Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aanwijzing Rijksmonumenten in Steenbergen

Datum nieuwsfeit: 19-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Steenbergen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Steenbergen

Bekendmaking aanwijzing Rijksmonumenten
De burgemeester maakt ingevolge artikel 4 van de Monumentenwet 1988 bekend dat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de hierna volgende objecten heeft aangewezen als beschermd monument:


- Afgeslechtedijk 8 te Steenbergen

- Halsterseweg 5 te Steenbergen

- Welbergsedijk 22 te Steenbergen

- Kruislandsedijk 38 te Kruisland

- Langeweg 63 te Kruisland

- Boompjesdijk 10 te Dinteloord

- Havenweg 63 te Dinteloord

- Noordzeedijk 113 te Dinteloord

- Achterstraat 13 te Nieuw-Vossemeer

- Tolsedijk 10 te Nieuw-Vossemeer

Het aanwijzingsbesluit ligt vanaf maandag 22 oktober tot en met 3 december 2001 gedurende 6 weken ter inzage op de afdeling VROM, Havenpad 1.

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan diegene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken daartegen binnen zes weken na de dag waarop het aangevallen besluit is bekend gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het beluit heeft genomen. Een dergelijk bezwaarschrift dient u te adresseren aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Cfi/FJZ t.a.v. de Commissie voor de bezwaarschriften, Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer. Tenminste de beschikking of een kopie daarvan moet bij het bezwaarschrift worden gevoegd.

---

Strooiroutes

De volgende strooiroutes zijn opgesteld.

Route 1

Bronkhorststraat, Busstation, Lieve Vrouwepoort, Geert Vinckestraat, Kromme Elleboog, Fabrieksdijk, Oostdam, Westdam, David van Orliensstraat, Solmsbolwerk, Noordwal, Nieuwstad, Vestinghlaan, Lindenburghlaan, Eiland van Nassau.

Steenbergseweg, Westvoorstraat, Havenweg, keren over de Brug-Sasdijk, keren bij blusboot, Molendijk, Noordzeedijk, Kreekweg, parallelweg Noordlangeweg, Dorus Rijkersstraat, Karel Doormanstraat, Piet Heynstraat, De Ruyterstraat, toegangspad bejaardenhuis, Witte de Withstraat, Zuideinde, Westgroeneweg, Westerstraat, Molendijk, Stellingmolen, Wipmolen, Van Heemskerckstraat, Oostgroeneweg, Oosterstraat, Oostvoorstraat, Stoofdijk, Groene Kruisstraat, Pr. Irenestraat, Burg. mr H. Popstraat, Westgroeneweg, Groene Kruisstraat, Pr. Marijkestraat, Europastraat, Pr. Willem Alexanderstraat, Oudlandsedijk, Smallendijk, Boompjesdijk, Mariadijk, Bloemendijk, Zuidzeedijk.

Route 2

Van Andelstraat, Graaf Hendrikstraat, Hoogstraat, Moerstraatseweg, Kapelaan Kockstraat, Wipstraat, Molenweg, Van Gaverenlaan, Oudlandsestraat, J.L. Brooijmansdreef, West-Havendijk, Schansdijk, Oude Heijdijk, Burgemeester Catshoeklaan, Assumburgweg, keren bij molen, Moorseweg, Molenweg, De Hoogte, Veerweg, Voorstraat, Achterstraat, Schoolstraat, Hogendijk, Simon Luymesstraat, Van Treslonglaan, Helmich van Doernickstraat, Merijntje Gijzenstraat, Simon Luymesstraat, Johan de Knuytlaan, Lijsterbeslaan, Gerardus Mensstraat, Wenerstraat, Doktersdreefje, Julianastraat, Burg. Janssensstraat, Dortmundstraat, Kloosterstraat, Rubeerdijk, Notendaalsedijk, Pelsendijk, Koeveringsedijk, Stoofdijk, Dorpsweg, Schutbocht, Heensedijk, Boven Sasweg, Oude Vlietpolderdijk, Doornedijkje, Olmendreef, Westlandse Langeweg, Drie Lindekensdijk, Ligneweg.

Route 3

Mosquitostraat, Warwickstraat, Kaaistraat, Grote Kerkstraat, Kerkplein, Kruispoort, Nassaulaan, Afgeslechtedijk, Kruislandsedijk, Langeweg, Molenstraat, Gastelseweg, Kruislandseweg (keren bij stoplichten), Watertorenweg, Noorddonk, Oude Vest, Solmsbolwerk, Leurschans, Kwartier, Boonhil, Brugweg, Princebosseweg, Gagelweg, Steenbergsestraat, Heerlesestraat, Boomdijk, Kapelaan Kockstraat, Corneliusstraat, Kinderbaantje, Pastoor Ermenstraat, J.F.Kennedystraat, Van Nispenstraat, Hoge Bogerd, Laurentiusdijk, Pastoor Kerckerstraat, Welbergsedijk, Welbergswegje, Havendijk, Doornedijkje, Julianastraat, Wilhelminastraat, Emmastraat, Koperslagerij, Drukkerij, Houtzagerij, Leerlooierij, Zilverhoek, Gibsonstraat.

Door derden te strooien

hoofdrijbaan Molenweg Nieuw-Vossemeer, fietspad Molenweg Nieuw-Vossemeer,

Moorseweg rijbaan, parallelweg Zeelandweg Oost Steenbergen, parallelweg Zeelandweg Oost Nieuw-Vossemeer, Stadshillen, Van Wesemaelestraat, Ravelijnstraat, Zuidwal,

Floraplein, Van Brabantstraat, Montenaken, Havenpad, Nieuwstad, Doktersdreefje, Gummarusvelden, Markt, Blauwstraat, Wouwsestraat, Oranjebolwerk, Middenwal, Rozemarijnstraat, Willem de Rooverstraat, Ruiterstallen, Vleeshouwerstraat, Paulus Baxstraat, Zoutstraat, Kruitweg, Jacob van Grimmesteijnstraat, Van Hoogendorpstraat, fietspad Afgeslechtedijk, Kruislandsedijk, Langeweg, fietspad/parallelweg Steenbergseweg Dinteloord, parallelweg Kade, Galgendijk Dinteloord, woonwagencentrum Dinteloord, fietspad Roosendaalseweg, fietspad Gastelseweg.

Roosendaalseweg, Meestoof, Grote Tiende, Meester Molstraat, Graaf Engelbrechtstraat, Markt te Kruisland, de parallelweg en de oprit naar de brug van Sint Philipsland.

---

Subsidies 2002

De gemeenteraad heeft op 27 september 2001 de tweede wijziging van de Subsidieverordening Welzijn vastgesteld. Aan de hand hiervan heeft het college van burgemeester en wethouders het concept welzijnsplan 2002 vastgesteld. Hierin is aangegeven welke instanties voor welk bedrag in 2002 voor subsidie in aanmerking komen. Het welzijnsplan is inmiddels aan alle subsidieaanvragers toegezonden en ligt samen met de gewijzigde subsidieverordening van 12 oktober tot en met 9 november op de gemeentesecretarie ter inzage. Tijdens de inzagetermijn kan iedereen reacties of zienswijzen ten aanzien van het concept welzijnsplan 2002 indienen.

Het concept welzijnsplan 2002 zal in de commissievergadering Welzijn en Economische Zaken van 4 december aanstaande worden behandeld. Vervolgens zal de gemeenteraad dit plan in zijn vergadering van 20 december 2001 definitief vaststellen.

---

Standplaats Westdam

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij vergunning hebben verleend voor het in de periode van 28 tot en met 31 december 2001 innemen van standplaats aan de Westdam te Steenbergen, dit ten behoeve van de verkoop van oliebollen. De standplaats mag op genoemde dagen tussen 06.00 uur en 18.00 uur worden ingenomen.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van bekendmaking gemotiveerd bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders. Verzocht wordt op de linkerbovenhoek van de enveloppe te vermelden: 'bezwaarschrift'.

---

Deeltaxi

Reeds enkele jaren functioneert in de gemeente Steenbergen het systeem Deeltaxi. Deze vorm van vervoer is tot op heden vooral bedoeld voor mensen met een handicap die in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) daarvoor een pasje hebben. De Deeltaxi brengt mensen binnen het vervoersgebied veilig van deur tot deur naar familie, kennissen, het station of naar evenementen. Ook personen zonder een handicap, de zogenaamde vrije reizigers, kunnen van de Deeltaxi gebruik maken. Zij betalen dan echter iets meer voor hun rit dan de WVG vervoersgerechtigden.

De gemeente Steenbergen heeft, tezamen met de andere deelnemende gemeenten besloten om de Deeltaxiservice op een aantal punten te verbeteren en uit te breiden. Er zal onder andere worden gezorgd voor een betere service, een betere aansluiting op het openbaar vervoersnet en u kunt een rit ruimer van tevoren bestellen. Ook voor 65-plussers wordt er een goedkoper tarief gebruikt dan voor de vrije reizigers. Met deze en nog meer verbeteringen wordt getracht de tekortkomingen bij het normale openbaar vervoer te verminderen of weg te nemen. Vanaf
1 juni 2001 kan voortaan iedereen in het vervoersgebied met Deeltaxi reizen. WVG pashouders betalen f 0,85 per strip, senioren (65-plussers) betalen f 2,00 per strip. Een zogenaamde 'vrije reiziger' betaalt f 2,50 per strip.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Servicepunt Deeltaxi West Brabant: (0900) 2020032 (op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur, f 0,50 per minuut). U kunt ook informatie krijgen bij de balie van de afdeling Sociale Zaken.
Raadsvergadering
: do 25 oktober.

* Wijziging gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant.

* Aankoop van een perceel cultuurgrond aan de Molenweg te Nieuw-Vossemeer en een strook dijktalud aan de Zuidzeedijk te Dinteloord.

* Vervanging vrachtwagen Daf.

* Aanstellen medewerker(ster) in algemene dienst voor inhaalslag gebruikersvergunningen.

* Voorbereidingsbesluit ten behoeve van de ontwikkeling van een gemeenschapshuis met appartementen aan het Raadhuisplein / Westvoorstraat te Dinteloord.
Oranjewijk (perceel hoek Burgemeester Mr. H. Popstraat / Prinses Irenestraat).

* Behandeling huisvestingsaanvragen onderwijs voor het programma en overzicht van 2002.

* Tarieven sporthallen, gymzaal Nieuw-Vossemeer en gemeenschapshuizen 't Cromwiel en De Draaikolk. Deze vergadering begint om 19.30 uur in de burgerzaal van het stadskantoor (ingang via Westdam 22). In deze openbare vergadering mag iedereen, met vooraf verkregen toestemming aan het begin van de
wo 24 okt
: bietentocht 2001 haven Steenbergen.

zo 28 okt
: rommelmarkt in dorpshuis Siemburg te Kruisland. Info tel 532771.

zo 28 okt
: majorette/dance-twirl-concours in sporthal De Buitelstee. Info tel 524798.
Laatste aanpassing uitgevoerd op: vrijdag 19 oktober 2001 .

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...