Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Resultaten veiligheidssymposium Zwijndrecht

Datum nieuwsfeit: 18-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Zwijndrecht
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zwijndrecht

R E S U L T A T E N V E I L I G H E I D S S Y M P O S I U M `samenwerken aan veiligheid'

Donderdag 18 oktober heeft de gemeente een veiligheidssymposium georganiseerd in de Oude Kerk. De bedoeling van dit symposium was dat er een stap zou worden gezet naar `samenwerking op het gebied' van veiligheid. Dat kan alleen als er lokaal en regionaal wordt afgestemd tussen verschillende partijen.

Veiligheid is een breed begrip. Het kan gaan over `enge plekken' in de wijk maar bijvoorbeeld ook over risico's van gevestigde industrie of het vervoer van gevaarlijke stoffen. In lezingen, presentaties en workshops kwam veiligheid op deze dag uitgebreid aan de orde. Beleidsmedewerkers, inwoners, bedrijfsleven, onderwijs, hulpdiensten en raadsleden uit de regio konden tijdens deze dag met elkaar in discussie over het onderwerp sociale - en externe veiligheid. Er bestaat een wezenlijk verschil tussen gevoel van onveiligheid en feiten over onveiligheid. Gevoelens van onveiligheid betekenen lang niet altijd daadwerkelijke onveiligheid. Toch moeten de gevoelens van onveiligheid serieus genomen worden.

Voorzitter van deze dag, de heer R. J. G. Bandell, burgemeester van Dordrecht, benadrukte een gestructureerde regionale aanpak. Volgens Bandell zal de investering van deze aanpak pas over 10 jaar te merken zijn. Met andere woorden, werken aan veiligheid kost tijd.

Workshops
In de workshops `veiligheid wijkgericht', `jeugd en school' en `veiligheidsrisico's' bleek grote betrokkenheid bij de onderwerpen. Bovendien is in de workshops de bereidheid uitgesproken om vervolg te geven aan deze onderwerpen. Uit de workshop veiligheidsrisico's kan de conclusie getrokken worden dat juist informeren van burgers gevoelens van onveiligheid verminderen en het vertrouwen in de overheid en de capaciteit om risico's te beheersen doen vergroten. Wezenlijk is dat je open bent over risico's en begrijpelijk communiceert.

Hoewel er een goed evenwicht was tussen de verschillende aspecten van sociale- en externe veiligheid, lag de nadruk tijdens dit symposium op de sociale veiligheid. In de workshops `veiligheid wijkgericht' en `jeugd en school' werd er gedebatteerd over respectievelijk veiligheid op buurtniveau en vroeg signaleren als er dingen mis dreigen te gaan. In dit laatste geval voorkomt vroeg signaleren latere zorg.

In de workshop `jeugd en school' is een intentieverklaring getekend voor het opstarten van een jeugdnetwerk in de Zwijndrechtse Waard. Het doel van dit netwerk is te komen tot een optimale afstemming van hulp aan jongeren tussen 8 en 18 jaar die in de problemen dreigen te komen, waarbij preventie voorop zal staan. De intentieverklaring telt 35 handtekeningen van verschillende partijen zoals het jongerenwerk, beleidsambtenaren, politie, onderwijs en jeugdzorg. Met het netwerk zal men zich niet alleen beperken tot de jongeren woonachtig in Zwijndrecht maar zich ook richten op jongeren uit Hendrik Ido Ambacht. De verschillende partijen streven ernaar om binnen een jaar een protocol met daarin een vastgelegde werkwijze op te stellen. Dat betekent dat het jeugdnetwerk er binnen een jaar ook zal zijn.

Concrete beleidsregels zijn tijdens deze dag nog niet opgesteld maar een stap dichter naar samenwerking op het gebied van veiligheid is wel gemaakt. De bereidheid van verschillende bezoekers van dit symposium om tot een optimale afstemming te komen op het gebied van veiligheid zal een basis bieden voor succes.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie