Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Capelle a/d Ijssel gemeentenieuws

Datum nieuwsfeit: 17-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Capelle a/d IJssel
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Capelle a/d IJssel

Bekendmaking 17 oktober 2001

MEDEDELING VAN ONTVANGEN AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING (kennisgeving volgens artikel 41 van de Woningwet)

Meer informatie over deze aanvragen is te verkrijgen bij de Unit Handhaving en Vergunningen.

Roos van Dekama Erf 20, serre op terras bouwen. Klaroen 59, woning uitbreiden.
Chopinstraat 20, dakkapel aanbrengen.
Fascinatio 1e fase, garage uitbreiden.
Boeroestraat 16, woonhuis uitbreiden.

Aanvragen om bouwvergunning vrijstellingsprocedure


1. Klaroen 59, woning uitbreiden.

2. Chopinstraat 20, dakkapel aanbrengen.

3. Fascinatio 1e fase, garage uitbreiden.
4. Boeroestraat 16, woonhuis uitbreiden.

Aan de genoemde aanvragen om bouwvergunning kan worden meegewerkt door vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het rechtsgeldige bestemmingsplan door toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. In verband met de vrijstellingsprocedure liggen de aanvragen met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 18 oktober 2001, gedurende vier weken, op werkdagen ter inzage.

Gedurende de aangegeven periode is eenieder bevoegd zienswijzen in te brengen tegen de voor het bouwplan van toepassing zijnde procedure.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN, SLOOPVERGUNNING

Verzenddatum 5 oktober 2001:
Dorpsstraat 156, woonhuis slopen (sloopvergunning).

Verzenddatum 8 oktober 2001:
H. Roland Holststraat 7 en 8, woonkamer uitbreiden.

Verzenddatum 9 oktober 2001:
Pelikaanweg 1, schoolunits plaatsen.

Belanghebbenden die menen door een van de bovengenoemde beschikkingen te zijn getroffen, hebben de bevoegdheid om tegen die beschikking bij de gemeente een bezwaarschrift in te dienen. Ingevolge de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

KAPVERGUNNINGEN

Er zijn kapvergunningen verleend voor het kappen van de volgende bomen:

Verzenddatum 8 oktober 2001:
s-Gravenweg 176 5 berken
IJsdans 31 1 berk
Ahrdal 28 1 kronkelwilg

Door Woningpartners is de volgende kapvergunning aangevraagd:

Toendra 110 1 es

De betreffende kapvergunningen liggen vanaf heden ter inzage. Meer informatie hierover is te verkrijgen via het telefoonnummer 010-2848637, mw. H.Jansen-Oranje.

KOOPZONDAG

Het college maakt bekend dat het heeft besloten om, met toepassing van artikel 4 lid 2 van de Winkeltijdenwet en artikel 6 van de Verordening winkeltijden, de zondag 21 oktober 2001 aan te wijzen als koopzondag, waarop de in artikel 2 van de Winkeltijdenwet vervatte verboden niet gelden voor bedrijven gelegen in het Hoofdweggebied.

Tegen dit besluit kan een belanghebbende op grond van artikel 10 van de Winkeltijdenwet beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag. Het gemotiveerde beroepschrift moet worden ingediend binnen een termijn van zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na deze bekendmaking.

MARKTVERORDENING

Het college maakt bekend dat door de gemeenteraad in zijn vergadering van 8 oktober 2001 is vastgesteld: de Marktverordening gemeente Capelle aan den IJssel 2001.

De marktverordening regelt onder andere:

- de plaats waar de markten worden gehouden en de markttijden;
- de orde op de markten;

- de toewijzing van standplaatsen op de markten.
De nieuwe marktverordening treedt in werking met ingang van 25 oktober 2001 en ligt vanaf heden ter inzage.

DE HEER GRAUSS NIEUW LID VAN DE GEMEENTERAAD

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente, maakt ingevolge artikel W 7 van de Kieswet bekend, dat zijn besluit van 8 oktober 2001 waarbij de heer drs. M.K.A. Grauss te Capelle aan den IJssel is benoemd verklaard tot lid van de raad van de gemeente Capelle aan den IJssel wegens het tussentijds ontslag nemen als raadslid door de heer ir. G.J. Harmsen, ter gemeentesecretarie, in de vitrinekast bij Burgerzaken, voor eenieder ter inzage is gelegd.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is, de kapvergunningen, de Marktverordening gemeente Capelle aan den IJssel 2001 en het besluit inzake het nieuwe gemeenteraadslid liggen ter inzage in de hal bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie