Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Eerste landelijk jaarverslag Nederlandse politie

Datum nieuwsfeit: 22-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Eerste landelijk jaarverslag Nederlandse politie uitgebracht
Een persbericht bij het onderwerp Politie
22 oktober 2001
Minister De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en minister Korthals van Justitie hebben vandaag het eerste landelijk jaarverslag van de Nederlandse politie uitgebracht. Hierin wordt beschreven op welke wijze de politie in het jaar 2000 uitvoering heeft gegeven aan de doelstellingen in het Beleidsplan Nederlandse Politie 1999 - 2002. De bewindslieden hebben geconstateerd dat de korpsen een belangrijke impuls hebben gegeven aan de belangrijkste themas van het beleidsplan, zoals bijvoorbeeld de aanpak van jeugdcriminaliteit en de geweldsproblematiek. Daarnaast hebben de korpsen veel aandacht gegeven aan de (beheersmatige) randvoorwaarden die voor het functioneren van de politie en het bevorderen van de veiligheid van belang zijn, zoals onder meer gebiedsgebonden politiezorg, slachtofferzorg, politieonderwijs en de kwaliteit van het rechercheproces.
De bewindslieden wijzen er op dat het realiseren van een veiliger Nederland geen exclusieve opgave voor de politie is. Zij onderstrepen dat ook het bestuur op alle niveaus, het Openbaar Ministerie, de maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de burgers hierin een belangrijke taak hebben.
Over de ontwikkeling van de veiligheid vanuit het gezichtspunt van de burger kan worden geconstateerd dat gevoelens van onveiligheid onder de inwoners afnemen. Meer Nederlanders zijn van mening dat verschillende problemen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid niet vaak voorkomen in de eigen woonbuurt. De kans op slachtofferschap wordt in een aantal gevallen kleiner, of neemt in het geval van geweldsdelicten in ieder geval niet verder toe. Dit blijkt uit het onderzoek Politiemonitor Bevolking 2001. In veel regios is verder gewerkt aan versterking van de personele invulling van de jeugdtaak, zowel kwantitatief als kwalitatief. Een groot deel van de korpsen heeft door middel van (specialistische) opleidingen geïnvesteerd in vergroting van kennis en vaardigheden van de medewerkers die zijn belast met de jeugdtaak. Daarnaast hebben veel korpsen - onder meer in de vorm van schooladoptie-projecten - preventie-activiteiten ontwikkeld. De geweldsproblematiek wordt door de korpsen in het algemeen actief aangepakt. De korpsen hebben in 2000 - veelal in samenwerking met het lokaal bestuur, het Openbaar Ministerie en het bedrijfsleven - op uiteenlopende manieren aandacht besteed aan geweld op straat zoals bijvoorbeeld via extra toezicht in uitgaansgebieden. Het gaat daarbij niet alleen om gerichte extra inzet van politie, maar in toenemende mate ook om cameratoezicht. De invoering, uitbreiding of versterking van gebiedsgebonden politiezorg krijgt in vrijwel alle korpsen veel nadruk. De aandacht is vooral gericht op de aanpak en organisatorische inbedding van het gebiedsgebonden werken. Het verwachte effect van deze ontwikkeling is dat het functioneren van de politie in wijken en buurten de komende jaren verder zal verbeteren.

Relevante links:
Politiemonitor Bevolking 2001: Landelijke rapportage

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie