Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ambulancezorg Utrecht krijgt impuls via projecten

Datum nieuwsfeit: 18-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Utrecht

Persbericht
1003183200

Ambulancezorg in Utrecht krijgt impuls via projecten en vervolgonderzoek

Dit is een gezamenlijk bericht van de CPA (Centrale Post Ambulancevervoer), de Utrechtse ambulancediensten (RAVU, Rijn en Venen en Broeder de Vries Veenendaal), regiovertegenwoordiging Zorgverzekeraars Nederland, Anova Zorgverzekeringen en Provincie Utrecht.

De ambulancehulpverlening in het CPA-gebied Utrecht (globaal de provincie Utrecht) krijgt een impuls met de uitvoering van in totaal elf projecten en onderzoeken. De verschillende deelnemers aan het Platform Ambulancehulpverlening Utrecht (zie hierboven) zijn dit gisteren overeengekomen. Ook over verantwoordelijkheden voor de verschillende projecten zijn afspraken gemaakt. Met deze plannen wil het Platform de knelpunten aanpakken, die gesignaleerd zijn in een eerder dit jaar verschenen onderzoek naar de aanrijtijden van ambulances. Toen bleek dat het in het algemeen met het ambulancevervoer in het CPA-gebied Utrecht redelijk is gesteld, maar dat in een aantal Utrechtse gemeenten de aanrijtijd van 15 minuten nogal eens niet werd gehaald en er een aantal verbeteringen mogelijk is.

Projecten
Eén van de projecten heet 'Besteld Vervoer' (het vervoer van patiënten zonder dat er spoed is, bijvoorbeeld van een ziekenhuis naar een verpleeghuis). Dit project richt zich op het maken van een plan waarbij bestelde vervoerritten beter in planningen passen, zodat daarmee een bijdrage geleverd wordt aan de reductie van overschrijding van aanrijtijden. Een project van geheel andere orde is het meer gebruik maken van busbanen. Gemeenten en provincies moeten hun regelgeving aanpassen om dit ook bij het niet-spoedeisende ambulancevervoer mogelijk te maken; dit kan behoorlijke tijdwinst opleveren. Verder komt er onder andere ook een project dat zich richt op het verbeteren van managementinformatie; meer eenduidige rapportages en analyses geven immers beter en sneller inzicht in mogelijke verbeterpunten voor het ambulancevervoer.

Onderzoek
Bij het onderzoek naar de aanrijtijden werd al geconstateerd dat de spreiding van de ambulances over het CPA-gebied Utrecht verbeterd moet worden. Ook hiervoor worden nu tegelijk verschillende plannen uitgevoerd. Zo wordt er momenteel gewerkt aan een nieuw spreidingsplan van de ambulances over het gebied. Omdat deze structurele oplossing op z'n vroegst medio 2002 te verwachten is, werkt men tussenoplossingen uit. Daarom wordt nu eerst in beeld gebracht waar zogenaamde 'witte vlekken' ontstaan; door vertrek van een ambulance uit plaats A, kan bijvoorbeeld plaats B wellicht niet binnen de normtijd bereikt worden. Oplossingen voor deze 'witte vlekken' en het huidige capaciteitsprobleem werkt het platform nu uit door de mogelijkheid van tijdelijke uitrukpunten (plekken waar vandaan ambulances vertrekken) te onderzoeken en de inzetbaarheid van hulpambulances te bekijken. Voordat hiertoe wordt overgegaan, wil het platform eerst antwoord op vragen als waar zo'n hulpambulance precies inzetbaar is en wat de financiële consequenties zijn. Verder zijn de Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) en de ambulancediensten RAVU, Rijn en Venen en Broeder de Vries met elkaar in overleg om op korte termijn te komen tot een verdergaande vorm van samenwerking in één Regionale Ambulancevoorziening.

Resultaten begin volgend jaar
Het platform heeft een strikte planning gemaakt bij de onderzoeken en projecten. In de eerste helft van het volgend jaar verwacht men al een aantal verbeteringen echt in praktijk te kunnen brengen.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u zich wenden tot Sari Klatter, 030 - 258 2042 of per e-mail:
Sari.klatter@provincie-utrecht.nl .

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie