Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamervragen over rechtsbijstandverzekeraars

Datum nieuwsfeit: 23-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

De voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten Generaal

Plein 2

2511 CR DEN HAAG

Datum Uw brief Ons kenmerk (Kenmerk)

FM 2001-1691 M

Onderwerp

Rechtsbijstandverzekeraars

Tijdens het Algemeen Overleg inzake de rechtsbijstand van 4 juli 2001 (Kamerstukken II 2000-2001, 27 400-VI, nr. 88) heeft de Staatssecretaris van Justitie toegezegd naar aanleiding van een vraag van mevrouw
Scheltema-de Nie bij mij te vragen of grote verzekeringsmaatschappijen belangen hebben in rechtsbijstandverzekeraars en of mogelijk belangenverstrengelingen bestaan bij
rechtsbijstandverzekeraars. Bovendien zegde zij toe te zullen vragen of naar eventuele belangenverstrengelingen onderzoek is verricht.

In antwoord op deze vragen deel ik u het volgende mee.

Indien een verzekeraar naast andere branches ook de branche Rechtsbijstand uitoefent (hierna: multibrancheverzekeraar), zou de situatie kunnen ontstaan dat zich binnen de boezem van die verzekeraar belangenconflicten voordoen. Zo'n verzekeraar kan immers de ene partij tegen aansprakelijkheid hebben verzekerd en de andere partij voor rechtsbijstand. In een dergelijke situatie kan de verzekeraar in de verleiding komen zijn kosten in tweeërlei opzicht te beperken. Door zich onvoldoende in te spannen voor de verhaalsactie van de voor rechtsbijstand verzekerde kan hij immers zijn kosten van rechtsbijstand beperken en daarmee tevens de kans verkleinen dat tegen zijn
aansprakelijkheids-verzekerde een vordering wordt toegewezen.

In Europees verband is onderkend dat dergelijke situaties ongewenst zijn en daarom zijn in richtlijn 87/344/EEG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de rechtsbijstandverzekering bepalingen opgenomen om belangenconflicten zoveel mogelijk te beperken die voortvloeien uit het feit dat een verzekeraar meerdere branches uitoefent, waaronder de branche Rechtsbijstand. Deze richtlijn is verwerkt in de artikelen 58 tot en met 63 van de Wet toezicht
verzekeringsbedrijf 1993 (hierna: Wtv 1993). Daarbij is voorgeschreven dat een
multibrancheverzekeraar de schaderegeling voor de branche Rechtsbijstand dient onder te brengen in een juridisch zelfstandig
schaderegelingkantoor. Van de mogelijkheid om de rechtsbijstandverzekerde het recht te geven zelf een advocaat te kiezen, maken verzekeraars in Nederland overigens geen gebruik, gezien de daarmee gemoeide hoge kosten in de praktijk.

Hoewel het voorschrift dat de schaderegeling moet worden verricht door een juridisch zelfstandig schaderegelingskantoor, het geschetste belangenconflict binnen de boezem van de verzekeraar onmogelijk maakt, zou de problematiek zich wel kunnen verplaatsen naar de verhouding tussen de multibranche-verzekeraar en het schaderegelingskantoor, of tussen
verschillende bij hetzelfde
schade-regelingskantoor aangesloten
multibrancheverzekeraars. Met het oog op een dergelijke belangentegenstelling wordt daarom niet alleen voorgeschreven dat het
schaderegelingskantoor juridisch zelfstandig is, maar ook dat leiding-gevenden en het overig personeel van het schaderegelingskantoor zich niet tezelfdertijd mogen bezighouden met de schaderegeling voor een aangesloten
multibrancheverzekeraar of het geven van adviezen terzake, indien met zo'n
multibrancheverzekeraar financiële, commerciële of administratieve banden bestaan.

Verder is de rechtsbijstandverzekeraar verplicht in de polis op te nemen dat de verzekerde in geval van een belangenconflict de bevoegdheid heeft een advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige te kiezen en moet hij dat de verzekerde meedelen telkens wanneer zich een belangenconflict voordoet.

Tenslotte zijn rechtsbijstandverzekeraars verplicht een geschillenregeling in de polisvoorwaarden op te nemen teneinde te bepalen welke gedragslijn er bij verschil van mening tussen de verzekeraar of het
schaderegelingskantoor en de verzekerde zal worden gevolgd voor de regeling van het geschil waarvoor een beroep op rechtsbijstandverzekering wordt gedaan. Een verzekerde die meent dat in zijn geval wellicht een belangenconflict van invloed is op de verleende rechtsbijstand, kan daarop een beroep doen.

Tevens is de vraag gesteld of grote
verzekeringsmaatschappijen belangen hebben in rechtsbijstandverzekeraars.

In artikel 58, eerste lid, van de Wtv 1993 is met deze mogelijkheid rekening gehouden. Verzekeraars hebben bijvoorbeeld belangen in gespecialiseerde rechtsbijstandverzekeraars. Het is mede om die reden dat, evenals bij
schaderegelingkantoren, is bepaald dat zodra financiële, commerciële of administratieve banden bestaan met een multibrancheverzekeraar, ervoor zorg moet worden gedragen dat de personeelsleden en de leden van het
leidinggevende orgaan die zich bezighouden met de schaderegeling of met het geven van juridische adviezen met betrekking tot deze schaderegeling, niet terzelfder tijd voor deze multibrancheverzekeraar dezelfde of soortgelijke werkzaamheden uitoefenen. Hierdoor wordt voorkomen dat multibranche-verzekeraars een ongewenste invloed kunnen uitoefenen op de schaderegeling door gespecialiseerde
rechtsbijstandverzekeraars.

Tenslotte heeft de Staatssecretaris van Justitie toegezegd te zullen vragen of naar eventuele belangenverstrengelingen onderzoek is verricht.

Naar aanleiding daarvan heb ik navraag gedaan bij zowel de Pensioen- & Verzekeringskamer, als het Klachteninstituut Verzekeringen en de Consumentenbond. Dit leerde mij dat bij geen van deze instellingen signalen zijn binnengekomen die er op zouden kunnen wijzen dat het hierboven beschreven systeem dat voortvloeit uit de Europese richtlijn, in de praktijk onvoldoende functioneert. Ook in de reguliere contacten met de Europese Commissie en de andere lidstaten is nimmer aan de orde gekomen dat op dit punt problemen zouden bestaan. Gelet op het vorengaande acht ik een nader onderzoek naar eventuele belangenverstrengelingen niet geboden.

De Minister van Financiën,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...