Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Richtlijnen GGD inzake verdachte poststukken

Datum nieuwsfeit: 18-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: GGD Rotterdam e.o.
Zoek soortgelijke berichten
GGD Rotterdam e.o.


Richtlijnen verdachte poststukken

Op basis van bestaande (Amerikaanse) richtlijnen zijn onderstaande richtlijnen, voor het omgaan met de dreiging van mogelijke blootstelling aan sporen die miltvuur (anthraxsporen) kunnen veroorzaken, opgesteld voor personeel in de postkamer. Deze richtlijn kan gezien worden als een nadere uitwerking van de door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) rondgestuurde adviezen.

Geen paniek Anthraxsporen kunnen een infectie veroorzaken van de huid, het maagdarmstelsel of de longen. De sporen moeten daartoe in de ontvelde huid gewreven worden, worden ingeslikt of na verstuiving ingeademd worden. Het is technisch niet makkelijk om de sporen zo te verpakken dat effectieve verstuiving op kan treden. In alle gevallen is, als dit tijdig wordt onderkend, een effectieve behandeling mogelijk.

Post centraal openen

· Laat bij voorkeur alle post voor het bedrijf op één centraal punt openen.

· Doe dit in een ruimte die af te sluiten is en werk met een zo klein mogelijk aantal medewerkers tegelijk.

· Zorg dat er een paar extra plastic zakken in de ruimte beschikbaar zijn.

· Wees alert op verdachte poststukken (zie hiervoor de paragraaf mogelijk verdachte poststukken). Het heeft geen zin om vanaf nu altijd handschoenen of mondmaskers te dragen in de postkamer. Wel is het gewenst in de buurt van de postkamer een handenwasgelegenheid te hebben.

Verdacht, ongeopend poststuk
Voorkom verstuiving

1. Het verdachte poststuk niet schudden, niet openen en niet leeg gooien

2. Plaats het poststuk in een plastic zakje of andere verpakking om te voorkomen dat de inhoud eruit lekt.

3. Als er geen plastic zak of andere verpakking bij de hand is, bedek het poststuk dan met wat er wel voorhanden is (bijv. een kledingstuk, papier, een prullenbak) en blijf er verder van af.
4. Zet een eventueel aanwezige ventilator uit.
Voorkom overdracht.

5. Zorg dat anderen uit de buurt blijven. Verlaat het vertrek en doe de deur dicht, of sluit het gedeelte van de ruimte af, om te voorkomen dat anderen binnenkomen.

6. Was uw handen met water en zeep om verspreiding van poeder naar uw gezicht te voorkomen. Verspreiding naar anderen via uw handen is dan absoluut uitgesloten.

Schakel anderen in

7. Meld het incident bij de politie (112) en waarschuw degene die verantwoordelijk is voor de veiligheid en het beheer van het gebouw.
8. Maak een lijst van de mensen die in het vertrek of de ruimte waren rond het tijdstip dat het verdachte poststuk werd ontdekt en geef op de lijst aan wie het poststuk in handen hebben gehad. Geef deze lijst aan de politie.

9. De politie beoordeelt of de GGD ingeschakeld moet worden en verzorgt het onderzoek van het verdachte materiaal. Aanwezigheid van de brandweer is in dit soort situaties niet noodzakelijk.

Verspreiding van poeder uit een (geopend) poststuk Voorkom verstuiving
1. Laat het poeder liggen, probeer het niet op te ruimen. Bedek het verspreide poeder onmiddellijk met wat dan ook (bijv. kledingstuk, papier, prullenbak) en laat de boel zo liggen.

2. Zet een eventueel aanwezige ventilator uit.
Voorkom overdracht

3. Verlaat het vertrek en doe de deur dicht, of sluit het gedeelte van de ruimte af, om te voorkomen dat anderen binnenkomen (m.a.w. zorg dat anderen uit de buurt blijven).

4. Was uw handen met water en zeep om verspreiding van poeder naar uw gezicht te voorkomen.

Schakel de politie in

5. Meld het incident bij de politie (112) en waarschuw degene die verantwoordelijk is voor de veiligheid en het beheer van het gebouw. De politie schakelt altijd de GGD (afdeling infectieziekten) in.

Neem beschermende maatregelen

6. Doe besmette kleding zo snel mogelijk uit en doe die in een plastic zak of iets anders wat luchtdicht kan worden afgesloten. Deze kleding moet aan de hulpverleningsdienst worden overhandigd.
7. Ga douchen met water en zeep. Gebruik geen bleekmiddel of ander desinfectans op de huid.

8. Maak een lijst van alle mensen die in het vertrek of de ruimte waren. Geef op de lijst aan wie mogelijk in contact zijn gekomen met het poeder, met name wie het poeder ingeademd kunnen hebben. Schrijf van alle mensen op hoe ze de eerste 24 uur telefonisch bereikbaar zijn. Stel deze lijst beschikbaar aan de politie en GGD.
9. De GGD inventariseert de mate van blootstelling en maakt een inschatting van de kans op ziekte en adviseert over eventueel gebruik van antibiotica. Dit is zelden nodig. Vrijwel altijd kan het laboratoriumonderzoek van het poeder afgewacht worden voordat men eventueel antibiotica moet gaan slikken.

Voor meer vragen omtrent voorkomen van mogelijke blootstelling aan miltvuur op uw werk (post) kunt u contact opnemen met uw bedrijfsarts. De bedrijfsarts kan voor inhoudelijke deskundigheid een beroep doen op de plaatselijke GGD, afdeling infectieziekten.

Mogelijk verdachte poststukken,
(overgenomen van adviezen BZK)

Welke poststukken mogelijk verdacht zijn, wisselt per organisatie. Bespreek dit met de veiligheidsmensen en directie in uw eigen organisatie. Raadpleeg eventueel deskundigen van buiten (politie).

Kenmerken van verdachte poststukken kunnen zijn:


· overdreven gefrankeerd

· geen poststempel

· met de hand geschreven of slordig getypte adressering
· onjuiste titulatuur

· alleen functie genoemd, geen naam

· spelfouten in veelvoorkomende woorden

· olieachtige vlekken, verkleuring of geur

· geen afzender

· erg zwaar

· scheefhangende of ongelijkmatige envelop

· uitstekende draden of aluminium folie

· overdreven veel verpakkingsmateriaal, zoals plakband, touw enz.
· visuele afleiding

· tikkend geluid

· gemarkeerd met bijv. vertrouwelijk, persoonlijk
· poststempel komt niet overeen met adres van de afzender.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie