Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Positie van de VS ten aanzien van biologische wapens

Datum nieuwsfeit: 23-10-2001
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl/content.asp?Key=422322


---

Aan de Voorzitter van de vaste commissies voor Buitenlandse Zaken en Defensie Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Veiligheidsbeleid Nucleaire Aangelegenheden en Non proliferatie Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag
Datum 23 oktober 2001 Auteur Heleen van der Beek Kenmerk DVB/NN-371/01 Telefoon + 31 70 348 5089
Blad /3 Fax + 31 70 348 5684
Bijlage(n) E-mail heleen-(vander.beek@minbuza.nl)
Betreft Positie van de Verenigde Staten ten aanzien van biologische wapens

C.c.
Zeer geachte Voorzitter,

Ingevolge het verzoek van de vaste commissies voor Buitenlandse Zaken en Defensie (brief van 7 september 2001 met kenmerk 2001/81) wil ik U, mede namens de Minister van Defensie, gaarne informeren over het standpunt van de Verenigde Staten met betrekking tot het Biologische-Wapensverdrag en de berichtgeving over Amerikaans biodefensieonderzoek.

Het Amerikaanse standpunt ten aanzien van het BW-verdrag

Op 25 juli jl. liet de Verenigde Staten in een plenaire zitting van de Ad Hoc Groep van Verdragspartijen bij het BW-verdrag in Genève weten de voorgestelde compromistekst van de voorzitter van de onderhandelingen, de Hongaarse ambassadeur Tibor Tóth, niet te kunnen steunen. De tekst was niet alleen onaanvaardbaar, maar zou door verder onderhandelen zelfs niet meer kunnen worden verbeterd, aldus de Verenigde Staten. Ik heb de Kamer hierover ingelicht (mijn brief van 22 augustus 2001, kenmerk DVB/NN-342/01) in antwoord op schriftelijke vragen van het lid Koenders.

De Amerikaanse ambassadeur Donald Mahley, de speciale onderhandelaar van de VS voor het BW-protocol, heeft op 3 augustus jl. op Buitenlandse Zaken de volgende toelichting op het Amerikaanse standpunt gegeven.

De Amerikaanse analyse had uitgewezen dat het ontwerp-protocol zowel schadelijk zou zijn voor de Amerikaanse industrie als voor de militaire belangen (biodefensie). In Amerikaanse optiek zou het protocol ten onrechte een verklaring van goed gedrag kunnen afgeven aan landen die partij zouden zijn bij het Protocol maar tegelijkertijd een clandestien BW-programma zouden kunnen uitvoeren, waarbij de kans op ontdekking - vanwege de zwakte van datzelfde Protocol - gering is. Voorkomen moest worden dat valse verwachtingen werden gewekt. Daarnaast zou, volgens de Amerikaanse interpretatie van het ontwerp-protocol, zelfs het meest indringende regime niet de gewenste informatie opleveren, terwijl het wel zeer hoge kosten met zich zou brengen en het risico dat nationale veiligheidsinformatie en bedrijfsgeheimen zouden uitlekken. Bovendien zou het protocol onvoldoende strenge sancties op schendingen stellen.

Nederland, de Europese Unie en andere Westelijke landen onderschrijven deze analyse niet. Het hoofddoel van het Protocol is niet schendingen van het BW-verdrag aan te tonen, maar de transparantie te vergroten over de relevante activiteiten van verdragspartijen en, daardoor, het vertrouwen te doen toenemen.Naleving van het Protocol kan derhalve op zichzelf niet worden aangevoerd als bewijs dat men geen offensief BW-programma uitvoert. Het Protocol maakt het echter voor een proliferator wel moeilijker een clandestien programma uit te voeren. Het Protocol bevat bovendien voldoende garanties om te voorkomen dat grotere transparantie zou leiden tot het verlies van gevoelige informatie.

De Amerikaanse regering heeft bij verschillende gelegenheden na de afwijzing van het Protocol haar steun voor de versterking van het Biologische-Wapensverdrag bevestigd. Biologische wapens worden nog altijd gezien als een van de grootste bedreigingen in de toekomst, en de versterking van de maatregelen ten behoeve van non-proliferatie van deze wapens blijft, zo hebben sinds 25 juli jl. vele Amerikaanse beleidsmakers verzekerd, een veiligheidspolitieke prioriteit van de Verenigde Staten. De vele recente pogingen in de VS, miltvuur per brief te verspreiden, zullen deze prioriteit alleen maar verhogen.

De VS heeft toegezegd in de loop van het najaar een reeks alternatieve voorstellen te doen ter versterking van het BW-verdrag. Door de aanslagen van 11 september jl., is de indiening van deze voorstellen enigszins vertraagd. De VS zal de voorstellen nu vóór de Toetsingsconferentie van het BW-verdrag (19 november - 7 december 2001) indienen.

Aangenomen mag worden dat deze voorstellen de gevolgen van de aanslagen van 11 september jl., alsmede van het recente opduiken van de miltvuurbacterie op vele plaatsten in de VS en nu ook daarbuiten,zullen reflecteren en. de nadruk zullen leggen op non-proliferatiemaatregelen, onder meer ten aanzien van biologische wapens. Dergelijke voorstellen, die vooral gericht zullen zijn op de versterking van de exportcontroles voor relevante materialen en agentia, moeten het vertrouwen in de naleving van de conventie verhogen door potentiële proliferators af te schrikken. In mijn reeds eerder aangehaalde brief van 22 augustus jl. is het Nederlandse standpunt ten aanzien van deze benadering uiteengezet. Naar de mening van de Regering benadrukken de aanslagen van 11 september jl. eens te meer de noodzaak van de in mijn brief van 22 augustus aangegeven "mix" van maatregelen.

Biodefensie

De Verenigde Staten heeft het grootste en meest intensieve biodefensieprogramma ter wereld. De Amerikaanse regering onderwerpt alle biodefensie-activiteiten aan een juridische beoordeling van hun compatibiliteit met het BW-verdrag. Artikel 1 van het BW-verdrag stelt dat "iedere verdragspartij zich verplicht om in geen enkele omstandigheid microbiologische of andere biologische agentia of toxines te ontwikkelen, produceren, opslaan of anderszins te verkrijgen of behouden, welke hun oorsprong of productiemethode ook is, en in hoeveelheden en types die geen rechtvaardiging hebben voor profylactische, beschermende of andere vreedzame doeleinden" (cursief toegevoegd). Biodefensie-activiteiten zijn derhalve toegestaan onder het verdrag. Het verdrag geeft echter niet expliciet aan waar de grens zou liggen van wat op het gebied van biodefensie is toegestaan. Gegeven de aard van deze verbodsbepaling is dan ook vooral het doel van de activiteiten van belang om te kunnen beoordelen of er sprake is geweest van een schending van het BW-verdrag.

De regering heeft geen aanleiding te veronderstellen dat het Amerikaanse biodefensieprogramma andere dan volgens de conventie toegestane doeleinden heeft. Wel is de regering van mening dat de grootste terughoudendheid moet worden betracht bij activiteiten die, hoewel defensief qua intentie, mede de simulatie van mogelijke offensieve middelen van potentiële proliferators behelzen.

Naar de mening van de regering roepen de berichten in de New York Times van 4 september jl. inzake het Biodefensieprogramma van de VS andermaal de vraag op hoe een effectieve controle van de naleving van het BW-verdrag gestalte zou kunnen krijgen en onderstrepen zij eens te meer de noodzaak van een multilaterale aanpak om het verdrag te versterken. De regering zal zich blijven inzetten voor een effectieve controle van de naleving van het BW-verdrag en voor de vergroting van het vertrouwen tussen de verdragspartijen. De recente gevallen van verspreiding van de miltvuurbacterie op vele plaatsten in de VS en daarbuiten bevestigen de noodzaak hiervan alleen maar.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Kenmerk DVB/NN-371/01
Blad /1

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...