Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

APV grondig herzien in gemeente Houten

Datum nieuwsfeit: 17-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Digitale Gemeente Houten

APV grondig herzien

woensdag 17 oktober 2001 - Bron: Gemeente Houten

Elke gemeente heeft een eigen Algemene Plaatselijke Verordening, kortweg APV, genoemd. De gemeente heeft daarin regels vastgelegd die speciaal toegesneden zijn op het handhaven van de openbare orde en veiligheid in de lokale situatie. De wetgeving vanuit de Rijksoverheid is namelijk niet altijd toereikend om bepaalde zaken goed te regelen in de eigen gemeente. De oorspronkelijke versie van de APV stamt uit 1989. Op onderdelen zijn daar in de loop van de jaren diverse aanpassingen op geweest. Nu werd het tijd om de APV in zijn geheel eens goed te herzien. Omdat er wat overlastbepalingen zijn toegevoegd heeft ook de politie meer houvast om op treden. Op 29 oktober worden de voorstellen door de raadscommissie Bestuur en Veiligheid besproken.

Wat zijn de voorstellen?
Houten is niet meer de gemeente van tien jaar geleden. Het inwoneraantal is flink gegroeid en gaat nog verder toenemen. Die groei houdt in dat we met meer mensen samenleven, wat ook kan leiden tot meer conflictsituaties of overlast. Ook zijn opvattingen over bepaalde zaken veranderd. Al deze veranderingen leiden ertoe dat we nieuwe afspraken moeten maken en nieuwe regels moeten stellen, bijvoorbeeld over het verblijf op en bij de Houtense recreatieplassen, het rondrijden op brommers, enz. Vandaar ook dat de Algemene Plaatselijke Verordening aan een grondige oppoetsbeurt toe was.

Geïnteresseerde inwoners kunnen de complete tekst van het wijzigingsvoorstel lezen in het Wooninformatiecentrum van het gemeentehuis. Het voert te ver om alle wijzigingen in dit bestek weer te geven. De belangrijkste aanpassingen worden in dit artikel genoemd.

Verblijf bij recreatieplassen
Nu Houten beschikt over een aantal recreatieplassen is het nodig om regels te stellen zodat de veiligheid van gebruikers en omwonenden niet in gevaar komt en overlast wordt beperkt. Er is nu geregeld dat u in Houten gerust het water op kunt met uw roeiboot, kano, en kleinere (zeil)boot tot 5 meter. Ook een elektrisch aangedreven boot (tot max. 10 kilometer per uur) mag. Motorboten of jetskis zijn niet toegestaan. Deze regels gelden voor alle plassen en watergangen binnen de Rondweg.

Het zwemgedeelte van de recreatieplassen is gemarkeerd met behulp van palen. Voor jonge kinderen is het veiliger als zij in een min of meer afgebakend gebied kunnen zwemmen en spelen zonder rekening te hoeven houden met langsvarende vaartuigen of vislijnen en dobbers. Daarom wordt voorgesteld om geen vaartuigen van hard materiaal zoals een kano of roeiboot in het zwemgedeelte toe te laten. Een rubberbootje mag wel. Ook vissen in het zwemgedeelte is niet toegestaan. Overdag is het gebruik van windschermen en tentjes op het strand geen enkel probleem. Echter na zonsondergang moet het strand leeg zijn en mogen geen zaken meer aanwezig zijn die aanleiding kunnen geven tot wildkamperen of het veroorzaken van onveilige situaties zoals brand.

Rietplasstrand niet toegankelijk tussen zonsondergang en zonsopgang De afgelopen zomer was sprake van overlast met name door jongeren bij de Rietplas in Houten-Zuid. Los van de veranderingen in de APV wil de gemeente nu op basis van artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht regelen dat tussen zonsondergang en zonsopgang onbevoegden niet meer op het strand mogen komen.

Winkelwagentjes
De overlast van zwervende winkelkarren is de afgelopen jaren toegenomen. Uiteraard horen deze karren thuis bij de winkel of op een andere daarvoor bestemde plaats. Het voorstel is om in de APV een artikel op te nemen waarin is geregeld dat het verboden is om winkelkarren onbeheerd op de weg achter te laten of te gebruiken buiten de directe omgeving van de winkel.

Geluidsoverlast en wildplassen
Houten heeft veel jeugdige inwoners. Scooters en brommers zijn populair bij hen. Helaas leidt het gebruik hiervan ook wel eens tot overlast voor de omgeving. Om hier beter dan voorheen wat aan te kunnen doen, moet de APV worden aangepast. In de toekomst zal het verboden zijn om met een bromfiets of een motorvoertuig zich zo te gedragen dat daardoor voor de omgeving geluidshinder ontstaat. Het gaat hier dus niet alleen om rondrijden, maar ook om het stilstaan met (luidruchtig) draaiende motor.
Ook het verbod op wildplassen is onderdeel van de nieuwe APV. Met name het jeugdige uitgaanspubliek onder invloed blijkt zich hieraan nogal eens schuldig te maken. Uiteraard tot ergernis van buurtbewoners. Op het ogenblik geldt een verbod voor het bij zich hebben en gebruiken van alcohol voor het centrum en de schoolpleinen in Houten. Het is de bedoeling om binnenkort dit gebied uit te breiden om op deze manier de overlast voor buurtbewoners door uitgaanspubliek te beperken. Uiteraard hopen de gemeente en politie zo min mogelijk te hoeven optreden met de APV in de hand. Maar in geval van overlast moeten zij kunnen optreden op grond van een op een moderne leest geschoeide verordening.

Meer informatie
De complete tekst met de voorgestelde wijzigingen op de APV ligt ter inzage in het Wooninformatiecentrum van het gemeentehuis, Onderdoor 23, van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur. Meer informatie kunt u verkrijgen bij de heer M. Pot (63 92 772) of de heer J. de Vegt (63 92 788). De commissie Bestuur en Veiligheid bespreekt de aanpassing van de APV in een openbare vergadering op maandag 29 oktober om 20.00 uur in het gemeentehuis. U heeft dan de mogelijkheid om uw mening kenbaar te maken.

Copyright © Stichting Digitale Gemeente Houten 1996 - 2001 Deze website is een particulier initiatief en wordt derhalve NIET beheerd door de overheid (gemeente Houten).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie