Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inhoud Statistisch Centraal Bureau voor de Statistiek

Datum nieuwsfeit: 18-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
Zoek soortgelijke berichten
Centraal Bureau voor de Statistiek

Statistisch Centraal Bureau voor de Statistiek Bulletin 57e jaargang no. 41 / 18 oktober 2001

Inhoud Zakelijke en overige commerciële dienstverlening ­ Ontwikkeling van de omzetten van benzineservicestations, juli 2001. pag. 3 ­ Ontwikkeling van de omzetten van importeurs van personenau- Overige gegevens pag. 1 to's, excl. BTW, incl. BPM, juli 2001. pag. 4

Financiële instellingen en markten Arbeid ­ Gemiddeld rendement van obligatieleningen, obligatie- en aan- ­ Geactualiseerde loonkosten per gewerkt uur, april 2001. pag. 3 delenindexcijfers, week no. 40. pag. 7

Delfstoffenwinning en industrie
­ Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid, au- gustus 2001. pag. 4
­ Productie in de nijverheid en industrie, volumemutaties, augus- tus 2001. pag. 5
­ Omzet (excl. BTW) in delfstoffenwinning, industrie en openbare nutsbedrijven, augustus 2001. pag. 6
­ Omzet (excl. BTW) in delfstoffenwinning, industrie en openbare Overige gegevens nutsbedrijven, januari-augustus 2001. pag. 6 (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Bouwnijverheid Verkrijgbaar is nieuw materiaal betreffende de volgende statistieken: ­ Indexcijfers voor de herbouwkosten van woningen, (1995=100), ­ Aardoliestatistiek: voorlopige cijfers juli 2001 augustus 2001. pag. 2 Inl. tel (045) 570 70 70. ­ Inputindexcijfers voor bouwkosten van woningen, augustus ­ Ziekteverzuimcijfers particuliere bedrijven, tweede kwartaal 2001 2001. pag. 2 Inl. tel. (045) 570 70 70.

Verklaring van de tekens Prijs: . = gegevens ontbreken; ­ = nihil; x = geheim; * = voorlopig cijfer. 145,00 (ã 65,80) per jaar (excl. verzendkosten); los nummer 13,00 (ã 5,90). ( ) achter de titel = nummer met de laatst gepubliceerde overeenkomstige tabel.
Informatie Auteursrecht Infoservice: tel. (045) 570 70 70; E-mail: (infoservice@cbs.nl) © CBS, Voorburg/Heerlen, 2001. Bronvermelding is verplicht. Website: www.cbs.nl; Conjunctuur: teletekst pag. 506 en 507 Verveelvoudiging voor eigen of intern gebruik is toegestaan. Redactie SB: CBS, Postbus 4000, 2270 JM Voorburg. ISSN: 0166­9680 V33790Indexcijfers voor de herbouwkosten van woningen, incl. BTW (1995=100). (36)

Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.

1996 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 1997 102 102 102 102 102 103 103 103 104 104 104 104 1998 105 105 105 106 106 106 106 106 106 106 106 106 1999 107 107 107 107 107 108 108 108 108 108 109 109 2000 111 111 111 111 112 111 112 112 113 113 112 112 2001 115 117 117 118 119 120 121 121

Met ingang van 2000 wordt de reeks berekend en gepubliceerd op basis van 1995=100. De nieuwe cijfers kunnen aan de oude reeks worden gekoppeld met de factor 1.134. Deze indexcijfers zijn speciaal ontwikkeld voor het indexeren van de verzekerde waarde van woningen in opstalverzekeringen. Zie voor een toelichting op de cijfers het artikel `Een samengesteld gewogen indexcijfer voor de herbouwkosten van woningen' in de Maandstatistiek bouwnijverheid van ok- tober 1993.

Inputindexcijfers voor de bouwkosten van woningen (1995=100) (excl. BTW) 1). (36)

Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jaar

totaal
1998 104,9 104,9 104,9 105,2 105,3 105,4 105,3 105,3 105,2 105,7 105,7 105,6 105,3 1999 106,0 106,0 106,1 106,7 106,7 106,8 107,7 107,7 107,8 107,9 108,0 108,4 107,1 2000* 109,8 109,9 110,0 110,4 110,4 110,6 112,0 112,0 112,2 112,4 112,4 112,4 111,2 2001* 114,9 115,1 115,0 116,7 117,1 117,8 118,1 118,2

waarvan

loon
1998 108,2 108,2 108,2 108,6 108,6 108,6 108,8 108,8 108,8 110,1 109,9 109,9 108,9 1999 110,4 110,4 110,5 111,6 111,6 111,6 113,4 113,4 113,4 113,6 113,6 113,6 112,3 2000* 114,6 114,6 114,6 114,7 114,7 114,9 116,3 116,3 116,3 116,3 116,3 116,3 115,5 2001* 118,0 118,0 118,0 121,6 122,7 123,9 124,6 124,6

materiaal
1998 102,3 102,4 102,4 102,6 102,7 102,8 102,5 102,5 102,4 102,2 102,3 102,2 102,4 1999 102,5 102,5 102,6 102,9 102,9 103,0 103,2 103,2 103,3 103,5 103,6 104,4 103,2 2000 106,1 106,2 106,3 107,1 107,1 107,2 108,6 108,6 108,9 109,3 109,3 109,3 107,8 2001 112,4 112,8 112,7* 112,8* 112,8* 112,9* 113,0* 113,1*

1) Een inputindexcijfer volgt de prijsontwikkeling van de kostenbestanddelen, zoals materiaal, materieel en loon. Deze reeks is berekend als een gewogen gemiddelde uit de ontwikkeling van de loonkosten in de bouwnijverheid en een pakket bouwmaterialen dat in de woningbouw wordt toegepast. Voor de weging van de lonen en materialen is gebruik gemaakt van de uitkomsten van de Produktiestatistiek bouwnijverheid 1995. Mutaties in de kosten van materieel, algemene kosten en winst & risico zijn in deze cijfers niet opgenomen. Zie voor een toelichting op de tabel het artikel "Inputindexcijfers voor de bouwkosten van woningen" in de Maandstatistiek bouwnijverheid van juli 1999.

2 Centraal Bureau voor de StatistiekOntwikkeling van omzet (incl. BTW) van benzineservicestations (SBI 505). (34)

2001 Wijzigingen in % 1)

jan. febr. maart april mei juni juli* juni 2001 juli 2001 jan. 2001­ aug. 2000­ t.o.v. t.o.v. juli 2001 juli 2001 juni 2000 juli 2000 t.o.v. t.o.v. jan. 2000­ aug. 1999­ juli 2000 juli 2000

(1995=100)

Omzet 140 135 152 157 165 160 155 4,9 5,5 4,3 5,9

1) De wijzigingen zijn berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers.

Geactualiseerde loonkosten per gewerkt uur 1) (2)

SBI 74 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999* 2000* 2000* 2001*

jaar- jaar- jaar- jaar- jaar- jaar- jaar- jaar- jaar- jan. april juli okt. jan. april cijfer 2) cijfer cijfer cijfer cijfer cijfer cijfer cijfer cijfer

gld

Metaal en electrotechnische industrie 42,11 43,91 44,63 45,53 46,58 47,94 49,84 51,26 52,82 51,85 52,34 53,12 53,98 54,27 54,68

1992=100

Metaal en electrotechnische industrie 104,3 106,0 108,1 110,6 113,9 118,4 121,7 125,4 123,1 124,3 126,1 128,2 128,9 133,0

1) In bedrijven die, volgens de gegevens die op het moment van steekproeftrekking in het Algemeen Bedrijfsregister van het CBS waren opgenomen, 10 of meer werkne- mers in dienst hadden. De economische activiteiten verdeling is volgens de Standaard Bedrijfsindeling 1974. 2) Resultaten loonkostenonderzoek 1992.

Statistisch bulletin 41 (CBS) 18/10/2001 3Ontwikkeling van de omzet (excl. BTW, incl. BPM) van de importeurs van personenauto's (SBI 5010.2) (1)

2001 Wijzigingen in % 1)

jan. febr. maart april mei juni juli* juni 2001 juli 2001 jan. 2001­ aug. 2000­ t.o.v. t.o.v. juli 2001 juli 2001 juni 2000 juli 2000 t.o.v. t.o.v. jan. 2000­ aug. 1999­ juli 2000 juli 2000

1995=100

Omzet 173 155 197 154 180 162 159 2,9 10,2 ­2,5 ­0,3

1) De wijzigingen zijn berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers.

Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (1995=100), maandgegevens (32)

2000 2001

juli aug. sept. okt. nov. dec. jan. febr. maart april mei juni juli aug.

Gemiddelde dagproductie

Nijverheid 1) 97,4 92,4 109,4 113,4 120,9 122,0 109,5 116,3 116,6 116,4 106,6 112,8 94,5 91,0 Delfstoffenwinning 57,4 47,2 51,1 78,1 118,1 143,6 151,4 131,6 123,6 102,4 66,5 60,5 55,1 57,6 Industrie 104,0 98,8 119,2 119,2 121,3 118,7 103,0 114,2 116,4 120,2 113,8 122,5 100,6 96,0 Openbare nutsbedrijven 92,5 92,9 97,9 106,4 116,7 121,0 121,6 118,3 112,0 104,0 97,7 96,1 93,2 89,2

Gemiddelde dagproductie,
gecorrigeerd voor seizoen

Nijverheid 1) 111,4 110,6 110,3 108,7 110,9 117,0 107,0 111,6 112,3 112,9 108,0 113,1 108,1 108,9 Delfstoffenwinning 98,2 88,5 80,1 81,5 85,7 95,3 101,2 95,5 105,8 107,3 95,3 94,4 95,7 99,3 Industrie 113,9 113,7 114,9 112,9 114,7 121,3 109,2 115,0 114,5 114,9 110,1 116,3 110,0 110,6 Openbare nutsbedrijven 109,1 110,5 108,5 105,2 105,3 103,6 102,2 104,1 103,0 106,0 110,2 109,2 109,8 106,7

N.B. De indexcijfers zijn afgestemd op de Nationale rekeningen 1999.

1) Exclusief bouwnijverheid en bouwinstallatiebedrijven.

4 Centraal Bureau voor de StatistiekProductie in de nijverheid en industrie, volumemutaties (32)

NACE Aande- 1999 2000 2000 2001 2001 REV1 len in % 1) 3e kw. 4e kw. 1e kw. 2e kw. maart april mei juni juli aug.

Gemiddelde dagproductie Procentuele mutatie t.o.v. de overeenkomstige periode van het voorgaand jaar Nijverheid 2) 11­41 100 2,2 2,9 3,0 3,2 1,5 0,7 1,1 2,8 ­1,7 1,0 ­2,9 ­1,5 Delfstoffenwinning 11­14 9 ­6,4 ­2,3 ­7,9 ­2,2 0,6 6,8 ­0,3 18,5 ­2,1 0,1 ­4,1 21,8 Industrie 15­37 82 3,1 3,6 3,9 4,0 1,7 0,1 1,5 1,3 ­1,9 1,0 ­3,2 ­2,9

Voedings- en genotmiddelenindustrie 15/16 16 3,1 2,7 2,8 1,4 0,6 ­1,3 ­2,1 ­2,0 ­2,7 0,9 0,0 ­0,9 Vervaardiging van veehouderijproducten 151/155 4 ­0,5 ­0,5 ­0,8 ­1,0 ­5,4 ­11,3 ­12,7 ­15,5 ­14,9 ­3,3 ­4,3 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen 152­158 8 7,2 4,4 3,6 3,2 3,4 3,5 3,6 4,3 2,3 3,7 ­0,2 Drankenindustrie 159 2 0,4 3,9 3,4 1,7 3,7 2,5 ­0,5 8,6 9,5 ­8,8 14,3 Tabakindustrie 16 2 ­2,4 1,8 7,0 ­1,5 1,1 ­1,0 ­1,5 ­6,9 ­8,0 12,2 ­6,3 Textiel-, kleding- en lederindustrie 17­19 2 ­1,8 2,9 3,5 4,4 3,5 ­2,1 3,6 ­0,8 ­5,2 ­0,5 ­7,5 0,2 Textielindustrie 17 1 ­0,2 3,0 3,4 2,4 0,9 ­5,0 ­0,4 ­2,3 ­10,3 ­2,6 ­9,3 Kledingindustrie 18 1 ­7,4 3,7 7,8 7,3 9,0 6,2 14,0 ­0,4 9,3 10,7 ­4,0 Leder-, lederwaren- en schoenindustrie 19 0 ­2,0 0,7 ­2,3 11,2 11,5 1,5 13,3 7,9 2,1 ­5,4 ­2,4 Papierindustrie en uitgeverijen, drukkerijen 21/22 10 1,5 2,1 2,2 1,7 ­1,7 ­3,9 ­2,0 ­3,9 ­5,0 ­3,0 ­2,8 ­6,0 Papier-, karton- en papierwarenindustrie 21 2 ­1,0 3,6 5,0 3,9 0,1 ­1,1 1,1 ­0,9 ­2,8 0,4 ­3,8 Uitgeverijen, drukkerijen 22 8 2,2 1,7 1,3 1,2 ­2,3 ­4,7 ­2,9 ­4,7 ­5,6 ­3,9 ­2,5 Aardolie-, chemische- en rubber- en kunststofind. 23­25 16 6,6 4,8 5,0 5,0 2,0 2,2 ­0,7 5,1 1,6 0,1 ­2,6 ­1,6 Aardolie-industrie 23 2 2,4 ­1,9 0,1 5,9 3,2 6,0 1,6 5,3 16,1 ­2,5 ­7,6 Chemische industrie 24 11 8,8 6,6 6,9 5,8 2,5 2,9 ­0,5 7,1 1,7 0,4 ­1,0 ­0,9 Chemische basisproductenindustrie 241/247 6 9,2 8,6 9,2 5,9 1,0 2,9 ­2,8 8,7 3,7 ­2,9 0,5 ­4,6 Chemische eindproductenindustrie 242­246 5 8,3 3,9 3,7 5,5 4,8 2,9 2,8 5,2 ­1,0 4,6 ­2,9 4,5 Rubber- en kunststofverw. industrie 25 3 2,0 3,3 1,4 1,0 ­0,9 ­3,5 ­3,2 ­2,4 ­8,8 0,6 ­4,9 Metaalindustrie 27­35 28 2,1 4,2 4,4 6,0 4,0 0,8 6,4 2,9 ­2,0 1,4 ­3,9 ­3,5 Vervaardiging van:
metalen in primaire vorm 27 2 0,7 2,1 2,7 ­0,8 ­3,4 1,1 ­0,7 ­5,7 3,1 6,4 ­2,4 ­0,7 producten van metaal 28 7 2,3 3,7 4,5 6,4 2,8 1,0 4,7 1,0 ­2,1 4,1 ­3,5 machines en apparaten 29 6 0,1 1,7 1,7 3,9 1,0 0,8 3,6 2,9 ­1,8 1,3 ­3,4 elektrotechnische en precisie-apparatuur 30­33 8 3,1 11,2 10,6 12,2 9,9 0,5 11,8 7,2 ­3,1 ­2,6 ­5,4 transportmiddelen 34/35 5 3,3 ­3,3 ­3,3 ­0,8 3,4 1,0 6,4 2,3 ­2,3 2,7 ­2,9 20/26/36/3 Hout-, bouwmat.-, meubel- en overige industrie 7 10 2,6 3,3 4,2 3,9 ­0,7 1,9 0,7 1,6 ­1,8 5,9 ­7,1 ­4,0 Houtindustrie 20 1 2,3 1,4 ­1,9 4,7 ­4,0 ­2,2 ­0,6 ­1,4 ­9,6 4,2 ­0,1 Bouwmat.-, aardewerk- en glasindustrie 26 3 4,3 0,8 ­1,7 5,0 ­2,1 ­3,0 ­1,0 ­2,6 ­6,6 0,2 ­3,9 Meubel- en overige industrie 36/37 6 1,8 5,0 8,9 3,1 0,7 5,9 1,9 4,7 3,0 9,9 ­10,2 Openbare nutsbedrijven 40/41 9 5,1 2,2 2,2 1,8 1,1 1,5 ­0,5 1,9 1,2 1,4 0,7 ­4,0

Gemiddelde dagproductie,
gecorrigeerd voor seizoenbeweging Procentuele mutatie t.o.v. de voorgaande periode Nijverheid 2) 11­41 100 2,2 2,9 0,3 1,3 ­1,7 0,9 0,6 0,5 ­4,3 4,7 ­4,4 0,8 Delfstoffenwinning 11­14 9 ­6,4 ­2,3 ­5,5 ­1,6 15,2 ­1,8 10,8 1,4 ­11,2 ­0,9 1,4 3,7 Industrie 15­37 82 3,1 3,6 0,6 1,9 ­3,0 0,8 ­0,5 0,4 ­4,1 5,7 ­5,4 0,5

Voedings- en genotmiddelenindustrie 15/16 16 3,1 2,7 1,2 ­1,4 ­1,2 0,4 ­0,5 ­2,3 ­1,8 6,9 ­2,2 ­0,1 Textiel-, kleding- en lederindustrie 17­19 2 ­1,8 2,9 ­0,6 1,1 1,5 ­3,8 ­3,3 ­2,0 ­7,4 10,1 ­7,3 0,1 Papierindustrie en uitgeverijen, drukkerijen 21/22 10 1,5 2,1 ­0,8 ­0,2 ­5,9 2,9 1,5 0,5 ­4,0 10,4 ­5,9 ­0,6 Aardolie-, chemische- en rubber- en kunststofind. 23­25 16 6,6 4,8 1,9 2,2 ­2,9 1,1 ­2,7 2,6 ­2,3 4,6 ­6,8 3,8 Metaalindustrie 27­35 28 2,1 4,2 ­0,4 3,3 ­1,4 ­0,6 0,9 0,8 ­6,7 3,0 ­4,0 ­0,7 20/26/36/3 Hout-, bouwmat.-, meubel- en overige industrie 7 10 2,6 3,3 2,0 4,7 ­7,7 3,9 ­0,9 0,2 ­3,2 7,0 ­11,2 1,7 Openbare nutsbedrijven 40/41 9 5,1 2,2 2,2 ­4,3 ­1,5 5,2 ­1,0 3,0 3,9 ­0,9 0,5 ­2,8

1) Aandeel in de toegevoegde waarde (bruto, basisprijzen, volgens Nationale rekeningen 1999). 2) Exclusief bouwnijverheid en­installatiebedrijven.

N.B. De ontwikkelingen zijn afgestemd op de Nationale rekeningen 1999.

Statistisch bulletin 41 (CBS) 18/10/2001 5Omzet (excl. BTW) in delfstoffenwinning, industrie en openbare nutsbedrijven 1), juli 2001 (32)

SBI 1993 Uitkomsten van bedrijven die zowel in de populatie van juli­augustus 2001 als in de populatie van juli­augustus 2000 voorkomen

Omzetaandeel in juli­augustus 2000 Omzetontwikkeling 2) juli­augustus 2001 t.o.v. juli­augustus 2000

binnenland buitenland totaal binnenland buitenland totaal


---

10/11/14 Delfstoffenwinning . . . . . .

15­37 Industrie 97 99 98 ­1 2 1

15/16 Voedings- en genotmiddelenindustrie 96 98 97 6 7 6 17­19 Textiel-, kleding-, leder-, schoen- e.a. lederwarenindustrie 95 98 97 3 1 2 20/26 Hout-, bouwmaterialen-, aardewerk- en glasindustrie 98 99 98 6 ­7 3 21/22 Papier- en papierwaren-, grafische industrie, uitgeverijen 95 100 96 4 ­2 2 23/24/25 Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofverwerkende industrie 99 99 99 ­13 1 ­4 27­36 Basismetaal-, metaalproducten-, machine-, elektrotechnische, optische en instrumenten-, transportmiddelen-, meubel- en overige industrie 97 98 97 ­1 0 0

40/41 Openbare Nutsbedrijven . . . . . .

1) Over het algemeen bedrijven met 20 en meer werknemers. 2) Voorlopige cijfers.

Omzet (excl. BTW) in delfstoffenwinning, industrie en openbare nutsbedrijven 1), januari­augustus 2001 (32)

SBI 1993 Uitkomsten van bedrijven die zowel in de populatie van januari­aug.ustus 2001 als in de populatie van januari­aug.ustus 2000 voorkomen

Omzetaandeel in januari­aug.ustus 2000 Omzetontwikkeling 2) januari­aug.ustus 2001 t.o.v. januari­aug.ustus 2000

binnenland buitenland totaal binnenland buitenland totaal


---

10/11/14 Delfstoffenwinning . . . . . .

15­37 Industrie 96 98 97 2 4 3

15/16 Voedings- en genotmiddelenindustrie 95 98 96 6 7 6 17/18/19 Textiel-, kleding-, leder-, schoen- e.a. lederwarenindustrie 95 97 96 1 2 2 20/26 Hout-, bouwmaterialen-, aardewerk- en glasindustrie 98 99 98 3 ­5 1 21/22 Papier- en papierwaren-, grafische industrie, uitgeverijen 95 99 96 3 4 3 23/24/25 Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofverwerkende industrie 98 99 98 ­2 4 2 27­36 Basismetaal-, metaalproducten-, machine-, elektrotechnische, optische en instrumenten-, transportmiddelen-, meubel- en overige industrie 96 97 97 2 3 3

40/41 Openbare Nutsbedrijven . . . . . .

1) Over het algemeen bedrijven met 20 en meer werknemers. 2) Voorlopige cijfers.

6 Centraal Bureau voor de StatistiekGemiddeld rendement van obligatieleningen, obligatie- en aandelenindexcijfers (40)

Gemiddelden Week 41 per dag

2001 8-10 9-10 10-10 11-10 12-10

aug. sept. week 39 week 40 week 41


---
Gemiddeld effectief rendement

Staatsleningen, algemeen 4,81 4,72 4,68 4,59 4,56 4,52 4,55 4,58 4,57 4,60 w.v. met gemiddeld resterende looptijd van
3­< 5 jaar 4,44 4,22 4,10 4,09 4,06 4,02 4,00 4,06 4,09 4,13 5­< 8 jaar 4,72 4,62 4,59 4,47 4,45 4,40 4,44 4,46 4,46 4,48 3­< 8 jaar 4,61 4,46 4,40 4,32 4,29 4,25 4,26 4,30 4,31 4,34 Vijf langstlopende staatsleningen 5,21 5,24 5,23 5,10 5,07 5,03 5,09 5,10 5,06 5,08 Nieuwste 10-jarige staatslening 4,97 4,97 4,96 4,84 4,81 4,77 4,81 4,85 4,81 4,84

CBS-koersindex voor staatsobligaties ultimo 1983=100 Gemiddeld resterende looptijd
3­< 5 jaar 115,5 116,4 116,9 116,9 117,1 117,2 117,3 117,0 117,0 116,8 5­< 8 jaar 124,0 124,7 124,9 125,7 125,9 126,2 125,9 125,8 125,8 125,6 8­<10 jaar 128,0 128,1 128,2 129,3 129,6 130,0 129,5 129,4 129,7 129,4

ultimo 1993=100

CBS-index voor converteerbare obligaties 302,4 271,6 263,7 264,0 275,1 269,8 271,7 277,2 279,5 277,1

CBS-herbeleggingsindex voor obligaties ultimo 1983=100 Staatsleningen 371,3 373,6 374,8 377,2 377,6 378,0 377,4 377,5 377,2 377,8 Financiele instellingen
gewone obligaties 354,8 358,0 359,1 361,0 361,7 362,0 361,8 361,7 361,5 361,8 achtergestelde obligaties 435,2 437,8 438,5 442,0 442,6 443,3 442,5 442,3 442,3 442,8

Algemeen 370,2 371,7 372,7 375,0 375,3 375,6 375,2 375,2 375,0 375,5

jaar Duration van staatsleningen met een vaste looptijd 4,58 4,61 4,70 4,73 4,70 4,71 4,71 4,71 4,71 4,68

CBS-koersindex voor aandelen ultimo 1983=100 Officiele Markt
Algemeen 762,4 648,0 615,4 638,1 668,1 651,6 653,4 674,0 683,0 678,5 Algemeen excl. Kon. Olie 744,7 623,7 597,4 613,9 643,0 628,8 631,1 647,2 657,4 650,3

Internationals 790,6 691,3 635,9 673,2 707,1 687,1 687,4 715,0 722,1 723,7

Lokale fondsen 770,7 642,0 623,3 637,2 665,6 650,9 653,7 670,4 680,9 672,3 Financiele instellingen 990,4 812,5 795,1 824,9 860,8 841,5 844,4 869,0 881,6 867,3 Niet-financiele instellingen 665,0 563,0 542,4 546,2 571,2 558,7 561,6 573,8 583,5 578,3

ultimo 1993=100 CBS/MoneyView-index voor beleggingsfondsen
Algemeen 159,0 143,4 138,9 142,9 146,2 144,2 144,6 145,5 148,4 148,5 aandelenfondsen 211,3 182,1 174,0 180,8 186,9 183,0 183,8 185,5 191,3 191,1 obligatiefondsen 132,3 132,3 131,9 132,6 133,1 133,0 133,1 133,2 132,8 133,5 geldmarktfondsen 118,6 118,9 119,0 119,1 119,3 119,2 119,3 119,2 119,3 119,3

CBS/NIB-index voor niet AEX-aandelen 307,9 261,0 249,5 254,1 262,8 256,3 259,5 263,3 267,9 267,0 CBS MIT-index 316,1 232,5 212,1 224,5 250,1 237,3 239,7 249,1 264,6 259,7 CBS MIT Small-index 358,1 264,7 245,2 254,0 283,5 269,8 272,3 284,4 299,9 291,4 CBS/SBV Vastgoedindex algemeen 94,7 89,0 87,6 89,0 89,6 88,9 89,1 89,2 90,3 90,5

CBS-herbeleggingsindex voor aandelen ultimo 1983=100 Officiele Markt
Algemeen 1 462,3 1 247,0 1 184,3 1 228,1 1 285,8 1 254,1 1 257,5 1 297,1 1 314,4 1 305,8 Algemeen excl. Kon. Olie 1 311,2 1 102,6 1 056,0 1 085,4 1 136,7 1 111,7 1 115,7 1 144,3 1 162,2 1 149,7

Internationals 1 627,4 1 423,7 1 309,7 1 386,4 1 456,2 1 415,1 1 415,7 1 472,5 1 487,3 1 490,6 Lokale fondsen 1 360,9 1 139,5 1 106,4 1 131,2 1 181,6 1 155,5 1 160,4 1 190,0 1 208,7 1 193,4 Financiele instellingen 2 084,3 1 722,8 1 686,0 1 749,1 1 825,1 1 784,3 1 790,4 1 842,5 1 869,2 1 839,0 Niet-financiele instellingen 1 064,4 903,4 870,6 876,7 916,9 896,9 901,5 921,2 936,7 928,3

ultimo 1993=100 CBS/MoneyView-index voor beleggingsfondsen
Algemeen 174,9 157,9 153,0 157,3 161,0 158,8 159,2 160,2 163,4 163,6 aandelenfondsen 233,8 201,6 192,7 200,2 207,0 202,6 203,6 205,4 211,8 211,6 obligatiefondsen 144,2 144,1 143,7 144,4 145,0 144,9 145,0 145,1 144,7 145,4 geldmarktfondsen 123,0 123,4 123,4 123,5 123,7 123,7 123,7 123,7 123,8 123,7

CBS/NIB-index voor niet AEX-aandelen 365,9 310,5 296,9 302,3 312,8 305,1 308,8 313,4 318,9 317,8 CBS MIT-index 363,5 267,4 244,0 258,2 287,7 273,0 275,8 286,5 304,3 298,8 CBS MIT Small-index 388,7 287,3 266,2 275,7 308,0 293,0 295,8 308,9 325,8 316,5 CBS/SBV Vastgoedindex algemeen 154,5 146,8 144,5 146,8 147,8 146,6 147,0 147,1 149,0 149,3

Statistisch bulletin 41 (CBS) 18/10/2001 78

De persberichten van het CBS elke morgen al om 9.30 uur op

INTERNET

www.cbs.nl Centraal Bureau voor de Statistiekreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...