Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Haarlemmermeer

Datum nieuwsfeit: 18-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Haarlemmermeer
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Haarlemmermeer


* Besluiten B&W


+ 18 oktober 2001

... B & W-nieuws week 42

Ruimte, Wonen en Economie Het college heeft kennis genomen van de voortgangsrapportage over het project Dorpskern Nieuw-Vennep. De inwoners van Nieuw-Vennep zijn actief betrokken bij het proces. Naast de participatiegroep (aanspreekpunt) is een adviesgroep geformeerd voor de meer inhoudelijke zaken; deze bestaat uit bewoners en vertegenwoordigers van belangenorganisaties. Inmiddels heeft er ook een eerste workshop plaatsgevonden waarin de verwachtingen en wensen zijn uitgesproken. Tijdens de tweede workshop op 1 november zal concreet worden ingegaan op alle gevolgen van de twee ontsluitingsvarianten. In de derde workshop op 6 december zal de adviesgroep zich uitspreken over de voorkeursvariant. De raadscommissie REGL ontvangt de rapportage ter kennisname.

Bestuursdienst
Het college heeft de subsidies aan de Personeelsvereniging voor de jaren 1999 en 2000 vastgesteld op resp. f 13.437,98 ( 6.097,89) en f 14.182,56 ( 6.435,77) en gaat akkoord met het gevraagde voorschot voor 2001 ten bedrage van f 12.000,--. ( 5.445,36) Het college heeft besloten de gemeentelijke bijdrage per lid te herijken (het subsidiebedrag is sinds 1980 is slechts aangepast aan het prijsindexcijfer) en deze vast te stellen op 18 euro per lid per jaar met ingang van 2002.

Het college stelt de raad voor het planschadeverzoek ex artikel 49 voor de Akerdijk 161 te Badhoevedorp toe te wijzen. De raadcommissie REGL ontvangt het voorstel ter advisering.

Welzijn, Onderwijs en Cultuur
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Welzijn Het college stelt de raad voor de 'Verordening Kinderopvang Haarlemmermeer 1997' aan te passen en vast te stellen als de 'Verordening Kinderopvang Haarlemmermeer 2002'. Op 1 januari 2003 treedt de nieuwe wet basisvoorziening Kinderopvang in werking. Deze wet gaat verandering brengen bij de volgende aandachtsgebieden: kwaliteit, toezicht, financiering, handhaving en sanctionering. Vooruitlopend op deze wet stelt het college voor - conform de aanwijzing van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten - de verordening op het punt van 'deskundigheidseisen aan de functionarissen' aan te passen. Hierdoor wordt het namelijk ook mogelijk - onder voorwaarden - iemand die nog in opleiding is als functionaris in de kinderopvang aan te stellen. De raadscommissie WOC ontvangt het voorstel ter advisering aan de raad. De gemeenteraad behandelt het voorstel in de vergadering van 20 december 2001.

Openbare Werken
Realisatie
Het college heeft kennis genomen van de tweede kwartaalrapportage flitskasten 2001. De rapportage is gericht op het onderhoud en beheer van de flitskasten op de Rijnlanderweg en de Ringdijk. De voornaamste conclusies zijn een minimale overschrijding van de maximumsnelheid ter hoogte van de flitspalen (1 2%) en een tendens naar een afnemende snelheden en een afnemend aantal ongevallen bij voortdurende snelheidscontroles. Verder heeft het college kennis genomen van de 2e kwartaalrapportage 2001 snelheidscontroles en ongevaloorzaken op de Ringdijk. De raadscommissie Wonen en Verkeer ontvangt de rapportages ter informatie.

Grondbedrijf
Het college heeft ingestemd met de aankoop van een strook grond van 21.213 m langs de Spoorlaan-Midden en Zuid tot aan de Noorderdreef te Nieuw-Vennep voor de aanleg van een ecologische strook. Verder heeft het college ingestemd met de aankoop van twee stroken grond op bedrijventerrein Nieuw-Vennep Zuid van 5934 m. De raadscommissie Wonen en Verkeer ontvangt het voorstel over de Spoorlaan ter advisering aan de raad. De raadscommissie REGL ontvangt het voorstel over Nieuw-Vennep Zuid ter advisering aan de raad. De raad behandelt de voorstellen in de vergadering van 22 november 2001.

Het college gaat akkoord met de grenscorrecties van drie percelen grond (1300 m bvo) op het bedrijventerrein Beukenhorst Oost.

Het college stemt in met de verkoop van een aantal bouwrijpe percelen grond ter grootte van 12.975m in Getsewoud aan Vennepwoud BV voor de bouw van 58 koopwoningen, een gebouw met 60 koopappartementen en 3 bedrijfsruimten.

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie