Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief van defensie over verlengen startbaan Geilenkirchen

Datum nieuwsfeit: 15-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Defensie
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Defensie


---

Brieven aan de Kamer
---

Navo vliegbasis Geilenkirchen

15-10-2001

Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Defensie van de Tweede Kamer

In reactie op uw brief van 25 september jongstleden bied ik u hierbij aan een afschrift van mijn brief van 2 oktober 2001 genummerd MG2001003696 aan de Vereniging Stop Awacs Overlast.

Afschrift:

Aan: Vereniging Stop Awacs Overlast Oelovenstraat 29 6442 BJ Brunssum

Zeer geachte heer Fijnaut,

Van uw brief van 7 september 2001 inzake de Navo vliegbasis Geilenkirchen heb ik kennis genomen.

De mogelijkheid van het verlengen van de start-/landingsbaan van de vliegbasis Geilenkirchen is in het verleden door Nederland in verschillende fora aan de orde gesteld. De Navo heeft uiteindelijk niet besloten tot een baanverlenging. De genoemde consequenties (extra kosten en vertraging) zijn, in tegenstelling tot wat u schrijft in uw brief, niet ontzenuwd door de gemeente. De gemeente stelt uitsluitend ten aanzien van het aspect kosten dat daarvoor een verkeerd bedrag is gehanteerd. De stellingname van de gemeente is evenwel niet juist, omdat zij de kosten van een baanverlenging verwart met de kosten van een baan-verdraaiing.

Ook in uw brief maakt u een dergelijke denkfout ten aanzien van de doorlooptijd van een project, waar u aan het slot van de tweede alinea een renovatie van een bestaande start-/landingsbaan (die in relatief korte tijd is te realiseren) vergelijkt met het verlengen van een start-/landingsbaan (hetgeen gepaard gaat met onder andere grondverwerving, reconstructie van de omgeving en aanleg van een stuk startbaan met fundering, aanvliegverlichting, etc.).

De problematiek van de geluidsoverlast door de vliegtuigbewegingen van de Navo vliegbasis Geilenkirchen wordt uiterst serieus genomen door het Nederlandse ministerie van Defensie en door de Navo. Deze problematiek heb ik op 15 maart jongstleden besproken met Lord Robertson, de Secretaris-Generaal van de Navo. Tijdens de daarop volgende vergadering van de Commissie AWACS Limburg is de commissie geïnformeerd over de onderwerpen die in dat gesprek aan de orde zijn geweest.

In het slot van uw brief schrijft u dat er op 31 januari 2001 en 25 augustus 2001 incidenten met AWACS-toestellen hebben plaatsgevonden. Uit informatie die desgevraagd door de plaatsvervangend Commandant van de vliegbasis Geilenkirchen is verstrekt blijkt dat er geenszins sprake is geweest van incidenten. Op 31 januari is een van de AWACS-toestellen

vervroegd teruggekeerd omdat de missieradar niet goed functioneerde. Dit heeft dus niets te maken met het navigeren van het vliegtuig. Op zaterdag 25 augustus is slechts een van de AWACS-toestellen in de lucht geweest op een vlucht van Tinker AFB in de USA naar Oerland in Noorwegen. Deze vlucht is zonder problemen uitgevoerd. Ik betreur dat er verhalen worden gegenereerd over incidenten terwijl die niet hebben plaatsgevonden of dat er slechts sprake was van storingen, zoals die ook bij de burger-luchtvaart voorkomen, waarbij de vliegveiligheid niet in het geding is.

Met de meeste hoogachting,

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,

H.A.L. van Hoof

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie