Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Koopprijzen landbouwgrond blijven stijgen

Datum nieuwsfeit: 15-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
Zoek soortgelijke berichten
CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht
PB01-225
15 oktober 2001 Koopprijzen landbouwgrond blijven stijgen 9.30 uur

In 2000 is de koopprijs van losse landbouwgrond ten opzichte van 1999 met bijna eenvijfde gestegen. De gemiddelde prijs voor onverpachte losse landbouwgrond bedroeg vorig jaar 79 000 gulden per hectare en 41 000 gulden per hectare voor verpachte landbouwgrond. Er was daarbij nauwelijks verschil in gemiddelde koopprijs tussen los bouwland en los grasland. Wel was er een groot verschil van ruim 40 procent tussen de gebieden met de hoogste en laagste prijs. In 2000 is 21 900 hectare van eigenaar gewisseld. Het betrof vooral los grasland (34 procent) en los bouwland (32 procent). Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Grondprijzen in vijf jaar verdubbeld Sinds 1995 is de koopprijs van los land en van boerderijen verdubbeld. In de eerste helft van de jaren negentig waren de prijzen min of meer stabiel. De prijsverdubbeling van landbouwgrond betrof zowel los bouwland als los grasland, zowel in verpachte als onverpachte staat.

Grote regionale verschillen in grondprijzen De prijzen voor los land lopen sterk uiteen tussen de verschillende landbouwgebieden. In het Rivierengebied steeg de gemiddelde koopprijs van los land naar bijna 93 000 gulden per hectare, terwijl in de Veenkoloniën deze prijs 54 300 gulden per hectare bedroeg.

Technische toelichting
CBS-Persdienst Onder een boerderij wordt hier verstaan het totaal aan opstallen, Postbus 4000 inclusief erf, vanaf 1 ha. Ook bijbehorend bouw- en grasland wordt tot 2270 JM Voorburg de categorie boerderij gerekend, indien het geheel als één kavel wordt tel. (070) 337 58 16
fax (070) 337 59 71 verkocht. Los bouwland is akkerbouwgrond dat kadastraal als aparte E-mail: (losse) kavel is verhandeld. Los grasland betreft grasland dat eveneens (persdienst@cbs.nl) kadastraal als aparte (losse) kavel is verhandeld. Onder `koopprijs verpacht' wordt verstaan de gewogen gemiddelde verkoopprijs in verpachte staat. `Koopprijs onverpacht' staat voor de gewogen Het CBS gemiddelde verkoopprijs in onverpachte staat. is een dienst van
het Ministerie van
Economische Zaken

CBS Persbericht PB01-225 pagina 1 van 4Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie