Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Praktijkervaring meegenomen in tac- en quota-adviezen

Datum nieuwsfeit: 23-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ingezonden persbericht
Zoek soortgelijke berichten
Ingezonden persbericht


Ons kenmerk: Datum
33.1.1-73/014 23 oktober 2001

PRAKTIJKERVARING VOOR HET EERST MEEGENOMEN IN TAC- EN QUOTA-ADVIEZEN

Rijswijk, Dit jaar zijn praktijkervaringen van vissers voor het eerst meegenomen bij advisering over de maximaal toegestane vangsthoeveelheden (TAC) door visserijbiologen. Het advies van vorige jaar om de visserij op kabeljauw te beperken blijft gehandhaafd. De overige demersale* bestanden bevinden zich op een redelijk niveau. Enkele soorten vertonen zelfs een stijgende lijn. Voor de pelagische** bestanden adviseren de biologen een toename van de TAC voor makreel. Volgens de biologen zal de visserij op paling in alle levenstadia drastisch beperkt moeten worden.

De visserijbiologen van het Advisory Committee for Fisheries Management (ACFM) maakten maandag de biologische adviezen voor 2002 bekend. Dit zijn nog voorlopige adviezen aan de Europese Unie over de vangstmogelijkheden in 2002 van onder meer schol, tong, kabeljauw, wijting, makreel en paling.

De Nederlandse visserijsector was eerder dit jaar al geïnformeerd over de voorlopige adviezen. De toestand van de bestanden was daarom geen complete verrassing. Ook zijn vissers dit jaar voor het eerst betrokken bij het beoordelen van de bestanden. De biologen hebben hun bevindingen voorgelegd, waardoor deze bevindingen konden worden getoetst aan de praktijkervaring van de vissers. Dit is een eerste stap naar een betere afstemming tussen praktijk en onderzoekgegevens. Een goede afstemming met praktijkgegevens komt de kwaliteit van de adviezen ten goede. De aankomende jaren zal deze afstemming nader worden uitgewerkt. De sector waardeert deze verbeterde communicatie en betrokkenheid.

De Nederlandse vissector is bezorgd over de achtergebleven groei van de schol. De vissers zien in de praktijk veel jonge schol en hopen dat dit zich in de komende jaren vertaalt in een positieve ontwikkeling van het bestand. Biologen adviseren de TAC met 1.000 ton te verlagen naar 77.000 ton. Schol is een zeer belangrijke vissoort voor de Nederlandse visserij. Omdat nog onduidelijk is wat de achtergebleven groei veroorzaakt, pleit de sector dan ook wederom voor nader onderzoek. Mogelijke oorzaken zijn veranderingen in temperatuur en stroming van het water. Ook een verandering in het voedselaanbod kan een oorzaak zijn.

Gezien de goede verwachtingen voor de aanwas van dit jaar (sterke jaarklasse 2001) en de daardoor verwachte bestandsverbeteringen voor de komende jaren, is het vangstadvies voor tong voor 2002 (14.300 ton) volgens de Nederlandse vissector aan de voorzichtige kant. Evenals schol, is tong een zeer belangrijke vissoort voor de Nederlandse visserij.

Het is positief dat het paaibestand van wijting stijgt, resulterend in een geadviseerde verhoging van de TAC naar 37.000 ton. De sector is echter teleurgesteld dat de adviezen voor wijting niet hoger zijn uitgevallen, omdat deze adviezen niet overeenkomen met de praktijkervaringen. Door de goede vangsten waren de verwachtingen bij vissers hoger.

De TAC voor kabeljauw is dit jaar wederom laag vastgesteld. Voorlopig onderzoek heeft aangetoond dat de sluiting van grote delen van de Noordzee dit voorjaar geen bijdrage heeft geleverd aan het herstel van kabeljauw. Vissers en biologen hadden hier al voor gewaarschuwd. Voorkomen moet worden dat de lange termijn herstelmaatregelen een afspiegeling zijn van deze mislukte noodmaatregel. De Nederlandse vissector heeft de handen hiervoor ineengeslagen en gezamenlijke voorstellen gedaan voor herstelmaatregelen.

Positief is de ontwikkeling van het makreelbestand. Het vangstadvies voor 2002 wordt met 24.000 ton verhoogd naar 694.000 ton.

Voor het eerst dit jaar heeft de ACFM op verzoek van de Europese Commissie ook advies uitgebracht over paling. De stand van Europese paling is zeer onrustbarend. Dit is geen verrassing. Het Productschap Vis pleit al jaren voor het nemen van internationale maatregelen voor de glasaalvisserij ('babypaling'). Dit is niet alleen van belang voor vissers op het IJsselmeer en de binnenwateren, maar ook voor palingkwekers. Ook de visserijbiologen bepleiten nu een internationaal herstelplan. Het productschap heeft echter moeten constateren dat draagvlak voor een internationale aanpak ontbreekt. Het productschap zal blijven pleiten voor internationale maatregelen en vraagt de overheid om dit de ondersteunen.

De EU bewindslieden van visserij stellen in december van 2001 de definitieve toegestane vangsthoeveelheden van 2002 vast. Daaraan voorafgaand doet de Europese Commissie hiertoe een voorstel onder meer gebaseerd op genoemde adviezen.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie