Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentebegroting 2002 Breda

Datum nieuwsfeit: 18-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Breda

05-10-2001

Gemeentebegroting 2002

Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting 2002 opgesteld. De begroting 2002 is een uitwerking van de Kadernota. Ten opzichte van de Kadernota van dit voorjaar is het financieel perspectief wat afgenomen. Desondanks kunnen alle voornemens uit de Kadernota worden uitgevoerd.
Naast een voorstel over de lastendruk doet het college aan de raad nu voorstellen voor een bedrag van 272.000 (f 600.000,-)

Het is even wennen. Een begroting die in 2001 het bedrag van 1 miljard overstijgt, kent voor 2002 ineens slechts een totaal van 0,47 miljard, in Euro wel te verstaan. Want de gulden is vanaf 2002 verleden tijd. De geboorte van de gulden viel bijna gelijk met het ontstaan van Breda als stad. Het komend jaar nemen we na ruim 750 jaar afscheid van onze nationale munt, tegelijkertijd vieren we als stad ons 750 jarig bestaan.

Zie ook: Nota van Aanbieding Begroting 2002

Reacties van de verschillende Bredase politieke partijen op de Begroting vindt u op de websites van:

* CDA

* VVD

* PvdA

* GroenLinks

* Breda'97

* D66

* De Parel van het Zuiden

* SP

Lastendruk
De gemeentelijke lasten zullen in 2002 stijgen met gemiddeld 5,25%. In de Kadernota was uitgegaan van een stijging van 3%, gelijk met de inflatie. De hogere stijging heeft een aantal oorzaken:

Een correctie voor de inflatie ( 3,75%)

Het beroep op de kwijtschelding voor afvalstoffenheffing en rioolrechten is in 2001 fors toegenomen. Omdat alle bedragen nu op één aanslag staan, wordt er beter gebruik gemaakt van de kwijtschelding. Voor 2001 werd een bedrag van 1,3 miljoen (f 2,9 miljoen) verwacht. Dat is nu 1,7 miljoen (f 3,8 miljoen) geworden. Dit komt overeen met een lastenverhoging van 1,5%
Zoals afgesproken bij de begroting 2000 zet het college circa 0,5 miljoen in (f 1,1 miljoen, f 16,- per huishouden) om de stijging van de tarieven voor afvalstoffen te beperken.
Na een daling in 2001 gaan de rioolrechten in 2002 als gevolg van prijs- en kostenstijgingen met 9 (f 20,-) omhoog.

Handhaving
Met bovengenoemde maatregelen komt er in de begroting een ruimte van f 600.000,- die wordt ingezet voor het veiligheids- en handhavingsbeleid. Eén van de primaire overheidstaken is de zorg voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Deze taak is de afgelopen tijd door allerlei incidenten sterk op de voorgrond getreden. De aandacht gaat daarbij vooral naar omstandigheden waar voor een groot publiek mogelijk gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Het gaat dan met name over toezicht en handhaving ten aanzien van brandveiligheid, risicovolle bedrijven en grotere evenementen. Voor de uitvoering van deze taken is bij Kadernota 2002 het budget met 0,11 miljoen (f 0,25 miljoen) uitgebreid.
Inmiddels is gebleken dat er een extra inspanning nodig is om het gewenste handhavingniveau te realiseren. Daarom wordt het eerder gereserveerd bedrag verhoogd tot 0,22 miljoen (f 0,5 miljoen) structureel. Voor 2002 wordt daarboven eenmalig 0,16 miljoen (f 0,35 miljoen) uitgetrokken zodat voor 2002 in totaal 0,38 miljoen (f 0,85 miljoen) beschikbaar komt.
Er wordt een taskforce geformeerd die op korte termijn met voorstellen komt over een efficiëntere en effectievere handhavingorganisatie.

Noordelijke Rondweg en Oosterhoutse weg
Voor het realiseren van de verbinding op de Noordelijke Rondweg tussen Teteringen en de A27 en de herinrichting tengevolge van de functiewijziging van de Oosterhoutseweg (van de gemeentegrens tot het spoor) is bij Kadernota 2002 6,81 miljoen (f 15 miljoen) toegevoegd aan de eerder in het Meerjareninvesteringplan opgenomen 2,27 miljoen (f 5 miljoen). Nu is hierop aanvullend 4,54 miljoen (f 10 miljoen) aan toegevoegd. Dit laatste bedrag is abusievelijk niet eerder in het MIP verwerkt.

Volkshuisvesting/KGB
Voor de kwaliteit van de gebouwen in de binnenstad wordt voor 2002 0,68 miljoen (f 1,5 miljoen) uitgetrokken en evenals de afgelopen jaren wordt 1,36 miljoen (f 3 miljoen) toegevoegd aan het Volkshuisvestingsfonds waarvoor 0,45 miljoen (f 1 miljoen) wordt bestemd in het kader van de herstructurering in Heuvel.

Kadernota
In de Begroting 2002 zijn daarnaast alle besluiten uit de Kadernota 2002 verwerkt. Daarin werd veel prioriteit gegeven aan grote projecten, onderwijs en onderhoud van de buitenruimte. Voor de eerste maal kende de Kadernota een kort overzicht van investeringen op langere termijn, tot en met 2009, zoals voor projecten als Spoorzone en Oost-Westflank. Hieronder een korte samenvatting van de belangrijkste posten.

Investeringen
De verwachte positieve exploitatie van het gemeentelijk Grondbedrijf levert tot en met 2009 mogelijkheden om te investeren in grootschalige projecten. Van dit geld wordt onder meer 22,7 miljoen (f 50 miljoen) ingezet voor de Spoorzone en 6,8 miljoen (f 15 miljoen) voor de Oost- en Westflank.
Verder investeert Breda de komende jaren in het museum voor Kunst en Grafische Vormgeving 13,6 miljoen (f 30 miljoen) en in verkeersregelinstallaties.
Het ICT-beleid in de gemeente krijgt een extra investeringsimpuls van 4,5 miljoen (f 10 miljoen). Voor onderwijs is een investeringsbedrag opgenomen van 7,5 miljoen (f 16,5 miljoen). De komende vier jaar investeert de gemeente ruim 16,3 miljoen (f 36 miljoen) in onderwijs, inclusief de dekking van het tekort van de Montessorischool 1,8 miljoen (f 3,9 miljoen).
In het kader van verkeersveiligheid wordt begonnen met de reconstructie van de Prins Hendrikstraat en de Haagse Markt samen 1,4 miljoen (f 3 miljoen).

Exploitatie
Voor wat betreft de buitenruimte wordt in 2002 0,5 miljoen (f 1,2 miljoen) structureel beschikbaar gesteld voor onderhoud. Voor 2002 wordt ook 0,45 miljoen (f 1 miljoen) eenmalig ingezet voor verbeteringen in de buitenruimte. Dit naast een eerdere investeringsimpuls van 1,8 miljoen (f 4 miljoen). Om de maatschappelijke opvang te versterken wordt aan de al beschikbare budgetten 225.000 (f 495.000,-) toegevoegd. In de afgelopen jaren is veel achterstallig onderhoud op sportvelden weggewerkt. Voor de komende jaren is er 0,45 miljoen (f 1 miljoen) extra uitgetrokken om de onderhoudssituatie op peil te houden. Het budget van Cultuur is met 91.000 (f 200.000,-) verhoogd om de kwaliteit van het aanbod te behouden. Voor cultuurparticipatie en de uitvoering van het beleidsplan bibliotheek is voor 2002 een éénmalige impuls van 227.000 (f 500.000,-) beschikbaar gesteld. Specifiek voor het Actieplan cultuurbereik is , in het kader van grotestedenbeleid, eenmalig 91.000 ( 200.000,-) extra aan de begroting voor 2002 toegevoegd. In datzelfde kader is voor ateliers eenmalig 68.000 (f 150.000,-) opgenomen en 60.000 (f 132.000,-) voor wijkgebonden theatervoorstellingen en een haalbaarheidsonderzoek voor een Huis der Kunsten. In de exploitatie van het museum voor Kunst en Grafische Vormgeving wordt vanaf 2002 voorzien. Het budget wordt jaarlijks verhoogd tot 182.000 (f 400.000,-) in 2004. De in 2002 nog niet benodigde gelden 113.000 (f 250.000,-) worden eenmalig voor andere zaken ingezet.
Het gemeentelijk budget voor automatisering is structureel met f 1 miljoen uitgebreid.
De totale gevolgen voor de gemeentebegroting van bestuurlijke vernieuwing kunnen nog niet beoordeeld worden. In de begroting is voor 2002 een eenmalig bedrag ad 159.000 (f 350.000,-) opgenomen. Bij de programmaonderhandelingen en de Kadernota 2003 moeten de structurele financiële consequenties van bestuurlijke vernieuwing betrokken worden.

Breda, 5 oktober 2001

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...