Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

VLAREG over discussie havengebied Schelde-oever

Datum nieuwsfeit: 17-10-2001
Bron: Vlaamse overheid
Zoek soortgelijke berichten
Vlaamse overheid

VLAREG : In antwoord op de actuele vraag van de heer Jos Stassen en in reactie op de recent verschenen dagbladartikels omtrent een alternatief voor het Saeftingedok.

Persmededeling van Dirk Van Mechelen Vlaams Minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening

Brussel (ots) - Er wordt gepleit om geen 'overhaaste' en 'voorbarige' conclusies te trekken uit studiewerk dat volop uitgevoerd wordt.

Minister Van Mechelen wenst de hele discussie terug in zijn juiste context te plaatsen en verwijst hiervoor naar de beslissing van de Vlaamse regering van 19 mei 2000 waar volgende afspraken werden gemaakt :"de Vlaamse minister, bevoegd voor de openbare werken, te gelasten de nodige initiatieven te nemen om de werkgroep "strategisch plan linkerscheldeoever" uit te breiden om een volwaardig strategisch plan voor het havengebied op de rechteroever en de linkeroever ter hoogte van Antwerpen tot stand te brengen. Het globale strategisch plan schetst de verwachte ontwikkelingen in het gebied op korte,middellange en lange termijn. Het volwaardig strategisch plan voor het gehele havengebied op de linker- en rechteroever van de Schelde ter hoogte van Antwerpen moet duidelijkheid scheppen, onder meer, over de fasering en de uitvoeringsmodaliteiten van een tweede containerdok op het grondgebied van de woonkern.

Doel, waarbij de geplande economische en ecologische infrastructuur in en rond het havengebied behouden dient te blijven binnen de harde grenzen bepaald in de "Principes met betrekking tot het Strategisch Plan Linkerscheldeoevergebied", goedgekeurd door de Vlaamse regering op 25 mei 1999 "

Deze werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle betrokken partijen, gaande van de vertegenwoordigers van de Vlaamse regering, de Vlaamse administratie, de betrokken gemeenten en steden, de milieubeweging en vertegenwoordigers van de Havengemeenschap.

Krachtens het havendecreet (dd. 2 maart 99) en het regeerakkoord dient niet alleen Strategisch Plan van de Haven van Antwerpen opgesteld te worden, maar geldt dit voor alle Vlaamse havens.

Minister Van Mechelen, bevoegd voor ruimtelijke ordening, werd UITDRUKKELIJK gelast op basis van een definitief goedgekeurd strategisch plan "ruimtelijke uitvoeringsplannen tot stand te brengen voor het gehele havengebied op de linker- en rechterscheldeoever ter hoogte van Antwerpen".

In het kader van de werkzaamheden van het Strategisch Plan Linkeroever zijn er thans een vijftal sub-werkgroepen aan het werk. Één van deze werkgroepen, namelijk de werkgroep economie en ruimtegebruik, onderzoekt alle mogelijke toekomstscenario's voor de verdere ontwikkeling van de Antwerpse haven.

In dit overleg worden conform de reeds geciteerde beslissing van de Vlaamse regering, steeds ALLE alternatieve oplossingen in het kader van de verdere havenontwikkeling onderzocht en wordt geen enkel idee a priori uitgesloten.

Om daadwerkelijk te spreken van realistische alternatieven voor het Saeftingedok is veel onderzoekswerk nodig en dit zowel op technisch, nautisch, financieel, economisch, als ecologisch vlak. De onderzoekingen omtrent deze alternatieven, bevinden zich in een begin stadium. Er dient dus nog heel wat studiemateriaal te worden verzameld vooraleer deze concepten beleidsrelevant zullen worden

Met deze elementen hoopt minister Van Mechelen de discussie terug tot zijn juiste proportie te hebben herleid en wenst hij dat de werkzaamheden binnen de werkgroep ongestoord verder kunnen gezet worden om finaal tot een evenwichtig Strategisch Plan voor de Antwerpse Haven te komen.

ots original text: Dirk Van Mechelen Vlaams Minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening Beschikbaar op internet: www.newsaktuell.be

Voor meer persinfo :
Philippe Heyvaert en Anne Van Aperen
Tel.: 02/553.64.11
Fax: 02/553.64.55
e-mail: (persdienst.vanmechelen@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie