Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

D66 over de kwaliteit van de natuur

Datum nieuwsfeit: 15-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: D66
Zoek soortgelijke berichten
D66


15 oktober 2001

De kwaliteit van de natuur

Marijke Augusteijn

Hoewel Nederland er uiterlijk op vele plekken groen en fris uitziet en het areaal natuur en bos min of meer stabiel blijft, is de kwaliteit van de natuur er niet op vooruit gegaan. De tijd voor de staatssecretaris om te komen met een goed plan gaat nu echt dringen.

Een terugblik

Bij deze laatste begroting van het tweede paarse kabinet, past mijns inziens een korte terugblik op het natuurbeleid van de afgelopen vier jaar.
De fractie van D66 heeft deze regeringsperiode, steeds grote nadruk gelegd op het verbeteren van de kwaliteit van natuur en landschap. Naast noodzakelijke extra uitgaven voor zorg, onderwijs en veiligheid, hebben wij voorstellen gedaan voor intensivering van uitgaven voor natuur en milieu. Ook ons nieuwe verkiezingsprogramma doet dat. En D66 heeft daar wat voor over. Vanaf 2003 willen wij een forse impuls van ruim 3 miljard gulden, 1,4 miljard euro voor dit beleidsveld. Gedurende de bijna acht jaar van twee paarse kabinetten hebben wij telkens weer voorstellen gedaan voor enerzijds meer geld voor natuurbeheer en anderzijds meer gecoördineerd beleid. Wij hebben dat samen met andere fracties gedaan. En telkens bleek in de kamer weer een hele grote meerderheid voor de voorstellen. Vorig jaar resulteerde dat in de bekende motie de Graaf, Melkert, Rosemöller, waarin de regering werd verzocht nog in het voorjaar 2001 te komen met een Nationaal Natuuroffensief. D66 zelf bood de staatssecretaris een eigen nota Natuuroffensief aan, waarin naast vele andere voorstellen, o.a. gekozen werd voor een versnelling van het aankoopbeleid voor de EHS en het realiseren van tien nationale landschappen.

Het nationaal natuuroffensief

Dat Nationaal Natuuroffensief kwam er niet; de nota bleef uit, het geld eveneens. Reden voor een groot aantal maatschappelijke organisaties om te komen met een eigen offensief, genaamd Nederland Natuurlijk. Uit die nota bleek dat een miljardenimpuls nodig was om die kwaliteit natuur en natuurgebieden te realiseren die nodig was om de achteruitgang in vooral biodiversiteit, een halt toe te roepen. Om de staatssecretaris andermaal te stimuleren die extra impuls binnen het kabinet te bepleiten, dienden de fracties van D66, PvdA , Groen Links en de Christen Unie bij de voorjaarsnota een voorstel in om dit jaar nog 200 miljoen gulden te investeren in een versnelling van de aankoop en van de realisatie van natuur bij de stad. Dit bedrag zou de komende jaren opgetrokken moeten worden tot 500 miljoen structureel. Groot was onze teleurstelling toen wij daarvan wel heel weinig terugvonden in de begroting. Wij gaan er van uit dat deze staatssecretaris zich maximaal gestimuleerd voelt in de uitvoering van het natuurbeleid. Welke bewindspersoon krijgt zo veel en zo'n breed gedragen support voor een intensivering van haar beleid? Welk kabinetslid ziet zich gesteund door een eensgezinde coalitie van natuurbeschermingsorganisaties èn bedrijfsleven? Het kan toch haast niet anders of dat betekent dat deze staatssecretaris in het kabinet een vurig pleidooi heeft gehouden voor een krachtig natuurbeleid? Zeker, het Kabinet heeft extra geld geïnvesteerd. Er kwam een nota Natuur voor Mensen en de grondprijsstijgingen, maar liefst 20% in het vorig jaar, worden nu gecompenseerd. Maar hoe staat het met de budgetten voor de uitvoering van de nota "Natuur voor Mensen"? Waar zijn de budgetten bijvoorbeeld vorig jaar voor ingezet? Voor dit jaar 2001 wordt een extra uitgave van 100 miljoen gulden gerealiseerd. Eenmalig helaas. Wat er niet kwam was het parlementair en maatschappelijk zo gewenste natuuroffensief. Heeft de staatssecretaris dit volledig opgegeven? Wat evenmin kwam is die grote financiële structurele impuls die ertoe had moeten leiden dat b.v. de Ecologische Hoofdstructuur versneld kan worden gerealiseerd. Maar wij geven niet op. Bij de financiële beschouwingen van vorige week heeft D66 al aangegeven dat er een hernieuwd voorstel komt voor een grote impuls t.b.v. een natuuroffensief. Het fractievoorzitterdebat of de Najaarsnota lijkt daar het goede moment voor. Zoeken naar verschuivingen binnen de begroting levert ons inziens slechts kruimels op; wij zoeken naar die grote stap. Dat kan b.v. door de criteria voor het FES fonds op te rekken. Het kan ook door een forse storting in het Groenfonds. En ook mogelijkheden binnen ICES III zullen door ons worden bekeken. Wij vragen de staatssecretaris om zich vierkant achter dit soort initiatieven te stellen, ook binnen het Kabinet.

De kwaliteit van de natuur/natuurbalans 2001

Hoewel Nederland er uiterlijk op vele plekken groen en fris uitziet en het areaal natuur en bos min of meer stabiel blijft, is de kwaliteit van de natuur er niet op vooruit gegaan. Dat constateert D66 niet alleen, dat doet vooral het Natuurplanbureau. De regie op de uitvoering van het beleid moet strakker, de samenhang tussen natuur-, milieu-, water- en ruimtelijk beleid is onvoldoende. Er is geen goede planning. Met name bestuurlijke versnippering door het langs elkaar heen werken van verschillende overheden is daar debet aan. Veel, te veel misschien, wordt overgelaten aan gemeenten, provincies, waterschappen; aldus het planbureau.
D66 overweegt in de tweede termijn een motie aangaande samenhang van beleid tussen de Ministeries. Het is onze vaste overtuiging dat door het over elkaar heen leggen van de plannen zoals bijvoorbeeld Natuur voor Mensen, de nota Waterbeheer 21e eeuw, de notitie Ruimte voor de Rivier, het NMP 4, de 5e nota Ruimtelijke Ordening de natuurdoelen veel sneller gerealiseerd kunnen worden. Dat vraagt ons inziens een aparte integratienota om die kansen te benutten.

Waddenzee

Eind deze maand wordt de trilaterale waddenconferentie in het Deense Esbjerg gehouden. De fractie van D66 ziet het streven naar een juridisch bindend trilateraal verdrag als grootste prioriteit voor komende conferenties. Dat is niet zo gemakkelijk geregeld, hoewel er een zeer gedegen aanzet ligt, geleverd door de Waddenverenigingen uit de drie landen. Maar zolang dit niet is geregeld is plaatsing op de Werelderfgoedlijst toch wel het minste waar we naar moeten streven voor deze conferentie. De voorbereidingen daartoe zijn al jaren aan de gang. D66 is voor draagvlak, ook onder gemeenten en provincies, maar soms moet een bewindspersoon zich niet volgend opstellen, maar de leiding durven nemen. De druk op het gebied wordt groter, het beschermingsniveau is nog niet voldoende. Het eerste deel van de nieuwe PKB is een goede basis. Hulde voor het verbieden van proefboringen. De uitkoop van de kokkelvisserij zal D66 steeds weer voorstellen. Berekeningen van Ernst & Young geven aan dat dit ook financieel mogelijk is. Vorig jaar vroegen wij naar versnelling van de evaluatie kokkelvisserij, mede in het licht van de sterfte onder eidereenden. Gaat dit lukken? Wij pleiten eveneens voor vermindering van de militaire activiteiten Een verplaatsing van het militaire vliegveld Valkenburg moet naar onze mening worden gezocht op Woensdrecht of Leeuwarden en niet in Den Helder. Vorige week hebben de Staten van Friesland gesproken over een windmolenpark bij de Afsluitdijk. Het zou volstrekt niet passen in de door deze Kamer gewenste bescherming van het Waddengebied, als dwars op die Afsluitdijk, tot zes kilometer in de Waddenzee vele tientallen windmolens een onneembaar obstakel gaan vormen voor de vele duizenden trekvogels. Het is bovendien in strijd met de overeenkomst van Stade en met de Vogelrichtlijn. Duitsland en Denemarken hebben dan ook protest aangetekend. D66 ondersteunt uitbreiding van windenergie. Daar zijn gelukkig op land en op de Noordzee veel mogelijkheden voor. Maar dit onzalige plan moet snel verdwijnen. Het zet de onderhandelingen in Esbjerg onder druk en past niet binnen de Werelderfgoedvisie. Wat is de mening van de staatssecretaris?

tot slot

In het verkiezingsprogramma wil D66 investeren in een leefbare toekomst. Daar hoort investeren in natuurontwikkeling bij. Wij willen dat die investeringen een "harder" karakter krijgen en daadwerkelijk worden afgewogen tegen investeringen in bijvoorbeeld rails en wegen. En wij willen dat juist dit Kabinet nog komt met een goed plan. Wij noemden dat een Nationaal Natuuroffensief. De staatssecretaris heeft daarvoor nog precies zeven maanden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...