Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Carboncredits.nl instrument voor CO2-reductie in arme landen

Datum nieuwsfeit: 16-10-2001
Bron: Senter
Zoek soortgelijke berichten
Senter

16 oktober 2001
Carboncredits.nl levert bedrijven hoger rendement op investeringen in CO2-reductie

Investeringen in ontwikkelingslanden of Midden- en Oost-Europa in duurzame energie of energie-efficiency kunnen een hoger rendement krijgen door het verkopen van carbon credits, ofwel tonnen CO2-equivalent. Met het programma Carboncredits.nl koopt Senter namens de Nederlandse overheid de met de investering behaalde CO2-reductie. Op deze manier ontstaat een nieuwe bron van inkomsten die de realisatie van investeringen in minder voor de hand liggende gebieden aantrekkelijker maakt. Tot 31 januari kunnen bedrijven hun energie-investeringsprojecten in ontwikkelingslanden aanmelden bij Senter. Projecten in Midden- en Oost-Europa kunnen worden aangemeld tot 4 maart.

Met Carboncredits.nl is Nederland het eerste land ter wereld dat twee instrumenten implementeert die voortkomen uit het Kyoto-protocol, namelijk Joint Implementation (JI) en het Clean Development Mechanism (CDM). Wanneer een investeerder een meetbare reductie van CO2 realiseert in een ander land, koopt Nederland deze reductie in broeikasgassen. Zulke investeringen in energieprojecten zijn interessant voor het gastland omdat ze een bijdrage leveren aan een duurzame economische groei. Zonder carbon finance waren deze projecten wellicht niet gerealiseerd. JI richt zich op landen in Midden- en Oost-Europa (die ook een verplichting hebben onder Kyoto), CDM richt zich op ontwikkelingslanden (zonder reductieverplichting. Extra financiering
Voor investeerders kan de verkoop van de emissiereductie mogelijk voorzien in 10 à 40 procent van de financieringsbehoefte. Met name grote, meerjarige projecten kunnen profiteren van Carboncredits.nl. Projecten moeten lopen tot 2012. Gedurende de looptijd van het project leveren de investeerders ten minste 500.000 ton CO2-equivalent in het geval van JI en ten minste 100.000 ton CO2-equivalent in het geval van CDM. Eén carbon credit is gelijk aan 1 ton CO2-equivalent. Senter betaalt tussen EUR 2 à 5 per carbon credit. Prijzen worden bepaald door een proces van 'competitive bidding'.

Soorten investeringen
Carboncredits.nl is interessant voor duurzame investeringen op de volgende gebieden:

* het vervangen van fossiele energie door duurzame energie (zon, wind, hydro etc.);

* het vervangen van CO2-intensieve brandstoffen door minder vervuilende brandstoffen;

* energie efficiency;

* afvalverwerking;

* (her)bebossing (alleen in Midden- of Oost-Europa).
Carboncredits.nl bestaat uit het ERUPT-programma voor JI en het CERUPT-programma voor CDM. ERUPT is in 2000 al van start gegaan, het CDM-mechanisme opent nu voor het eerst. Senter voert Carboncredits.nl uit voor de ministeries van Economische Zaken (Erupt/JI) en VROM (Cerupt/CDM). Erupt is een openbare aanbesteding volgens EU-procedures. De eerste tenders staan open van 1 november tot 31 januari (CERUPT) en van 1 december tot 4 maart (ERUPT).

Meer informatie
Voor meer informatie over Carboncredits.nl kunt u contact opnemen met het projectteam Carboncredits.nl van Senter (070) 361 04 95, een e-mail sturen aan (carboncredits@senter.nl) of de website bezoeken: www.carboncredits.nl. Senter is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken dat overheidsbeleid uitvoert op het gebied van technologie, energie, milieu, export en internationale samenwerking. Doelstelling hierbij is het duurzaam versterken van de positie van bedrijfsleven en kennisinstellingen in ons land. Voor meer informatie over de subsidie- en kredietmogelijkheden van Senter kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene informatie & advies, telefoon (070) 361 02 77 en e-mail (info@senter.nl) of telefoon (070) 361 09 99 (voor internationale projecten).

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie