Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aantal certificaten Veilige Woning gestegen

Datum nieuwsfeit: 22-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Nederlands Politie Instituut
Zoek soortgelijke berichten
Nederlands Politie Instituut


aANTAL CERTIFICATEN VEILIGE WONING GESTEGEN

In de eerste helft van 2001 ontvingen 40.000 huishoudens het certificaat Veilige Woning. Dit is een kwart meer dan vorig jaar in dezelfde periode. Huizen met het certificaat Veilige Woning zijn beveiligd volgens de richtlijnen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® (PKVW).

Aan de stijging van het aantal certificaten Veilige Woning is te af te lezen dat het keurmerk steeds meer bekendheid krijgt. Het in september van dit jaar uitgevoerde marktonderzoek van onderzoeksbureau USP Marketing Consultancy bevestigt dit. Het bureau telefoneerde de afgelopen maand met zo'n 950 woningstichtingen en gemeenten en vroeg hen naar de stand van zaken en planning op het gebied van het Politiekeurmerk Veilig Wonen®. Vierhonderddrieëntwintig woningcorporaties en 338 gemeenten gaven antwoord op de vragen. Zon 92% van de woningcorporaties kent het keurmerk. Van de gemeenten gaf 88% aan op de hoogte te zijn van het keurmerk. Van alle woningen in het beheer bij woningcorporaties is op dit moment 6,3% in het bezit van het certificaat Veilige Woning. Dit komt overeen met ruim 125.000 woningen. Van deze certificaten is de helft de laatste twee jaar vergeven. De verwachting is dat woningcorporaties de komende twee jaar zo'n 150.000 woningen uit de bestaande woningvoorraad onder het keurmerk brengen. Wat de nieuwbouw betreft hebben corporaties het laatste jaar bijna 9.000 woningen onder het keurmerk gebouwd en de verwachting is dat dit er het komende jaar een kleine 11.000 zijn.

PKVW-bedrijven

Dat het keurmerk steeds meer bekendheid krijgt blijkt ook uit het groeiend aantal PKVW-bedrijven. In het tweede kwartaal van 2001 kregen de eerste 210 bedrijven de status van voorlopig PKVW-bedrijf. In derde kwartaal kwamen daar nog eens 40 PKVW-bedrijven bij, ondanks het feit dat de regels voor PKVW-bedrijven aangescherpt zijn als gevolg van de uitkomsten van het consumentenbondonderzoek (voorjaar 2001). Dit onderzoek toonde aan dat slechts 11% van de offertes van PKVW-bedrijven in één keer voldeed aan de eisen die het Politiekeurmerk Veilig Wonen® stelt aan het beveiligen van woningen. Bijna alle politiekorpsen gingen de dialoog aan met deze bedrijven. Het Expertisecentrum Woningcriminaliteit (EWC) nam stimulerende maatregelen en investeert sindsdien meer in het begeleiden en opleiden van (nieuwe) PKVW-bedrijven. Zo gaat dit jaar nog de cursus keurmeester van start. En het uitbrengen van een goede offerte en goed advies wordt een nadrukkelijker onderdeel van de cursussen preventieadviseur en bouwplanadviseur. Bedrijven die werken in strijd met regels en voorschriften, zullen hun erkenning verliezen. Het opleggen van sancties is overigens niet nieuw. Dit was al afgesproken in de Regeling Politiekeurmerk Veilig Wonen® die eerder dit jaar in werking trad.

Daling

Tegelijkertijd ziet het er op dit moment naar uit dat het aantal woninginbraken in 2001 met 2% daalt (dit is een voorlopig percentage) ten opzichte van het jaar 2000. Of destijging van het aantal certificaten Veilige Woning en de daling van het aantal inbraken direct met elkaar in verband gebracht kunnen worden, is onderwerp van verder onderzoek. Zeker is wel dat het aantal inbraken sterker daalt in de politieregios waarin woningcorporaties en huiseigenaren preventieve maatregelen nemen. Dit laat de doorbraakmeter zien, een instrument van het EWC ondergebracht bij het Nederlands Politie Instituut (NPI).

Nieuwe keurmerkpartners

Nog meer keurmerknieuws: op dinsdag 23 oktober tussen 14.00 en 15.00 uur tekenen belangrijke keurmerkpartners een verklaring waarin ze aangeven dat ze van 2001 tot en met 2004 met het Politiekeurmerk Veilig Wonen® in zee willen gaan. Dit gebeurt tijdens de beurs Integrale veiligheid 2001 in de Jaarbeurs in Utrecht. De partners geven aan dat ze de continuïteit van het keurmerk op deze manier willen waarborgen. Daarnaast willen ze verder gestalte geven aan publiekprivate samenwerking. De Raad van Hoofdcommissarissen heet de partners welkom, waardeert het initiatief en is blij met de toezegging tot samenwerking in de komende jaren. De ondertekenaars doen met deze verklaring een dringend beroep op de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om een passende overheidsstichting op te richten die het keurmerk gaat beheren. Het huidige beheerinstituut van het keurmerk, het EWC is ondergebracht bij het NPI, houdt per 1 januari 2002 immers op te bestaan. Op deze datum is de van tevoren vastgelegde projecttijd namelijk verstreken. Het Expertisecentrum Woningcriminaliteit is verheugd over deze intentie tot samenwerking, want ondanks de positieve resultaten tot dusver is er de komende jaren nog veel werk aan de winkel. SKG en SKW-certificatie BV ondertekenen op deze datum een overeenkomst waarmee ze de twee certificeringinstellingen van het keurmerk worden.

Den Haag, 23 oktober 2001.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie