Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentelijke mededelingen Oud-Beijerland

Datum nieuwsfeit: 17-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Oud-Beijerland
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oud-Beijerland

Aangepast programma de Boogerd in de herfstvakantie

Ongetwijfeld heeft u in de lokale pers al gelezen dat gedurende de herfstvakantie, in de week van 22 t/m 26 oktober, de Megakidsdagen plaatsvinden in Vrijetijdscentrum De Boogerd. Dit heeft als consequentie dat op 22, 23 en 24 oktober tussen 10.00 en 17.00 uur vrij zwemmen niet mogelijk is.

Uiteraard is iedereen hierbij van harte welkom. De toegangsprijs bedraagt voor de maandag 27,50 en voor de dinsdag en de woensdag 15,-- per dag.

Collecteopbrengsten

Op 5 september 2001 heeft de Stichting Sociaal Medische Hulpverlening aan Oost-Europa een kledinginzameling gehouden in Oud-Beijerland. De netto-opbrengst bedraagt 3.637,--( 1.650,40).

Eenden niet voederen

Het komt regelmatig voor dat inwoners, overigens met de beste bedoelingen, hun overtollige etenswaren zoals brood, aan de eenden voeren die bij hen in de buurt bivakkeren.

Wij verzoeken u dringend dit voortaan achterwege te laten en uw etensresten in de groene container te deponeren.

Eenden behoren namelijk op natuurlijke wijze hun dagelijkse kost te verzamelen en zij zijn daar ook zeer goed toe in staat.

Een vervelend neveneffect is dat de etensresten die niet door de eenden verorberd worden, een grote aantrekkingskracht hebben op andere dieren en dan met name ongedierte zoals ratten.

Wij zien het niet als onze verantwoordelijkheid om ongedierte van voedsel te voorzien en we gaan ervan uit dat u het daar van harte mee eens bent.

Gladheid door bladval

Oktober is de maand waarop de natuur zich voorbereid op de naderende winter en vlammend afscheid neemt van de zomer. Dit afscheid gaat gepaard met schitterende kleuren, variërend van bloedrood tot diepgeel en alle daartussen liggende kleurschakeringen.

Toch kan de bladval, vooral op plaatsen waar het zich ophoopt, voor problemen zorgen. Wij vragen u dan ook hierop bedacht te zijn om een ongeluk, dat zoals het spreekwoord zegt in een klein hoekje ligt, te voorkomen.

Maatregelen tegen vandalisme

Om vandalisme zo veel mogelijk tegen te gaan, worden 4 extra lichtmasten en videobewaking geplaatst bij het basketbalveld van de C.S.G. Willem van Oranje.

Verder zullen er reparatiewerkzaamheden verricht worden aan het hekwerk, de stalen hekken die stuk zijn worden vervangen en het nylon hek wordt vervangen door een gazen hekwerk en het bovennet zal worden vervangen door een nylon dakconstructie.

De werkzaamheden worden in oktober-november uitgevoerd.

Oud papierbakken verdwijnen

OUD PAPIERBAKKEN VERDWIJNEN UIT OUD-BEIJERLAND

Vanaf 1 november zullen er in de gemeente Oud-Beijerland geen bakken voor oud papier meer staan. Vanaf oktober wordt er door de verenigingen en instellingen uit Oud-Beijerland huis aan huis papier ingezameld.

De RAD Hoeksche Waard streeft naar het meer gescheiden inzamelen van oud papier. Daarom heeft de RAD met een aantal verenigingen en instellingen afgesproken om het oud papier maandelijks huis aan huis in te zamelen. Aangezien het niet efficiënt is om naast huis aan huis inzameling ook papierbakken in de gemeente te hebben, worden deze verwijderd. Door op deze efficiënte manier te werken kan de afvalstoffenheffing laag blijven

Kerken, scholen en verenigingen ontvangen voor het ingezamelde papier een subsidie. Indien u één keer per maand uw oud papier aan deze instellingen meegeeft, levert u niet alleen een bijdrage aan het milieu maar steunt u ook het verenigingsleven in uw gemeente.

De verenigingen zullen het oud-papier op werkdagen savonds en op zaterdagochtend inzamelen.

De tijden waarop wordt ingezameld zijn:
* op de werkdagen vanaf 17.30 uur tot ongeveer 21.00 uur.
* op zaterdag vanaf 9.00 uur tot ongeveer 13.00 uur.
De wijkindeling en de inzameldagen zijn in het onderstaande schema aangegeven:

Inzamelgebied Instelling Inzameldag/avond
Poortwijk I en II Act. Comm. Herv. Kerk Oud-Beijerland 2e dinsdag van de maand
Croonenburg en Even Buiten Muziekvereniging Harmonie

3e zaterdag van de maand
Zuidwijk Voetbalvereniging OSV Laatste maandag van de maand Zeeheldenwijk en Centrum Zuid Jongerenkoor "Te Deum" 1e dinsdag van de maand
Spuioeverwijk AKV 1e maandag van de maand
Zoomwijck; Zinkweg tot Zoomwijcklaan Korbatjo 3e maandag van de maand Zoomwijck; Randweg tot Zoomwijcklaan

CBS "de Hoeksteen"
3e dinsdag van de maand
Centrum Noord en Oosterse Gorzen Wandelsportvereniging Beijerland Laatste donderdag van de maand

Naast de huis aan huis inzameling kunt uw papier ook inleveren bij diverse verenigingen die op bepaalde tijden een container laten plaatsen. In de onderstaande tabel zijn de diverse verenigingen die met een container inzamelen weergegeven:

Vereniging/instelling Plaats Data
Eben-Haëzerschool Parkeerplaats Lindehoeve Permanente standplaats O.B.S. de Zevensprong Gr. V. Egmondstraat Geen vaste datum Sabine van Egmondschool Oosterse Gorsen Geen vaste datum Oudercommissie De Tandem Zoomwijck bij de school Geen vaste datum Willy Brodusschool Parkeerplaats school Geen vaste datum Muziekverenging Harmonie Abel Tasmanstraat 1 Geen vast datum Act. Centrum de Laning Op het schoolplein Geen vaste datum A.K.V. Korbatjo Zoomwijck 1e maandag van de maand V.V. OSV Sportpark Olympia Permanente standplaats V.V. SHO Kikkershoek Permanente standplaats
Atletiekvereniging Spirit Kikkershoek Geen vaste datum V.V. Zinkwegse Boys Zinkweg Permanente standplaats W.S.V. Beijerland Ant. Fokkerstraat Permanente standplaats Jongerenkoor "Te Deum" Adm. De Ruyterstraat 1e dinsdag van de maand H.W. Eijphonia Zinkweg Geen vaste datum
Diakonie Thomaskerk Magrietstraat 2e woensdag van de maand Act. Comm. Herv. Kerk O.B. Poortwijk 2e dinsdag van de maand Hockendam A. Tasmanstraat Geen vaste datum

Wij verzoeken u het oud-papier op de inzameldagen, met een touwtje samengebonden of verpakt in een kartonnen doos, voor uw woning langs de openbare weg klaar te zetten. Oud-papier dat is aangeboden in plastic zakken of in houten kratjes wordt niet meegenomen. Oud-papier en karton afkomstig van bedrijven wordt ook niet meegenomen.

Voor nadere informatie over de verwijdering van oud papier kunt u zich wenden tot de RAD Hoeksche Waard, telefoon 0186-572586.

Plaatsing snelheidscamera's

Ondanks de vele inspanningen van de overheid op het gebied van de verkeersveiligheid vormt het structureel te hard rijden van het gemotoriseerde verkeer een bekend maar moeilijk te bestrijden gedragsprobleem. Door te hoge snelheden ontstaan vaak onveilige verkeerssituaties die leiden tot ongevallen waarbij regelmatig zwakkere verkeersdeelnemers betrokken raken. Bovendien zijn lawaai- en trillingsoverlast, veroorzaakt door de hoge snelheden, erg hinderlijk voor omwonenden.

De Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid, bestaande uit de 6 gemeenten in de Hoeksche Waard, de Provincie Zuid Holland en het Waterschap de Groote Waard, streeft ernaar, dat iedere wegbeheerder binnen haar eigen gebied, het verkeersgedrag beïnvloed door permanente snelheidshandhaving. In samenwerking met de politie Zuid-Holland-Zuid hebben de wegbeheerders daarom besloten in de Hoeksche Waard een zgn. "snelheidscameraproject" uit te voeren. Door het terugdringen van de snelheid kan structureel een bijdrage geleverd worden aan de verbetering van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid.

Binnen de bebouwde kom van Oud-Beijerland worden de camera's opgesteld op locaties waarvan, zowel door snelheidsmetingen, het ongevallenbeeld, als ook door klachten van omwonenden bekend is dat er structureel te hard wordt gereden.

Locaties:

1. Koninginneweg, kruising met Julianastraat / Irenestraat.
2. Koninginneweg, kruising met Steenenstraat / Pad van Jongejan.
3. Koninginneweg, fiets-/voetgangersoversteek Lange Laning.
4. Randweg, fiets-/voetgangersoversteek ter hoogte van de Zinkweg.
5. Zinkweg (het wegvak ter hoogte van huisnummer 128).
6. Rembrandtstraat (het wegvak ter hoogte van huisnummer 52).
Op de kruispuntlocaties 1 t/m 4 zal de snelheidscontrole worden gekoppeld aan de aanwezige verkeersregelinstallatie. Op deze wijze wordt naast het door rood licht rijden, gelijktijdig toezicht op de snelheid gehouden. De overige locaties (5 en 6) staan langs een wegvak en verrichten de snelheidscontrole gelijktijdig in beide rijrichtingen.

Uitvoeringsperiode

Het is de bedoeling de locaties in de komende weken in te richten. Tijdens de werkzaamheden op de rijbaan zal ten behoeve van het gemotoriseerde verkeer de bereikbaarheid van de straten door middel van verwijsbordjes worden aangegeven.

Vragen en/of nadere informatie

Van de permanente snelheidscontrole wordt verwacht dat deze bijdraagt tot het terugdringen van het aantal (letsel)ongevallen in Oud-Beijerland en het verbeteren van de leefbaarheid voor omwonenden langs wegen waar woningen op korte afstand van de rijbaan liggen.

Voor uw eventuele reacties kunt u contact opnemen met de dienst Ruimte, onderafdeling Ingenieursbureau Openbare Werken, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

De openingstijden zijn van 9.00-12.30 uur, of volgens afspraak. U kunt ook bellen dhr. A.W. Elsenaar, tel. 646646 / Emailadres: a.elsenaar@oud-beijerland.nl.

Voor algemene onderwerpen kunt u dagelijks tussen 9.00 en 12.00 uur contact opnemen met de meldingentelefoon van de afdeling Openbare Werken van de dienst Ruimte.

Tel. 0186-646165 / Emailadres: info@oud-beijerland.nl

Reisdocumenten

Per 1 oktober wijzigt de afgifteprocedure van de reisdocumenten.

Het aanvragen en afhalen moet u persoonlijk doen. Nu krijgt u uw reisdocument direct mee. Na 1 oktober zult u een week op uw nieuwe reisdocument moeten wachten. De overschakeling heeft echter voor heel Nederland ook een tijdelijke beperking. De aanvragen kunnen op 1 oktober wel gewoon worden ingediend, maar het uitreiken gebeurt pas vanaf 8 oktober.

Van 1 t/m 8 oktober 2001 kunnen er dus helemaal geen reisdocumenten worden verstrekt.

U zult deze beperkingen in onze serviceverlening niet prettig vinden. Daar hebben wij begrip voor. De fraudebestendigheid van de nieuwe reisdocumenten is echter veel beter.

Het paspoort wordt een stuk goedkoper: 73,55 ( 33,38) (nu 106,50 ( 48,33)). De identiteitskaart wordt duurder: 59,20 ( 26,86) (nu 39,60 ( 17,97)).

Het bijschrijven van kinderen duurt ook voortaan ook één week en kost 17,50 ( 7,94) (bijschrijving in een geldig paspoort) of 10,00 ( 4,54) (bijschrijving in nieuw paspoort).

Uiteraard zijn er spoedprocedures voor bijzondere omstandigheden

Deze wijzigingen zijn het gevolg van nieuwe landelijke regels.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken, tel. 646777.

Werkzaamheden knooppunt Spuidijk

In het kader van de aanpassing van de verkeersstructuur centrum is op 2 oktober jl. gestart met de werkzaamheden op het knooppunt Spuidijk Zinkweg Molendijk.

De werkzaamheden aan het knooppunt zullen in de volgende 3 fasen worden uitgevoerd:

Fase 1 Bestratingswerkzaamheden Zinkweg

De Zinkweg is ter plaatse van de aansluiting op de Spuioeverweg afgesloten. De percelen Spuidijk 1 t/m 11 zullen via de Zinkweg bereikbaar blijven.

Fase 2 Bestratingswerkzaamheden Beneden Molendijk en Molendijk

De Molendijk en de Beneden Molendijk zijn tijdelijk voor doorgaand verkeer gestremd. Het verkeer wordt omgeleid door middel van bebording.
Het fietsverkeer op de Spuioeverweg (vanuit Spuioeverwijk) richting centrumgebied v.v. zal door middel van bebording tijdelijk in de richting Spuidijk worden omgeleid.

Fase 3 Asfalteringswerkzaamheden Spuidijk

In deze fase zal het doorgaande verkeer met behulp van een mobiele verkeersregelinstallatie worden geregeld.

Naar verwachting zullen de werkzaamheden in totaal ca. 5 weken in beslag nemen.

Vragen en/of nadere informatie

Voor eventuele vragen / reacties kunt u schriftelijk of mondeling contact opnemen met de Dienst Ruimte, onderafdeling Ingenieursbureau Openbare Werken, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland. De openingstijden zijn van 9.00-12.30 uur, of volgens afspraak. U kunt ook bellen naar dhr. A.W. Elsenaar (tel. 646646) / Emailadres: a.elsenaar@oud-beijerland.nl

Indien u in de uitvoeringsperiode vragen of suggesties hebt, dan kunt U contact opnemen met de opzichter, dhr. A. Deurloo (tel: 646629 of 06-21428212) van de Dienst Ruimte, onderafdeling Ingenieursbureau Openbare Werken.

Voor algemene onderwerpen kunt u dagelijks tussen 09.00 en 12.00 uur contact opnemen met de meldingentelefoon van de afdeling Openbare Werken van de Dienst Ruimte (tel. 646165) Emailadres: info@oud-beijerland.nl

Bekendmakingen

Burgemeester en Wethouders van Oud-Beijerland geven kennis van het feit dat het college van burgemeester en wethouders van plan is om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen voor het vergroten van een woning aan de Gorterstraat 2.

De desbetreffende stukken liggen met ingang van 19 oktober 2001 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de dienst Ruimte in het gemeentehuis, W. van Vlietstraat 6 (geopend op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur en volgens afspraak).

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzageligging schriftelijk zijn zienswijze tegen het verlenen van vrijstelling naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Bekendmakingen AWB en Woningwet

AWB

Bekendmakingen

Datum publicatie : 18 oktober 2001

Het gemeentebestuur van Oud-Beijerland maakt de volgende besluiten bekend :

Verzending d.d.

Zakelijke inhoud

Naam en adres

direct-belanghebbende

Dienst

Bouwvergunning verleend voor:

10-10-01

Het vergroten van een bedrijfspand op het perceel Jan van de Heijdenstraat 11;

WHW Bedrijven Jan van der Heijdenstraat 11 3261 LE Oud-Beijerland

2

Bouwvergunning van rechtswege verleend voor:

11-10-01

Het vergroten van een woning op het perceel W. van Vlietstraat 23;

Mw. C.A. van Geijn-Russeler W. van Vlietstsraat 23 3262 GM Oud-Beijerland

2

Positieve reactie op melding bouwvoornemen voor:

11-10-01

Het plaatsen van een berging/hobbyruimte op het perceel Piet Heinstraat 41;

Dhr.B. Vermaas Piet Heinstraat 41 3262 XL Oud-Beijerland

2

Voorlopige bouwvergunning verleend voor:

Kapvergunning verleend voor:

Sloopvergunning verleend voor:

Overige vergunningen/vrijstelling/ontheffing verleend voor:

16-10-01

Het uitoefenen van een horecabedrijf in het perceel Beijerse Hof 33;

Sheggys Place Mw. E.O. Shegold Thobokholt Beijerse Hof 33b 3262 VD Oud-Beijerland

3

16-10-01

Het innemen van een standplaats t.b.v de verkoop van kerstbomen op de Molenaar van 6 t/m 24 december 2001

Mw. Jacobs-Winandts Bordewijkring 5 3261 PV Oud-Beijerland

3

16-10-01

Het plaatsen van maximaal 10 reclameborden van 31 december 2001 t/m 21 januari 2002 t.b.v. Open Dag Roc Zadkine.

Van Puffelen Buitenreclame B.V. Mw. G. Haile Haltewachter 2012 3034 KE Rotterdam

3

16-10-01

Het plaatsen van maximaal 5 reclameborden van 8 t/m 17 november t.b.v. Requim Verdi;

Van Puffelen Buitenreclame B.V. Mw. G. Haile Haltewachter 2-12 3034 KE Rotterdam

3

BEZWAREN

In veel gevallen kan een belanghebbende tegen een besluit bezwaren indienen. De bezwaren moeten schriftelijk en gemotiveerd binnen zes weken volgende op de dag van verzending van het besluit (zie bovenstaand schema) worden ingediend bij het gemeentebestuur, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Na de indiening kan de belanghebbende, die de behandeling van het bezwaarschrift niet kan afwachten, aan de President van de Rechtbank te Dordrecht een voorlopige voorziening vragen (waarover griffierecht verschuldigd is).

Nadere informatie m.b.t. de besluiten is verkrijgbaar bij :
1. Dienst Samenleving, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 67 77
2. Dienst Ruimte, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 66 39
3. Dienst Bestuur, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 65 41
WONINGWET

Openbare bekendmaking ingevolge artikel 41 van de Woningwet.

Lijst van bij de gemeente binnengekomen aanvragen tot het verstrekken van een bouw- of sloopvergunning :

aanvraag

ingediend d.d.

zakelijke inhoud

naam en adres aanvrager

Bouwvergunningsverzoek tot het :

27-09-01

Vergroten van een woning op het perceel Roerdompweg 14;

Dhr. M. Fransen Roerdompweg 14 3263 AJ Oud-Beijerland

28-09-01

Vergroten van een woning op het perceel Chopinplein 31

Dhr. P.P. Amesz Zilvermeeuw 38 3263 BP Oud-Beijerland

02-10-01

Plaatsen van een rookkanaal op het perceel Chopinplein 11

Dhr. P. Steegmans Helen Parkhurstweg 76 3263 RK Oud-Beijerland

03-10-01

Plaatsen van een dakkapel op het perceel Adm. De Ruyterstraat 86

Dhr. E. Overweel Adm. De Ruyterstraat 86 3262 XG Oud-Beijerland

08-10-01

Wijzigen van een gevel op het perceel Kwakscheweg 3

Schrijvershof B.V. Kwakscheweg 3 3261 LG Oud-Beijerland

Sloopvergunningsverzoek tot het:

08-10-01

Vernieuwen van dak- en wandbeplating van een opslagloods op het perceel Kwakscheweg 3

Schrijvershof B.V. Kwakscheweg 3 3261 LG Oud-Beijerland

N.B.: Nadere informatie daarover is verkrijgbaar bij de Dienst Ruimte, W. van Vlietstraat 6, tel. 64 66 39

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie