuring wordt vanaf volgend jaar strikter naar psychische klachten gekeken. Ook bekijk ik de mogelijkheden of voorafgaand aan de keuring niet een medische opinie van een vakspecialist kan worden vereist. Stressgerelateerde ziekten kosten de Nederlandse samenleving jaarlijks zo.n 9 miljard gulden. Alleen al om die reden is het van groot belang veel aan preventie te doen.

De overheid maakt daar veel werk van. Samen met sociale partners sluit mijn ministerie convenanten met afzonderlijke bedrijfstakken. In deze convenanten maken we afspraken over het verminderen van de werkdruk en daarmee het voorkomen van arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van psychische klachten.

Verder onderzoekt de commissie-Donner, in opdracht van het kabinet, welke maatregelen er verder genomen kunnen worden om het aantal mensen te beperken dat wegens psychische klachten in de WAO komt. Deze commissie komt begin volgende maand met haar rapport. Daarin zullen concrete aanbevelingen staan over de wijze waarop alle partijen, werkgever, werknemer, arbodienst, verzekeraar en de gezondheidszorg beter met elkaar zullen kunnen samenwerken om uitval wegens psychische klachten te verminderen.

Maar er is ook een verantwoordelijkheid voor mensen op de werkvloer, voor werknemers en hun leidinggevenden om stress en burn-out aan te pakken.
. Zorg ervoor dat een slechte werksfeer op tijd wordt gesignaleerd en op tijd wordt aangepakt.
. Zorg ervoor dat het werktempo van werknemers in overeenstemming is met hun capaciteiten.
. Zorg ervoor dat de creatieve inbreng van werknemers overeenstemt met hun capaciteiten.

Het motto van deze week is .Gek op je werk?. Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat dat motto niet betekent: .Gek van je werk., maar vooral: .Plezier in je werk..

10 okt 01 13:57

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...