Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brieven van Buitenlandse Zaken over HLWG Asiel en Migratie

Datum nieuwsfeit: 12-10-2001
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl/content.asp?Key=421839


---

Aan de Voorzitter van de Algemene Commissie voor Europese Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Personenverkeer, Migratie en Vreemdelingenzaken Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag
Datum 12 oktober 2001 Auteur Drs. L.H.J. van Haaren Kenmerk DPV/JP-186/01 Telefoon +31 (0)70 3486663
Blad /5 Fax +31 (0)70 3485046
Bijlage(n) -
Betreft HLWG Asiel en Migratie

Zeer geachte Voorzitter,

Zoals toegezegd tijdens het Algemeen Overleg over de Werkgroep op Hoog Niveau voor Asiel en Migratie (HLWG) d.d. 18 mei 2000, gaat U hierbij, mede namens de Staatssecretaris van Justitie, het verslag toe van de HLWG-bijeenkomst van 7 september 2001.

Als bijlage is tevens de mededeling van de Europese Commissie aan de Raad en het Europees Parlement toegevoegd over een open coördinatiemethode voor het communautaire immigratiebeleid. Deze mededeling zal in de regeringsnotitie inzake het communautaire immigratiebeleid nader besproken worden.

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

Verslag van de bijeenkomst van de werkgroep op hoog niveau voor asiel en migratie (HLWG) op 7 september 2001

Samenvatting

Tijdens de eerste vergadering van de HLWG onder Belgisch Voorzitterschap is gesproken over het programma van het Voorzitterschap in algemene zin en specifiek voor de HLWG. Tevens is de voortgang van de uitvoering van de actieplannen besproken, alsmede de dialoog die met diverse derde landen plaats heeft gevonden (VS, Iran). Voorts rapporteerde Zweden over de UNHCR Regional Meeting te Caïro. De Commissie heeft tenslotte informatie verstrekt over de volgen procedure met betrekking tot de ingediende projectvoorstellen voor de Budgetlijn (B7-667) 'Samenwerking met derde landen op het gebied van migratie'.

Verslag

Programma van het Belgisch Voorzitterschap voor de HLWG

Het Voorzitterschap gaf aan dat het zich zal concentreren op de bestaande actieplannen en dat uitbreiding van het aantal actieplannen vooralsnog niet valt te verwachten. Er wordt zo snel mogelijk overgegaan tot het goedkeuren van de ingediende projecten op basis van Budgetlijn B7-667. Ook zal aandacht gegeven worden aan de migratieconferentie van 16-17 oktober en de follow-up daarvan. Op 3-4 december is, in aansluiting op de HLWG-bijeenkomst, een ontmoeting voorzien met belangstellende derde landen en kandidaat lidstaten.

Migratieconferentie (16-17 oktober 2001)

In algemene zin zal het Voorzitterschap zich in het komend half jaar met name concentreren op het thema 'Migratie'. Het Belgisch Voorzitterschap organiseert op 16-17 oktober 2001 een ministeriële conferentie over migratie naar aanleiding van de Commissie Mededeling over een Communautair Immigratiebeleid (COM(2000)757). Alle leden van de HLWG zijn uitgenodigd. Naast de lidstaten zijn diverse geïnteresseerde derde landen (Verenigde Staten, Canada, Zwitserland, Australië alsmede landen van herkomst), IOM, UNHCR, economische partners en NGO's uitgenodigd.

Een viertal thema's zal tijdens de conferentie aan bod komen: migratiemanagement, toelating van economische migranten, partnerschap met derde landen en integratie van derdelanders.

De HLWG is door het Voorzitterschap uitgenodigd om een bijdrage aan deze conferentie te verzorgen met betrekking tot partnerschappen met landen van herkomst.

Aansluitend hierop heeft de Commissie uitleg gegeven over de Mededeling over een Open Coördinatiemethode voor het Communautaire Immigratiebeleid (COM(2001)387). Hierin is een zestal richtsnoeren opgenomen die, na goedkeuring door de Raad, door lidstaten uitgevoerd worden, waarbij de wijze van uitvoering individueel bepaald kan worden. Met name de inhoud van Richtsnoer 5 'De opneming van migratievraagstukken in de betrekkingen met derde landen, en met name landen van herkomst' is voor de HLWG van belang. Besloten is dat het Voorzitterschap met behulp van bijdragen van lidstaten een Voorzitterschapsdocument zal schrijven over relaties met derde landen op het gebied van migratie ten behoeve van de migratieconferentie.

Implementatie van de Actieplannen

a. Afghanistan

Op 5 oktober a.s. is een expertbijeenkomst gepland van de tweede pijler werkgroep COASI (Azië/Oceanië) die geheel gewijd zal zijn aan Afghanistan. Het Voorzitterschap zal een tweetal papers voorbereiden over de economische en humanitaire situatie en over de politieke situatie in Afghanistan. Op 5-6 oktober vindt te Genève een UNHCR Afghanistan-conferentie plaats. Na 5 oktober vindt er een bijeenkomst van de expertgroep Afghanistan plaats die eventuele actualisatie van het Actieplan Afghanistan zal bekijken.

Het Voorzitterschap wees tenslotte op de Troika-bijeenkomst die zij had gehad met Iran over de situatie in Afghanistan waarin Iran had aangegeven dat de internationale gemeenschap te weinig zou doen om Iran te helpen bij de opvang van Afghaanse vluchtelingen.

NB. in het licht van de recente internationale ontwikkelingen is het niet duidelijk in hoeverre geplande bijeenkomsten daadwerkelijk plaats zullen vinden.

b. Albanië

Op 16 juli jl. heeft een expertbijeenkomst plaatsgevonden onder leiding van de Commissie over het Actieplan Albanië. De Commissie stelde voor om deel E van het Actie Plan aan te passen aan regionale ontwikkeling, omdat de positie van Albanië van oorsprongland naar transitland is verschoven en omdat de ontwikkelingen meer in hun regionale context zouden moeten worden bezien. Er werd opgemerkt dat regelmatig overleg met de tweede pijler werkgroep COWEB (Westelijke Balkan) noodzakelijk is. Het Voorzitterschap en de Commissie zullen zorg dragen voor agendering van de HLWG in COWEB.

c. Irak

Het Voorzitterschap heeft aangegeven dat onderhandelingen met Turkije over preventie en controle van illegale immigratie gaande zijn. Turkije heeft in het Actieplan Irak een plaats als transitland. Dit staat, zo liet de Commissie weten, los van de EU-Turkije accessieonderhandelingen.

d. Marokko

Voorzitterschap heeft verslag gedaan van de informele bijeenkomst van 23 juli jl. binnen het kader van de Associatieraad. Hierin is samen met Marokko gekomen tot een drietal speerpunten: sociaal-economische maatregelen, legale migratie naar de EU en de strijd tegen illegale immigratie. Marokko heeft aangegeven belangstelling te hebben voor Franstalige documentatie over de wetgeving van lidstaten m.b.t. verblijfsrecht, toegang tot de arbeidsmarkt, visa en vrij verkeer van personen. Op 28 september a.s. is een volgende informele bijeenkomst gepland.

e. Somalië

Het Voorzitterschap toonde enige terughoudendheid ten aanzien van Somalië. Er zal echter mede op basis van de ingediende projecten onder de nieuwe budgetlijn verder worden bezien welke activiteiten ten aanzien van Somalië kunnen worden ontplooid.

f. Sri Lanka

Als gevolg van de politieke onrust in Sri Lanka is er nog geen formele reactie op het Actieplan. Op 5 juli hebben onderhandelingen plaatsgevonden over een terugnameakkoord. Nieuwe formele onderhandelingen staan -behoudens de politieke situatie in Sri Lanka- voor november gepland.

Dialoog met derde landen

Op 17 juli vond een Troika meeting met de Verenigde Staten van Amerika plaats. Hierin is een aantal Justitie- en Binnenlandse Zaken onderwerpen aan bod gekomen. De Verenigde Staten hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in de EU relatie met Marokko. Er zou, volgens de Verenigde Staten, een vergelijking getrokken kunnen worden tussen de relatie van VS met Mexico, vooral als het gaat om zaken als legale en illegale migratie en transitmigratie.

Op 3 september heeft een dialoog met Iran plaatsgevonden. De Iraanse autoriteiten accepteren slechts vrijwillige terugkeer en hebben op dit moment geen belangstelling voor het afsluiten van terug- en overname overeenkomsten.

Rapport over UNHCR Regional Meeting te Caïro

Van 3 tot 5 juli 2001 vond een Global Consultations Regional Meeting plaats te Caïro. De Zweedse delegatie bracht verslag uit over deze bijeenkomst. De reactie op de conferentie was positief, omdat niet alleen het restrictieve beleid ten aanzien van de oorspronglanden naar voren kwam, maar dat er juist werd gestreefd naar samenwerking en gemeenschappelijke oplossingen.

Informatie van de Commissie Budgetlijn B7-667.

De Commissie heeft 30 projectvoorstellen ontvangen voor een totaal aangevraagd bedrag van EUR 37 miljoen. Er is EUR10 miljoen beschikbaar binnen de budgetlijn B7-667 (Relatie met derde landen op het gebied van migratie). De Commissie gaf aan dat dit eerste resultaat bemoedigend is en dat er sprak is van een goede geografische en thematische dekking. De Commissie zal voor de volgende HLWG bijeenkomst een eindrapport klaar hebben over de projectselectie.

Kenmerk DPV/JP-186/01
Blad /5

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...