Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bouwvergunningen en bouwaanvragen gemeente Eindhoven

Datum nieuwsfeit: 17-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eindhoven

Bouwvergunningen, aanvragen
De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande meldingen, bouw- en sloopaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 1377/01 Fransebaan 4, uitbreiden van een woning 03.10.2001 1493/01 Muzenlaan 26, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 05.10.2001
1505/01 Laagstraat 324, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 08.10.2001
1509/01 Mecklenburgstraat 28, plaatsen van een dakraam 09.10.2001 1516/01 Strobloemstraat 46, bouwen van een berging 10.10.2001
Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 1476/01 Diamantring 21, plaatsen van een dakkapel in het zijgeveldakvlak 03.10.2001
1478/01 Tiengemetenstraat 19, bouwen van een serre 03.10.2001 1479/01 Bergstraat 24, verbouwen van een woning 03.10.2001 1474/01 Fransebaan 214, verbouwen en uitbreiden van een woning 03.10.2001
1475/01 Jongkindstraat 3, uitbreiden van een woonhuis 03.10.2001 1477/01 Kastelenplein 168a-b, bouwen van een fietsenstalling 03.10.2001
1481/01 Heezerweg 247, uitbreiden van een woning 04.10.2001 1480/01 Diepenbrockstraat 32, verbouwen van een woning 04.10.2001 641/01 Generaal De Gaullelaan 1, verbouwen en uitbreiden van een woning 04.10.2001
1486/01 Kleine Berg 38, intern verbouwen van pand 04.10.2001 1485/01 Collseweg 2, verbouwen en uitbreiden van een woning met betrekking tot de zolderetage 04.10.2001
1492/01 Schouwbroekseweg 55, uitbreiden van een woning door middel van een erker 05.10.2001
1490/01 Croy 25, bouwen van een trafostation 05.10.2001 1496/01 Fransebaan 470, uitbreiden van een woning 05.10.2001 1498/01 Rijnstraat 58, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 05.10.2001
1504/01 Bussemakerweg 9, plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak 08.10.2001
1506/01 De Vriesstraat 65, verbouwen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 08.10.2001
1495/01 Kardinaal Van Rossumlaan 7, uitbreiden van een woning 05.10.2001
1494/01 Diepmeerven 76, plaatsen van twee dakkapellen in het achtergeveldakvlak 05.10.2001
1501/01 Goorstraat 33, bouwen van een serre 08.10.2001 1147/01 Reiskameraad 48, uitbreiden van een woning 08.10.2001 1499/01 Eeuwig Licht 6, uitbreiden van een woning 08.10.2001 1500/01 Baronielaan 65, uitbreiden van een woning 08.10.2001 1502/01 Hoppenkuil 20, bouwen van een laadkuil 08.10.2001 1185/00 Haringvliet 15, bouwen van een garage-berging 08.10.2001 1843/00 Engelsbergenstraat 73, verbouwen van een woning 09.10.2001 959/01 Esperenkamp 58, plaatsen van een dakkapel in het zijgeveldakvlak 09.10.2001
1026/01 Esp op bedrijventerrein Bokt-West, bouwen van een bedrijvenverzamelgebouw 09.10.2001
1510/01 Stratumseind 38, verbouwen van een verdieping ten behoeve van horecadoeleinden 09.10.2001
1508/01 Steijgerweg 3-81, bouwen van een schansmuur 09.10.2001 961/01 Esp, bedrijventerrein Bokt-West, kavel 064, bouwen van een bedrijfsgebouw 10.10.2001
1513/01 Odysseuslaan 47, verbouwen en uitbreiden van een woning 10.10.2001
1514/01 Freddy van Riemsdijkweg 7, plaaten van een onverlichte zuil 10.10.2001
964/01 Tongelresestraat 14, uitbreiden van een woning 08.10.2001
Ingekomen sloopaanvragen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst SL01/0112 Collseweg 2, gedeeltelijk slopen van een woning met betrekking tot de zolderetage 04.10.2001
SL01/0113 Pagelaan en omstreken, vervangen/vernieuwen van ventilatiekanalen 05.10.2001
SL01/0114 Mispelhoefstraat 24, slopen van een woning en opstallen 09.10.2001

De ingekomen meldingen, bouw- en sloopaanvragen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Te verlenen bouwvergunning/vrijstellingen
Van 18 oktober 2001 tot en met 31 oktober 2001 liggen bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:
* bouwen van een kantoor en magazijn, Esp, bedrijventerrein Bokt-West (1507/00). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 3, lid 3.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Bokt-West 2000.

* tijdelijk plaatsen van een 1-klassig schoollokaal voor maximaal 5 jaar, Frankrijkstraat 79 (1000/01). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

* uitbreiden van een woonhuis/slaapkamer, De Vriesstraat 73 (1132/01);

* uitbreiden van een woning, Narbonnehof 34 (337/01).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

Rectificatie: Te verlenen bouwvergunningen/vrijstellingen In de publicatie d.d. 3 oktober 2001 staat bij Te verlenen bouwvergunningen/vrijstellingen een aantal keren bij de aangehaalde wetsartikelen de verkeerde grondslag vermeld, te weten: Ruimtelijke Onderbouwing in plaats van Ruimtelijke Ordening.

Ingekomen monumentenaanvragen
Burgemeester en wethouders van Eindhoven maken bekend dat van 18 oktober 2001 tot en met 31 oktober 2001 bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage liggen de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:
* verbouwen van een fietsenberging tot kantoorruimte, Poirterslaan 26 (MO99/0015);

* renoveren straatgevel winkelpand, Rechtestraat 53/53a (MO01/0025).

Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om schriftelijk zijn/haar bedenkingen tegen de plannen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De bedenkingen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

Bouwvergunningen, beslissingen
De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Toegestane melding
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
1451/01 Fazantlaan 3a, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 04.10.2001

Afwijzing meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
1405/01 Vinkenhofje 4, bouwen van een serre 04.10.2001 1360/01 Bevekomstraat 8, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 04.10.2001

Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 1334/01 Kochlaan 10, verbouwen van een woning 04.10.2001 504/01 Parijslaan 65, verbouwen en uitbreiden van een woning 04.10.2001
1227/01 Kleine Berg 38 en 40, vervangen van de voorpui, kozijn en deur 04.10.2001
800/01 Hondsruglaan 138, uitbreiden van een woning 04.10.2001 1498/00 Esp, bedrijventerrein Bokt-West, bouwen van een bedrijfspand met kantoor 04.10.2001
2204/99 hoek Dillenburgstraat/De Witbogt, bouwen van kantoren met showroom en magazijn 05.10.2001
385/01 De Witbogt 20, uitbreiden van een bestaande accommodatie 05.10.2001
1316/01 Bolestein 56, uitbreiden van een woning 05.10.2001 1248/01 Wolvendijk 113, uitbreiden van een garage/berging 05.10.2001 1230/01 Heeghtakker 58a, verbouwen van een balkon tot serre 05.10.2001

1107/01 Orleanshof 15, plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak 08.10.2001
544/01 Bergen op Zoomstraat 69, uitbreiden van een woning 09.10.2001 1164/01 Armagnaclaan 54, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 09.10.2001
1765/00 Kastelenplein 172, uitbreiden van een huisartsenpraktijk 09.10.2001
1254/01 Fransebaan 136 en 138, uitbreiden van een garage 09.10.2001 1150/01 Zwaanstraat 1, plaatsen van een lichtbak 10.10.2001 707/01 Meierijlaan 47, tijdelijk uitbreiden van een magazijnruimte 10.10.2001
954/01 Lisven 51a, uitbreiden van een woning 10.10.2001
Intrekken aanvraag bouwvergunning
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 1080/01 Boschdijk 161, plaatsen van een lichtreclame 10.10.2001
Intrekken verleende bouwvergunning
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 299/90 Willemstraat 97, verbouwen van een woning 04.10.2001
Geweigerde bouwvergunning
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 1055/01 Rubinsteinlaan 37, uitbreiden van een woning 04.10.2001
Verleende sloopvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
SL01/0096 Hagenkampweg Zuid 220, slopen van een loods/schuur 04.10.2001
SL01/0092 Quinten Matsyslaan 25, slopen van een bedrijfspand 04.10.2001
SL01/0111 Hurksestraat 36c, vervangen van asbesthoudende eterniet golfplaten door nieuwe plastisol gecoate dakplaten 09.10.2001

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1, (4e etage, van 9.00 tot 16.00 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier. Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager, bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Naast dit bezwaarschrift kunt u, indien u een spoedeisend belang heeft, bij de president van de Arrondissementsrechtbank s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA s-Hertogenbosch, eventueel een verzoek om voorlopige voorziening indienen.

Beslissingen op bezwaar
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 1273/00 Het alsnog verlenen van vrijstelling artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Zandeiland 49 10.10.2001

De beslissing ligt gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1, (4e etage, van 9.00 tot 16.00 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier. Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissing is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager of zo spoedig als redelijkerwijs van klager kan worden verlangd, hiertegen schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank te s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA s-Hertogenbosch. Tevens kan, in geval van spoedeisend belang, schriftelijk om een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Arrondissementsrechtbank te s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA s-Hertogenbosch. Indien u beroep instelt, dient u 225, griffierecht te betalen. Vraagt u tegelijk met het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening, dan dient u nog eens 225, griffierecht te betalen. Indien anders dan door een natuurlijk persoon beroep wordt ingesteld, dient 450, griffierecht te worden betaald. Wordt tegelijk met het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening gevraagd, dan dient eveneens 450, griffierecht te worden betaald.

Rijksmonument
De staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft bij besluit van 18 september 2001 de als volgt aan te duiden onroerende zaak aangewezen als beschermd monument: Straatnaam Huisnummer Aanduiding object
Sint Jorislaan 37 grafmonument/familiegraf begraafplaats Sint Joriskerk

Dit besluit ligt vanaf heden gedurende twee weken voor eenieder ter inzage bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1, (4e etage, van 9.00 tot 16.00 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10 te Eindhoven. Op grond van artikel 7:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht kan degene, wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, daartegen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het bezwaarschrift dient te worden geadresseerd aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Cfi/FJZ, t.a.v. de Commissie voor de bezwaarschriften, Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer. Tenminste het besluit of een kopie daarvan moet bij het bezwaarschrift worden gevoegd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...