Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nota 'Sport in Drenthe in beweging' vastgesteld

Datum nieuwsfeit: 18-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Drenthe
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Drenthe

Nota 'Sport in Drenthe in beweging' vastgesteld

Assen, 18 oktober 2001
Persberichtnummer 01-100Gedeputeerde staten hebben de nota 'Sport in Drenthe in beweging' vastgesteld. Deze sportnota bevat het vernieuwde sportbeleid voor de jaren 2002-2004. In totaal is bijna

1 miljoen gulden (448.843 euro) beschikbaar (inclusief rijksbijdrage) voor de uitvoering van deze nota.

Met het Drents Welzijns Overleg in december 1999 is feitelijk de aftrap gegeven voor deze sportnota. Daarnaast zijn het bestuursprogramma 'Besturen in Balans 1999-2003' en de Contourennota 'Schaduwen vooruit' belangrijke kaders. Het fundament van het sportbeleid van de provincie Drenthe steunt de komende jaren op de volgende pijlers:

* Stimulering van de breedtesport
De provincie wil samen met gemeenten en het Rijk de breedtesport stimuleren. Breedtesport is de verzamelnaam voor het, zowel in georganiseerd als in ongeorganiseerd verband, bedrijven van sport op recreatief niveau. Breedtesport zal in Drenthe een flinke financiële impuls krijgen, want middels de stimuleringsregeling Breedtesport van het Ministerie van VWS wordt het provinciale budget van 250.000 gulden door het Rijk verdubbeld tot 500.000 gulden ( 226.890 euro). Hiermee kunnen sportprojecten voor onder meer jongeren, ouderen, allochtonen en gehandicapten worden gefinancierd.

* Ondersteuning van sportinfrastructuur
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het accommodatiebeleid in de provincie. De provincie richt zich primair op de ondersteuning van de binnen de sportinfrastructuur opererende mensen. Hieronder worden de mensen verstaan die nodig zijn voor het aanbieden van sport, zoals trainers, bestuurders en vrijwilligers.
* Ontwikkeling van talent
Naast het stimuleren van sport besteedt de provincie aandacht aan de ontwikkeling van talent. Zij gaat het Olympisch Steunpunt Noord Nederland (OSNN) subsidiëren. Het OSNN is door het NOC*NSF opgezet om talenten regionaal te begeleiden.

* Intensievere samenwerking met gemeenten De provincie wil een intensievere samenwerking met gemeenten om gemeenschappelijke beleidspunten te formuleren en om te zetten in maatregelen.

* Resultaatgericht werken
De provincie wil inzicht krijgen in de effecten van het beleid. Daartoe is een sportmonitor ingesteld die onder andere inventariseert welke behoefte er is aan ondersteuning van sportverenigingen, hoe de kwaliteit van het sportaanbod is en hoe groot de deelname is.

Uitvoering
De uitvoering van het provinciale sportbeleid is voor een groot deel in handen van SportDrenthe. Deze stichting draagt zorg voor het stimuleren en ondersteunen van sport- en bewegingsdeelname door burgers van onze provincie. Bij de totstandkoming en uitvoering van het provinciaal beleid zijn diverse partijen betrokken: sportverenigingen, sportbonden, vrijwilligers en gemeenten.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: (communicatie@drenthe.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie