Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Meer ruimte in ac-procedure voor uitgebreid onderzoek

Datum nieuwsfeit: 18-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Justitie
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Justitie

18.10.01

Meer ruimte in AC-procedure voor uitgebreid onderzoek naar identiteit, nationaliteit en reisroute asielzoekers

De periode van onderzoek naar identiteit, nationaliteit en reisroute van asielzoekers in het aanmeldcentrum (AC) wordt op termijn verlengd met maximaal drie weken. Dit betekent dat meer asielaanvragen van bij voorbaat kansloze asielzoekers direct in het AC afgehandeld kunnen worden. Daardoor zullen minder asielzoekers gebruik maken van de opvangfaciliteiten. Dit schrijft staatssecretaris Kalsbeek van Justitie in een brief aan de Tweede Kamer.

Het `stuiten' van de AC-procedure geeft gelegenheid tot het afronden van leeftijdsonderzoeken bij alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's), onderzoek naar herkomst van asielzoekers en het verrichten van taalanalyses (nationaliteit) en onderzoek ten behoeve van het onderkennen en verkrijgen van claimakkoorden in het kader van Dublin (reisroutes). Resultaten van deze onderzoeken worden in de huidige situatie vaak pas bekend na de 48 proces-uren die de AC-procedure kent.

Met de invoering van een ruimere AC-procedure in bepaalde zaken maakt staatssecretaris Kalsbeek een begin met de uitvoering van motie 78 die tijdens de behandeling van de Vreemdelingenwet 2000 door de kamerleden Kamp, Middel, Dittrich en Albayrak werd aangenomen. Vreemdelingen die asiel aanvragen zijn veelal ongedocumenteerd en dit kan een snelle en zorgvuldige afhandeling van hun aanvragen ernstig bemoeilijken. Door de periode van onderzoek in het AC te verlengen zijn er meer mogelijkheden om onderzoeken naar identiteit, nationaliteit en reisroute van ongedocumenteerde asielzoekers versneld af te ronden. Dit zal leiden tot een verdere verhoging van het afdoeningspercentage, dat sedert de indiening van de motie 78 - door reeds ingezette verbeteringen en intensiveringen - is gestegen van 15% naar boven de 20%.

Uit de door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gedane Ex Ante Uitvoeringstoets naar de invoering van motie 78 blijkt dat voor verruiming van de AC-procedure juridische, beleidsmatige en operationele randvoorwaarden vervuld moeten zijn. Dat betekent dat ook moet worden gekeken waar de asielzoekers tijdens de stuitingsperiode van drie weken moeten worden opgevangen: de AC's zijn hier niet voor geschikt. Staatssecretaris Kalsbeek stelt daarom een implementatiepad voor van 7 tot 12 maanden, zodat verlenging van de AC-procedure op zorgvuldige en verantwoorde wijze kan worden ingevoerd. De implementatie zal na twee jaar worden geëvalueerd.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Laatst gewijzigd: 18-10-2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie