Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inspraak voorontwerp bestemmingsplan Hoofddorp-Toolenburg

Datum nieuwsfeit: 23-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Haarlemmermeer
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Haarlemmermeer


* Publicaties Bestemmingsplannen


* ... Wet op de Ruimtelijke Ordening

Inspraak voorontwerp bestemmingsplan "Hoofddorp-Toolenburg"

Op dinsdag 23 oktober 2001 wordt een inspraakavond gehouden over het voorontwerp bestemmingsplan "Hoofddorp-Toolenburg".

Het plangebied omvat de bestaande woonwijk Toolenburg, zoals die met vrijstelling van het geldende bestemmingsplan als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is gerealiseerd. Het gaat om een zogenaamd beheersplan waarin voor bestaande functies en gebouwen een moderne regeling wordt gegeven. Dat wordt duidelijk gemaakt via plankaarten en bouw- en gebruiksvoorschriften. Aandachtspunt is een bepaalde mate van uitbreiding voor bestaande woningen en voor bestaande scholen, dit laatste ten gevolge van enerzijds een toename van het aantal leerlingen en anderzijds de verlaging van het aantal leerlingen per klas.

Het tracé van de Zuidtak is opgenomen in het bestemmingsplan. Dit tracé en de inpassing ervan in de omgeving, maken weliswaar onderdeel uit van de procedure van het bestemmingsplan Hoofddorp-Toolenburg, maar organisatorisch kent de Zuidtak - zoals bekend - een eigen inspraaktraject. De Zuidtak komt derhalve niet aan de orde op de inspraakavond van 23 oktober. Voor alle duidelijkheid wordt er op gewezen dat inspraakreacties over de Zuidtak wel zullen worden betrokken bij de besluitvorming van het college omtrent het ontwerp bestemmingsplan Hoofddorp-Toolenburg.

De inspraakavond wordt gehouden in De Lichtkring, Lunenburgdreef 70, en begint om 19.30 uur eerst met een inloopavond, waarbij plankaarten en voorschriften kunnen worden bekeken. Daarna zal om ongeveer 20.15 uur centraal uitleg worden gegeven over het voorontwerp-bestemmingsplan en er zal gelegenheid worden gegeven tot het stellen van vragen. Van deze avond zal een inspraak-verslag worden gemaakt. Degenen die de presentielijst invullen, zal het verslag worden toegestuurd.

Het voorontwerp-bestemmingsplan kan vanaf maandag 22 oktober gedurende vier weken worden ingezien bij het informatiecentrum in de centrale hal van het raadhuis, ingang Raadhuisplein 1 te Hoofddorp, op werkdagen 09.00 uur tot 12.30 uur. Het kan daar bovendien worden ingezien op dinsdagen van 17.00 tot 20.00 uur. Wordt gedurende die periode een toelichting gewenst, dan dient u vooraf een afspraak te maken met dhr. Muetstege, tel. 023-567 6079.

Schriftelijke zienswijzen op het voorontwerp-bestemmingsplan kunnen gedurende de terinzageligging worden ingediend bij de dienst Ruimte, Wonen en Economie, Postbus 147, 2130 AC Hoofddorp, onder vermelding van "voorontwerp bestemmingsplan Hoofddorp-Toolenburg".

Hoofddorp, 12 oktober 2001.

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie