Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nadruk op specialistische en hogere functies in nieuwe CAO

Datum nieuwsfeit: 15-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: CMHF
Zoek soortgelijke berichten
CMHF

Nadruk op specialistische en hogere functies in nieuwe CAO Rijk

In het onderhandelaarsakkoord over de nieuwe CAO Rijk ziet de CMHF een van haar belangrijkste eisen gerealiseerd doordat het mogelijk wordt om de arbeidsduur op individuele basis structureel te verhogen van 36 naar maximaal 40 uur per week. Alle daaraan gerelateerde arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, pensioenen en sociale uitkeringen worden daarbij naar rato verhoogd. Dit biedt met name soelaas voor de (hoger opgeleide) gespecialiseerde en gekwalificeerde werknemers. Zij hebben doorgaans een meer taakgerichte functie en maken zodoende vaak werkweken van meer dan 36 uur. Hier staat nu geen overwerkvergoeding tegenover.

Voorts gaan alle ambtenaren er in veertien maanden totaal 4,2% op vooruit. Bovendien wordt er dit jaar een eenmalige uitkering verstrekt van 1000 gulden (gemiddeld ruim een procent). Deze vergoeding heeft de CMHF met moeite aanvaard vanwege het denivellerende karakter. Gezien de huidige maatschappelijke omstandigheden is het echter acceptabel voor dit jaar. Daar staat tegenover dat een half procent van de totale loonsom structureel wordt ingezet voor de beloning van managementfuncties bij uitvoeringsorganisaties, zware specialisten en hoger opgeleiden. Dit werkt in het voordeel van onze achterban.

Andere hoofdpunten uit het onderhandelaarsakkoord zijn:


* afspraken over de vernieuwing van het beloningsstelsel waar competentiemanagement een grotere rol zal spelen in de doorloop van een schaal, er meer ruimte komt voor bonussen, meer loopbaanmogelijkheden en het hele beloningssysteem aan transparantere criteria wordt onderworpen;


* studie naar inconveniëntenvergoedingen en vooruitlopend daarop een bonus van 450 Euro voor degenen die werken in repeterende roostervormen;


* vergoeding ziektekostenpremie voor twee kinderen onder de 16 jaar in plaats van een kind;


* er komt een onderzoek naar de gevolgen van het nieuwe belastingstelsel voor de onkostenvergoedingen, zoals beroepskosten en reiskostenvergoedingen.

Tot slot is de CMHF blij dat met haar nu alle partijen zich scharen achter de oproep dat alle herplaatsingskandidaten zo spoedig mogelijk moeten worden geplaatst. In deze tijden van schaarste op de arbeidsmarkt is het ondenkbaar dat mensen die ?over zijn? uit reorganisaties niet een plek elders in de rijksoverheid kunnen verkrijgen. Als totaalpakket menen de CMHF-onderhandelaars dat het onderste uit de kan is gehaald. ?Natuurlijk zijn we wat betreft de loonontwikkeling niet volmaakt happy, maar de nieuwe cao kan zich goed meten met andere recent afgesloten cao?s. Verder beantwoordt deze cao aan de CMHF-wens tot modernisering van het be-loningsstelsel waardoor ruimere beloning van medewerkers mogelijk wordt. Ook is er meer aandacht voor de belangen van specifieke groepen,? aldus CMHF-onderhandelaar Jan Hut.

De CMHF raadpleegt haar leden op 15 november 2001. Zie ook gehele concept-CAO-tekst


---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie