Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

HITT verwerft order verkeersbegeleidingsysteem op Schiphol

Datum nieuwsfeit: 16-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: HITT
Zoek soortgelijke berichten
HITT

PERSBERICHT
Apeldoorn, 16 oktober 2001
HITT verwerft order voor de levering van een verkeersbegeleidingsysteem op Schiphol
HITT heeft een opdracht ontvangen ter waarde van EUR 0,9 miljoen voor de levering van een verkeersbegeleidingsysteem op de luchthaven Schiphol. Dit Airport Surveillance Tracker (ASTRA) systeem zal onderdeel gaan uitmaken van een groter geheel, waardoor naadloze overgang tussen de systemen voor verkeersbegeleiding in de verschillende sectoren, mogelijk wordt. Het systeem moet medio 2002 operationeel worden.
Het ASTRA (Airport Surveillance Tracker) systeem wordt een belangrijk onderdeel van een nieuw luchthaven verkeersbegeleidingsysteem dat nu in ontwikkeling is op Schiphol. ASTRA zorgt voor een naadloze dekking door integratie van de informatie van 2 grondradars op de luchthaven zelf en van een zogenoemde approach radar die het vliegverkeer in een gebied van ca. 60NM om de luchthaven waarneemt.
Voorts is het ASTRA systeem voorbereid op integratie met toekomstige multilateratie systemen, waarbij middels kruispeilingen de positie van vliegtuigen op de luchthaven wordt bepaald. De informatie uit deze systemen kan worden meegenomen in de informatiestroom, waardoor een nog betere en betrouwbaarder positie kan worden bepaald. Ook het toekomstige ADS-B (Automatic Dependent Surveillance Broadcast), waarbij het vliegtuig zelf informatie betreffende haar positie, snelheid en identiteit uitzendt, kan zonder grote aanpassingen in het huidige ASTRA systeem worden toegevoegd. Naar verwachting zal het systeem medio 2002 operationeel worden opgeleverd. Profiel HITT
HITT is een leidende speler in de wereldwijde nichemarkt voor verkeersbegeleiding- en aanverwante navigatiesystemen. HITT beweegt zich daarmee op het grensvlak van oude en nieuwe economie: de toepassing van de door HITT ontwikkelde technologie leidt tot grote besparingen in infrastructuur, veiligheid en logistiek.
De kernactiviteit van HITT is het ontwikkelen van software gedomineerde systemen die worden toegepast voor de beheersing en begeleiding van de lucht- en scheepvaart en offshore activiteiten. Op dit gebied heeft de onderneming een technologie ontwikkeld waarmee vliegtuigen en schepen individueel, en met een hoge mate van betrouwbaarheid, kunnen worden geïdentificeerd en begeleid. Ook is technologie ontwikkeld die zeer nauwkeurig en real time cartografische informatie verzamelt en verwerkt zodat navigatie veilig, efficiënt en betrouwbaar kan plaatsvinden, en waarmee de uitvoering van offshore werk gestuurd en begeleid kan worden. De kernmarkten waarop HITT zich concentreert zijn: 'Air Traffic Control' gericht op de beheersing van het luchtverkeer op de landingsbanen, taxibanen en platforms van de luchthavens; 'Vessel Traffic Management' waarmee de onderneming zich toelegt op verkeer en informatiesystemen in havens en kustwateren, en op rivieren, kanalen en binnenwateren; 'Navigatiesystemen' met focus op beloodsing en aanlanding, maar ook op real-time (bodem) cartografie in havens, rivieren en offshore.
HITT werkt veelal op projectbasis. Als projectverantwoordelijke levert HITT de benodigde systeemelementen zoals sensoren, communicatieapparatuur en computers. Na de installatie voorziet HITT in het onderhoud van de systemen.
HITT behaalde in 2000 een omzet van EUR 17,9 miljoen (1999: EUR 14,7 miljoen) en een nettowinst van EUR 1,7 miljoen (1999: EUR 0,3 miljoen). Het aantal werknemers ultimo 2000 bedroeg 108. Sinds 4 juni 1998 is HITT genoteerd aan de Euro.NM van Euronext Amsterdam NV. / / / / /
Voor nadere informatie:
De heer ir J.H.M. van Asperen, financieel directeur t: +31 (55) 543 25 24
f: +31 (55) 543 25 95
e: (investor.relations@hitt.nl)

PRESS RELEASE
Apeldoorn, 16 October 2001
HITT wins order for traffic control system at Schiphol HITT has received an order worth EUR 0.9 million for the delivery of a traffic control system at Amsterdam Schiphol airport. The Airport Surveillance Tracker (ASTRA) system will be part of the overall system, enabling a seamless transition between the traffic control systems in the various sectors. The aim is to have the system up and running by mid-2002. The ASTRA (Airport Surveillance Tracker) system will be an important component of a new airport traffic control system currently being developed at Schiphol. ASTRA enables seamless coverage through the integration of the information from two ground radars at the airport itself and from an approach radar which monitors air traffic in an area 60 NM around the airport.
The ASTRA system is also equipped for integration with future multi-lateration systems, used to fix the position of aircraft using cross-referencing. The information from these systems can be included in the information flow, enabling better and more reliable position fixing. The future ADS-B (Automatic Dependent Surveillance Broadcast), which an aircraft itself uses to transmit information related to its position, speed and identity, can also be added to the current ASTRA system without major adjustments. HITT expects to have the system operational by mid-2002. Profile HITT
HITT is a leading player in worldwide niche markets for traffic control and related navigation systems. HITT acts on the boundary between old and new economy: application of HITT's technology results in unprecedented decrease of investments in infrastructures, safety and logistics. HITT's core activity is the development of software dominant systems for control and guidance of air and vessel traffic and offshore activities. In this field HITT developed technology capable of identifying and guiding aircraft and vessels individually and with a high degree of reliability. Also technology has been developed for very accurate and real-time collection and processing of cartographical information in order to navigate safely, efficiently and reliably and with which offshore activities may be controlled and supported. HITT concentrates on following core markets: 'Air Traffic Control' aiming at controlling air traffic on runways, taxiways and aprons; 'Vessel Traffic Management' aiming at traffic and information systems in harbours, coastal waters, rivers, canals and inland water ways; 'Navigation Systems' focusing on piloting and landing, but also on real-time (bottom) cartography in harbours, rivers and offshore. HITT acts project organised and as a main contractor it delivers all necessary system elements like sensors, communication equipment and computers. After commissioning HITT is capable of maintaining the systems.
In 2000 HITT reported a turnover of EUR 17.9 million (1999: EUR 14.7 million) and a net profit of EUR 1.7 million (1999: EUR 0.3 million). The number of staff at the end of 2000 was 108. HITT has been listed on the Euro.NM of Euronext Amsterdam N.V. since 4 June 1998.

For further information, please contact:
Mr J.H.M. van Asperen, financial director

t: +31 (55) 543 25 24
f: +31 (55) 543 25 95
e: (investor.relations@hitt.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie