Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda Raadscommissies gemeente Rijswijk

Datum nieuwsfeit: 10-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rijswijk

Agenda Raadscommissies

Vergadering van de commissies Middelen (MID), Onderwijs, Sociale Zaken, Zorg en Welzijn (OSZW) op maandag 8 oktober 2001 en van de commissies Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden (ABA), Verkeer en Vervoer, Cultuur en Sport (VVCS) en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Wijkbeheer (VROW) op dinsdag 9 oktober 2001. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis van Rijswijk, Generaal Spoorlaan 2.
De vergadering van de commissie ABA begint om 18.30 uur. De overige commissies beginnen om 20.00 uur.
Tijdens de openbare vergadering van bovengenoemde commissies kunnen bezoekers over een op de agenda geplaatst punt inspreken. Dit kan direct aan het begin van de vergadering, danwel onmiddellijk voorafgaande aan de behandeling van het agendapunt. Men dient dit wel voorafgaande aan de vergadering aan de dienstdoende bode kenbaar te maken. Onder voorbehoud van aanvullingen en/of wijzigingen komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Commissie ABA - 9 oktober 2001
Aanvang 18.30 uur

1. Vaststelling van de notulen van de openbare vergadering van 11 September 2001

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Aangelegenheden betreffende de Politie
a) Mededelingen;
b) Vragen

4. Aangelegenheden betreffende de Brandweer a) Mededelingen;
b) Vragen

5. Aangelegenheden betreffende Communicatie a) Mededelingen;
b) Vragen

6. Voorstel inzake delegatie in het kader van Euro
7. Voorstel inzake wijziging diverse verordeningen i.v.m. invoering Euro

8. Voorstel inzake aanwijzing route gevaarlijke stoffen
9. Rondvraag


Commissie VVCS - 9 oktober 2001
Aanvang 20.00 uur

1. Vaststelling van de notulen van de openbare gecombineerde vergadering van 19 juli 2001

2. Vaststelling van de notulen van de openbare vergadering van 19 september 2001

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Stand van zaken nieuwbouw zwembad

5. Voorstel inzake benoeming nieuw lid Welstands- en Monumentencommissie

6. Voorstel inzake Beleidsnota Duurzaam Bouwen
7. Evaluatierapport Bouwstoffenbeleid

8. Aangelegenheden betreffende Personeel:
a) Mededelingen;
b) Vragen

9. Regioaangelegenheden

10. RondvraagCommissie Middelen - 8 oktober 2001
Aanvang 20.00 uur

1. Vaststelling van de notulen van de openbare vergadering van 13 september 2001

2. Vaststelling van de notulen van de openbare vergadering van 19 september 2001

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Voorstel inzake delegatie in het kader van Euro
5. Voorstel inzake wijziging diverse verordeningen i.v.m. invoering Euro

6. Voorstel inzake grondaankoop van Amstelland Ontwikkeling
7. Derde voortgangsrapportage over de invoering van de Euro
8. Informatisering & Automatisering

9. Planning en control

10. Huisvesting

11. RondvraagCommissie OSZW - 8 oktober 2001
Aanvang 20.00 uur

1. Vaststelling van de notulen van de openbare vergadering van 10 september 2001

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Voorstel inzake vaststelling Verordening voorzieningen gehandicapten gemeente Rijswijk 2002

4. Rapportage Wet Voorzieningen Gehandicapten 2000
5. Zorg

6. Leerplichtverslag schooljaar 2000-2001

7. Onderwijs

8. Welzijn

9. Sociale Zaken

10. Rondvraag


Commissie VROW - 9 oktober 2001
Aanvang 20.00 uur

1. Vaststelling van de notulen van de openbare gecombineerde vergadering van 19 juli 2001

2. Vaststelling van de notulen van de openbare vergadering van 19 september 2001

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Voorstel inzake Beleidsnota Duurzaam Bouwen
5. Voorstel inzake voorbereidingsbesluit Rijswijk Zuid
6. Voorstel inzake voorbereidingsbesluit "Regeling seksinrichtingen"
7. Bestedingsprogramma "Spelen in de Wijk 2001"
8. Economische aangelegenheden

9. Presentatie horecavoorziening Pr. Beatrixknoop
10. Stand van zaken bouwplannen

11. Rondvraagreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie