Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoorden op vragen Controle en handhaving groene wetten

Datum nieuwsfeit: 15-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
TRCJZ/2001/9307
datum
15-10-2001

onderwerp
Controle en handhaving groene wetten
Trcnr. 2001/9307 doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van de leden Stellingwerf, Schreijer-Pierik, Bolhuis, Van Heemst, Passtoors en Augusteijn-Esser over de controle en handhaving van groene wetten en ingezonden 14 september 2001 (kenmerk 2000115440).

datum
15-10-2001

kenmerk
TRCJZ/2001/9307

bijlage

1.
De problematiek rond de effectieve controle en handhaving van de groene wetten heeft ertoe geleid dat op verschillende fronten initiatieven zijn genomen. In dit verband verwijs ik u kortheidshalve naar mijn brief van 9 oktober 2001 inzake de toezichtsketen natuur naar aanleiding van de motie Dijsselbloem (Kamerstukken II, 27 235, nr 8).

2.
De incidentenregistratie van stroperij vindt plaats bij de regiopolitie. Bij de inwerking-treding van de Jachtwet zijn afspraken gemaakt over de opsporing van stroperij tussen de Algemene Inspectiedienst en de destijds in het landelijk gebied opererende veldpolitie. Deze afspraken komen er zakelijk samengevat op neer, dat de opsporing en registratie van stroperij in eerste instantie berust bij de veldpolitie en vanaf 1992 bij de regiopolitie, toen de taken van de veldpolitie werden geïncorporeerd in de basispolitiezorg bij de regiopolitie.
Mij zijn tot op heden geen signalen bekend dat de regionale incidentenregistraties ontoe-reikend zijn om aan de opsporing van stroperij de nodige aandacht te geven.

3.
Mij is bekend dat er een verschuiving in de taakopvatting- en invulling van het toezicht-houdend personeel van grote boseigenaren gaande is. Deze verschuiving hangt niet samen met de 'ontwapening' van dit personeel. Bij de evaluatie van artikel 142 Sv (BOA-regeling), die de minister van Justitie eind 2001 aan uw Kamer zal doen toekomen, zal deze ontwikkeling de nodige aandacht krijgen.

4.
Ik heb signalen ontvangen dat een aantal beheerders van bos, natuur- en recreatie-terreinen er steeds meer toe neigt de veiligheidsrisico's voor in hun dienst opererende bijzondere opsporingsambtenaren te beperken door het toezicht in de nachtelijke uren te verminderen. Ik zal dit betrekken bij de in de eerdergenoemde brief van 9 oktober jongstleden aan uw Kamer geschetste initiatieven ter versterking van de handhaving van de groene wetten.

5,6 en 7.
Het zal naar mijn oordeel over het algemeen aan de hand van de verwondingen van het vervoerde dier, het betoog van degene die het dode dier vervoerd en de deskundigheid van de opsporingsambtenaar mogelijk moeten zijn te constateren op welke wijze en op welk tijdstip een dier is gedood of verwond. De door de vragenstellers onderkende handhavingsproblemen van artikel 14 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten kan ik derhalve niet delen. Mocht evenwel de uitvoeringspraktijk in de komende jaren aanleiding geven de handhaving van deze bepaling nader te bezien dan acht ik de in de Flora- en faunawet aangekondigde evaluatie over de doeltreffendheid van deze wet hiertoe het aangewezen kader.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faber

datum

kenmerk

bijlage
Vragen

Vragen van de leden Stellingwerf (ChristenUnie), Schreier-Pierik (CDA), Bolhuis en Van Heemst (beiden PvdA), Passtoors (VVD) en Augusteijn-Essers (D66) aan de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over controle en handhaving van de groene wetten.(Ingezonden 13 september 2001)

1
Wat is de stand van zaken met betrekking tot uw constatering dat een effectievere controle en handhaving van de zogeheten 'groene wetten' noodzakelijk is en met betrekking tot uw toezegging dat hierover, in samenspraak met de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken een notitie wordt opgesteld? 1 Welke prioriteit wordt aan een snelle totstandkoming van deze notitie en daarmee aan een adequate handhaving en controle van deze wetten gegeven? 2

2
Heeft u, gezien het gebrekkige toezicht en de tekortschietende handhaving, wel voldoende inzicht om b.v. over de omvang en ontwikkeling van de stroperij in Nederland, vanaf het moment dat de veldpolitie is opgeheven, uitspraken te doen? Zo ja, kunt u de Kamer daarover cijfermatig en beleidsmatig informeren?

3
Is het u bekend dat steeds meer grote boseigenaren hun toezichthoudend personeel verbieden politietaken te verrichten en zich steeds meer tot de rol van gastheer beperken? Hangt deze ontwikkeling samen met het feit dat steeds meer toezichthoudend personeel c.q. bijzondere opsporingsambtenaren hun werk zonder wapen moeten uitvoeren? Hoe beoordeeld u deze ontwikkeling?

4
Draagt de 'ontwapening' van bijzondere opsporingsambtenaren en toezichthoudend personeel ook bij aan de ontwikkeling dat steeds minder toezicht in de nachtelijke uren plaats vindt en dat steeds minder aan gezamenlijke acties met de reguliere politie wordt deel genomen? Zo ja, hoe denkt u deze ontwikkeling te keren?

5
Onderkent u, in het licht van een adequaat handhavingsbeleid, het probleem van de handhaving van artikel 14 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten, op grond waarvan vrijstelling kan worden gegeven tot het vervoer van zieke of gewonde beschermde inheemse diersoorten? Maakt deze bepaling het voor stropers niet eenvoudig mogelijk bij aanhouding te betogen dat een vervoerd dier nog leefde op het moment dat het in de auto werd geladen?

6
Zo ja, bent u bereid dit probleem te ondervangen door het instellen van een meldingsplicht of door grofwild in dit artikel uit te zonderen van de vrijstellingsmogelijkheid?

7
Zo nee, hoe denkt u dan deze bepaling op een voor de Politie Dier-en Milieubescherming (PDM) werkbare manier te gaan handhaven?

1 Kamerstukken 27 400 XIV en 23 147, nr. 83.
2 Zie ook motie Dijsselbloem, Kamerstuk 27 235, nr. 8.


---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...