Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Netwerk om grensoverschrijdende geschillen te beslechten

Datum nieuwsfeit: 16-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: European Commission
Zoek soortgelijke berichten
European Commission

IP/01/1423

Brussel, 16 oktober 2001

Nieuw Europees netwerk om consumenten te helpen grensoverschrijdende geschillen buitengerechtelijk te beslechten

Commissaris David Byrne en het Belgische voorzitterschap hebben vandaag de proeffase van het Europees Buitengerechtelijk Netwerk (EB-Net) gelanceerd. Dit netwerk voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen zal het voor consumenten gemakkelijker maken verhaal te halen in geschillen met leveranciers uit een ander land in de EU alsook in Noorwegen en IJsland. Daarom heeft elk deelnemend land een centraal contactpunt of "infobalie" opgericht waar consumenten informatie kunnen verkrijgen alsook hulp bij de toegang tot de bestaande buitengerechtelijke systemen voor alternatieve beslechting van geschillen (ADR-systemen). Het EB-Net wordt aangevuld met het FIN-NET, het reeds operationele EU-wijde buitengerechtelijke klachtennetwerk voor financiële diensten. Tegelijk met de lancering van het EB-Net is vandaag in Brussel door de Belgische ministers Charles Picqué, verantwoordelijk voor Economische Zaken, en Magda Aelvoet, verantwoordelijk voor Volksgezondheid en Consumentenbescherming, een nieuw Europees bureau voor consumentenvoorlichting voor België geopend. Het Europees bureau zal optreden als Belgische infobalie voor het EB-Net.

"Het vertrouwen van de consument is van cruciaal belang voor een moderne en concurrerende interne markt", zei David Byrne, commissaris voor Gezondheid en Consumentenbescherming. "Het EB-Net is onmisbaar om het vertrouwen van de consumenten te wekken door hun toegang te geven tot eenvoudige, goedkope en effectieve middelen voor de oplossing van grensoverschrijdende geschillen. Ik hoop dat het EB-Net een flexibele en evoluerende structuur zal zijn die bedrijven en consumenten helpt bij de snelle en efficiënte oplossing van geschillen in de interne markt, zodat langdurige en kostbare juridische procedures worden vermeden. Net als in sommige andere landen worden in België de ervaringen en bestaande contacten van de Europese bureaus voor consumentenvoorlichting ingebracht om de effectiviteit en efficiëntie van de infobalie te optimaliseren", voegde Byrne eraan toe. "Deze combinatie zal consumenten met grensoverschrijdende problemen in de toekomst veel voordelen bieden. Ik hoop dat de consumenten dankzij deze praktische instrumenten met meer vertrouwen hun inkopen in de interne markt zullen gaan doen."

Het Europees Buitengerechtelijk Netwerk zal geschillen behandelen tussen een consument en een bedrijf over goederen en diensten, zoals bijvoorbeeld problemen in verband met leveringen, producten met gebreken of producten of diensten die niet aan hun beschrijving beantwoorden. Zij zullen worden behandeld door een enkele nationale "one stop"-infobalie in elke lidstaat.

Deze infobalie zal een ontevreden consument helpen door het verstrekken van informatie en hem steunen bij het indienen van een claim bij het buitengerechtelijk systeem voor alternatieve geschillenbeslechting in het land waar het bedrijf waarvan producten of diensten zijn afgenomen, is gevestigd. De proeffase van het netwerk van infobalies zal vandaag ingaan. Zodra tijdens deze testperiode de meest doeltreffende en doelmatige werkmethoden zijn gevonden, zal het EB-Net in 2002 definitief worden opgericht en door een EU-wijde website worden ondersteund.

Door de toename van de reizen in het buitenland en de toegankelijkheid van internet worden de consumenten zich meer bewust van de mogelijkheden van het grensoverschrijdend winkelen. De praktische invoering van de euro in januari 2002 zal naar verwachting de grensoverschrijdende aankopen nog meer vergemakkelijken. De toenemende diversiteit en complexiteit van de op internet verkrijgbare goederen en diensten is ook een belangrijke stimulerende factor. Als meer en meer consumenten direct goederen en diensten in het buitenland beginnen te kopen, zullen onvermijdelijk grensoverschrijdende geschillen ontstaan. Het beslechten van een geschil waarbij een leverancier is betrokken die honderden kilometers ver woont en een andere taal spreekt, kan consumenten heel wat kopzorgen bezorgen. Om hen te helpen dergelijke problemen op te lossen, zal het EB-Net hun praktische informatie en bijstand verstrekken.

Op het gebied van de financiële diensten bestaat een dergelijk EU-wijd netwerk reeds: wanneer zij worden geconfronteerd met problemen bij de grensoverschrijdende aankoop van financiële diensten, kunnen consumenten nu reeds gebruik maken van het FIN-NET, het grensoverschrijdende buitengerechtelijke klachtennetwerk voor financiële retaildiensten. FIN-NET werd gelanceerd in februari 2001 (zie IP/01/152). De volledige lijst van de buitengerechtelijke verhaalsorganen van FIN-NET is te vinden op de Europa-website onder:

europa.eu.int/comm/dgs/internal_market/en/finances/consumer/adr .htm.

Als de consumenten geen andere verhaalsmogelijkheden hebben of denken te hebben dan juridische actie, kan dit een belangrijke reden zijn om toch maar niet grensoverschrijdend inkopen te doen. Als er wat misgaat bij een grensoverschrijdende inkoop, is traditionele geschillenbeslechting voor zowel consumenten als bedrijven praktisch noch kosteneffectief. De lengte en de technische complexiteit van de juridische procedures, de taalkundige en culturele verschillen en de kosten schrikken over het algemeen consumenten af van het aanspannen van een rechtszaak. Daarom bestaat er een steeds grotere behoefte aan alternatieve mechanismen voor geschillenbeslechting (ADR's) die geen formele juridische actie vereisen. De ontwikkeling van efficiënte ADR-sytemen is daarom een prioriteit geworden voor zowel de nationale als de EU-beleidsmakers die grensoverschrijdende handel en samenwerking even gemakkelijk willen maken als binnen de nationale grenzen.

Op nationaal niveau bestaat reeds een groot scala aan ADR-procedures voor de behandeling van consumentenklachten. Hoewel zij kleine verschillen vertonen, streven zij alle hetzelfde essentiële doel na: zowel consumenten als bedrijven de mogelijkheid bieden om geschillen door een onafhankelijke derde partij goedkoop of kosteloos te laten beslechten. Het EB-Net zal ervoor zorgen dat de basisbeginselen worden nageleefd en dat elk nationaal systeem voor alternatieve geschillenbeslechting klachten met dezelfde strengheid, billijkheid en onafhankelijkheid zal behandelen. Deze beginselen zijn vastgelegd in een aanbeveling van de Commissie van 1998(1)
.

De Commissie heeft het laatste jaar nauw met de lidstaten samengewerkt voor de oprichting van dit netwerk. Een conferentie in Lissabon in mei 2000 heeft alle sleutelactoren van nationale autoriteiten, buitengerechtelijke organen, deskundigen en belanghebbenden samengebracht om de praktische en technische details voor de werking van het netwerk uit te werken. Regeringsdeskundigen hebben de minimale functies en operationele richtsnoeren voor de infobalies vastgesteld. Het Europees Parlement heeft actieve belangstelling getoond voor de ontwikkeling van het EB-Net en was bij de lancering daarvan vertegenwoordigd door parlementslid Diana Wallis. De Europese parlementsleden hebben in juli dit jaar een verslag van Wallis goedgekeurd waarin wordt benadrukt dat het netwerk diensten moet verlenen van het hoge niveau dat burgers van een dergelijke netwerk mogen verwachten en waarin de noodzaak van een financiering op lange termijn wordt onderstreept, met name voor de landen die weinig ervaring met alternatieve geschillenbeslechting hebben. Aan elke nationale infobalie is door de Commissie financiële steun ten belope van 100.000 euro voor het eerste jaar geboden. In alle landen van de EU, alsook in Noorwegen en IJsland worden thans infobalies opgericht (zie bijgevoegde lijst).

Met de opening van het Belgische bureau vandaag bestaan thans in dertien EU-lidstaten Europese bureaus voor consumentenvoorlichting (zie bijgevoegde lijst). De bureaus verlenen al tien jaar diensten aan consumenten. Zij verstrekken informatie over de juridische rechten op zowel Europees als nationaal niveau en verlenen advies en bijstand aan consumenten in verband met grensoverschrijdende kwesties in de EU.

europa.eu.int/comm/consumers/index_en.html

Annex 1

List of Clearing Houses by country

AUSTRIA

Europäische Verbraucherberatung

Mariahilfer Straße 81

A - 1060 Wien

Tel: 00 43 1 58877 342

Fax: 00 43 1 58877 71

E-mail (europainfo@vki.or.at)

Internet www.europakonsument.at

BELGIUM

Verbraucherschutzzentrale

Rue des Chevaliers, 18

B-1050 Bruxelles

E-mail (vsz@euregio.net)

Tel 0032 (0)2 5171790

Fax: 0032 (0)2 5171791

DENMARK

National Consumer Agency of Denmark - Forbrugerstyrelsen

Amager Faelledvej 56 - DK- 2300 Kobenhavn S

E-mail (cs@fs.dk) or (cma@fs.dk)

Tel 0045 3266 9000

FRANCE

From 2002

Centre Européen des Consommateurs

47 bis, rue B. Delespaul

F - 59000 LILLE

Tel. +33.3.28.82.89.18

Fax +33.3.28.82.89.05

E-mail aeic@crc-conso.com

Internet: www.euro-conso.org

FINLAND

Kuluttajavirasto (Konsumetverket, Finnish Consumer Agency)

PL 5 - FIN - 00531 HELSINKI

E-mail (leena.lindstrom@kuluttajavirasto.fi)

Internet www.kuluttajavirasto.fi

Tel 00 +358 9 7726 7826

Fax 00 +358 9 7726 7557

GERMANY

To be officially designated by the German Government.

GREECE

Ministry of Development Consumer Protection Directorate

E-mail (admin@efpolis.gr)

Tel 00 30 1 38 41 773

Fax 00 30 1 38 42 642

IRELAND

Formal designation foreseen by 1.1.02

Clearing Houses in other Member States can, in the meantime, contact the following addresses: (conspol@entemp.ie) or (odca@entemp.ie)

ITALY

Foreseen for November/December 2001

The Italian European Consumer Centre is currently being set up. It will also act as the Italian Clearing House

LUXEMBOURG

Union Luxembourgeoise des Consommateurs

55, rue des Bruyères

L - 1274 HOWALD-LUXEMBOURG

Tel. +352.49.60.22-1

Fax +352.49.49.57

E-mail (info@euroguichet.lu)

Internet www.euroguichet.lu

NETHERLANDS

Foreseen officially for 1.1.02 but can assist consumers

In the meantime

Foundation of Consumer Complaints Boards

Surinamestraat 24 - NL 2585 GJ

The Hague

E-mail: (j.nijgh@sgc.nl)

Tel + 31 070 3105310

Fax +31 070 3658814

PORTUGAL

Centro Europeu do Consumidor

Praça Duque de Saldanha 31/3

P - 1069-013 Lisboa

E-mail (ic@ic.pt)

Internet: www.ic.pt

Tel. +351.21.356.46.37/38 - +351.21.356.46.57

Fax +351.21.356.47.22

SPAIN

Instituto nacional del Consumo

Principe de Vergara 54 - e- 28071

Madrid

E-mail alicia.menendez@consumo-inc.es

Tel +34 91 431 8225

Fax +34 91 5780 369

SWEDEN

Konsument Europa

Postal address: Box 16014,

S -103 21 Stockholm

E-mail (agneta.gillback@konsumenteneuropa.se)

Internet www.konsumenteuropa.se

Tel: +46 8 402 42 90/402 42 92 (Direct line)

Fax: +46 8 402 42 99

UNITED KINGDOM

NACAB

The Development Centre, Science Park - Coxwell Avenue

UK - Wolverhampton WV 10 9 RT

E-mail (EEJ.net@nacab.org.uk)

Internet www.EEJ-Net.org.uk

Tel +44.1902 310 568

Fax +44.1902 710 068

ICELAND

Ministry of Commerce

Clearing House Section

Arnarhvall

IS-150 Reykjavik

Tel + 354 560 9070

Fax +354 5621289

NORWAY

The Consumer Council

P.O. Box 4594 Nydalen - N - 0404 Oslo

E-mail (terje.sorensen@forbrukerradet.no).

Tel +47 23 400 500

Fax +47 23 400 501

Annex 2

List of European Consumer Centres by Member State

AUSTRIA

Europäische Verbraucherberatung Wien

Mariahilfer Straße 81

A-1060 Wien

Tel: 00 43 1 58877 342

Fax: 00 43 1 58877 71

E-mail (europainfo@vki.or.at) or (gmentschl@vki.or.at)

Internet www.europakonsument.at

BELGIUM

Centre Européen des Consommateurs

Rue des Chevaliers, 18

1050 Bruxelles

E-mail (vsz@euregio.net)

Tel: 0032 (0)2 5171790

Fax: 0032 (0)2 5171791

FRANCE

Centre Européen des Consommateurs

47bis, rue B. Delespaul

F-59000 LILLE

Tel.+33.3.28.82.89.18

Fax+33.3.28.82.89.05

E-mail aeic@crc-conso.com

Internet www.euro-conso.org

SPAIN

Centro Europeu del Consumidor

Institut Català del Consum

Gran Via Carles III, 105, lletra B-I

E - 08028 BARCELONA

Tel. +34.93.330.98.12

Fax +34.93.330.93.11

E-mail (cec@icconsum.org)

Internet www.icconsum.org/cec

Centro Europeo del Consumidor

Dpto. de Industria, Comercio y Turismo

Gobierno Vasco

Donostia - San Sebastian 1

E - 01010 VITORIA-GASTEIZ

Tel. +34.945.01.99.48

Fax +34.945.01.99.47

E-mail cec@ej-gv.es

Internet www.euskadi.net/consumoinfo

IRELAND

European Consumer Centre

13A Upper O'Connell Street

IRL - DUBLIN 1

Tel +353.1.809.06.00

Fax +353.1.809.06.01

E-mail (info@ecic.ie)

Internet www.ecic.ie

GERMANY

Euregio

Enscheder Straße 362

D - 48599 GRONAU

Tel. +49.2562.70.20

Fax +49.2562.70.259

E-mail (consumenten@euregio.de)

Internet: www.verbraucher.euregio.de

Europäisches Verbraucherzentrum der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein e.V.

Willestraße. 4-6

D 24103 KIEL

Tel. +49.431.9719350

Fax +49.431.9719360

E-mail (evz@evz.de)

Internet www.evz.de

FINLAND

City of Helsinki Environment Centre

(Helsinginkatu 24, Helsinki 53)

P.O. Box 500

FIN-00099 CITY OF HELSINKI

Tel +358 9 7312 2920

Fax +358 9 7312 2727

E-mail eu-(kuluttajaneuvonta@ymk.hel.fi)

Internet www.hel.fi/eu-kuluttajaneuvonta

PORTUGAL

Centro Europeu do Consumidor

Praça Duque de Saldanha, 31 1°

P 1069-013 LISBOA

Tel. +351.21.356.46.60 - 351.21.356.46.57

Fax +351.21.358.25.73

E-mail (euroconsumo@ic.pt)

Internet: www.ic.pt

UNITED-KINGDOM

National Association of Citizens Advice Bureaux

Myddelton House

115-123 Pentonville Road

UK - LONDON N1 9LZ

Tel. +44.207.833.2181

Fax +44.207.833.4371 / 833.7037

E-mail (nicola.simpson@nacab.org.uk)

Internet: www.nacab.org.uk

LUXEMBOURG

Union Luxembourgeoise des Consommateurs

55, rue des Bruyères

L - 1274 HOWALD-LUXEMBOURG

Tel. +352.49.60.22-1

Fax +352.49.49.57

E-mail (info@euroguichet.lu)

Internet www.euroguichet.lu

SWEDEN

Konsument Europa

Box 16014

S-103 21 Stockholm

Tel: +46 8 402 42 90

Fax: +46 8 402 42 99

E-mail (info@konsumenteuropa.se)

Internet www.konsumenteuropa.se

(1)
Aanbeveling van de Commissie van 30 maart 1998 betreffende de principes die van toepassing zijn op de organen die verantwoordelijk zijn voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen (PB L115/31, 17.04.98, blz.1-16)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...