Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergadering cie. ruimtelijke ordening en financiën Enkhuizen

Datum nieuwsfeit: 18-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Enkhuizen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enkhuizen

Vergadering :
18 oktober 2001
De leden van de raadscommissie ruimtelijke ordening en financiën van de gemeente Enkhuizen.
Onderwerp : Vergadering
Enkhuizen : 9 oktober 2001

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u uit tot het deelnemen aan de openbare vergadering van de raadscommissie ruimtelijke
ordening en financiën welke op 18 oktober 2001 in het stadhuis wordt gehouden.
De aanvang is 20.00 uur.

Hoogachtend,
H. Bode, voorzitter

A G E N D A VOORST.NR:
Spreekrecht

1 Opening

2 Verslag van de vergadering van 19 september 2001
3 Ingekomen stukken en mededelingen.

a. Brief van Stichting Woondiensten Enkhuizen dat de leegkomende woningen in het wooncomplex Fruittuinen in gebruik zullen worden gegeven aan jongeren die op de lijst van woningzoekenden staan vermeld.

b. Stand van zaken Actualisering bestemmingsplannen
c. Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland tot gedeeltelijke goedkeuring van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Enkhuizen
4 Voorbereidingsbesluit Zilverstraat

113

5 Bodemsanering locatie Zilverstraat

114

6 Nationale Hypotheekgarantie voor kwaliteitsverbetering
116

7 Het aangaan van een ongelimiteerde achtervang overeenkomst met de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw

117

8 Renovatie aula en inrichting stiltecentrum op de gemeentelijke begraafplaats

118

9 Tijdelijk verhard trapveldje aan de Meeuwenlaan
119

10 Verkoop van grond aan de Fruittuinen aan de Stichting Woondiensten Enkhuizen

120

11 Vervanging brug bastion Zeelandia - volkstuinen
121

12 Advies van de Rekeningcommissie inzake het jaarverslag 2000 voorzien van een standpunt van burgemeester en wethouders
13 Aanbieding van de Begroting 2002

112

14 Overzicht Onvoorziene Uitgaven Nieuw Beleid
15 Rondvraag

16 Sluiting

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie