Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Geen verdere stijging veel voorkomende criminaliteit

Datum nieuwsfeit: 23-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
Zoek soortgelijke berichten
CBS

Geen verdere stijging veel voorkomende criminaliteit

In 2000 zijn bijna 4,7 miljoen delicten tegen burgers gepleegd. De licht stijgende tendens van de veel voorkomende criminaliteit in de voorgaande jaren heeft zich vorig jaar niet voortgezet. Iets meer dan 1,6 miljoen delicten zijn gemeld bij de politie. Van 1,3 miljoen misdrijven heeft de politie een proces-verbaal van aangifte opgemaakt. Het aantal misdrijven dat door de politie in 2000 is opgehelderd bedraagt 188 duizend. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Geen stijging delicten
In 2000 zijn bijna 4,7 miljoen delicten tegen burgers gepleegd. Dat is iets minder dan in 1999. De jaren daarvoor gaven nog een licht stijgende tendens te zien. Tussen 1993 en 1999 steeg het aantal ondervonden delicten met gemiddeld bijna 60 duizend per jaar.

Eenderde van de delicten gemeld bij de politie
Slachtoffers van misdrijven blijken ruim eenderde van de delicten te melden bij de politie. Dit aandeel is de laatste jaren nauwelijks veranderd. Niet alle delicten worden bij de politie geregistreerd door middel van een proces-verbaal van aangifte. De politie registreerde in 2000 in totaal 1,3 miljoen misdrijven. De laatste jaren is het aantal door de politie geregistreerde misdrijven vrijwel constant gebleven.

Daling aantal opgehelderde misdrijven
Het totaal aantal door de politie opgehelderde misdrijven in 2000 bedraagt 188 duizend. Dit betekent dat in 2000 ongeveer een op de zeven geregistreerde misdrijven is opgehelderd. In 1993 was dat nog een op de vijf.

Geen verdere daling aantal diefstallen
In 2000 had de bevolking met 1,8 miljoen diefstallen te maken. De daling sinds het midden van de jaren negentig heeft zich daarmee niet

voortgezet. Van de helft van alle diefstallen blijkt melding te zijn gemaakt bij de politie. Deze registreerde uiteindelijk 859 duizend diefstallen. Dat is iets meer dan in de afgelopen vijf jaren. Van de geregistreerde diefstallen is zeven procent door de politie opgehelderd.

Aantal vernielingen neemt niet verder toe
De bevolking kreeg ook te maken met bijna 1,8 miljoen vernielingen van eigendommen, zoals aan de auto. Dit is iets minder dan in 1999, toen het aantal vernielingen op een hoogtepunt lag. Rond een kwart van deze vernielingen wordt door of namens het slachtoffer bij de politie gemeld. Deze maakte in 170 duizend gevallen een proces-verbaal op, even veel als het jaar daarvoor. Van de geregistreerde vernielingen wordt de laatste jaren ongeveer negen procent door de politie opgehelderd.

Geen toename geweldsdelicten
Burgers hadden in 2000 met bijna 900 duizend geweldsdelicten te maken. Ook dit aantal is niet verder toegenomen, na een eerdere stijging tot bijna een miljoen in 1999. Ongeveer een op de vier geweldsmisdrijven wordt gemeld bij de politie. Het aantal door de politie geregistreerde geweldsdelicten is de laatste jaren steeds gestegen. In 2000 zijn hiervoor 91 duizend processen-verbaal opgemaakt, tegen 87 duizend in 1999. De laatste jaren wordt ongeveer 45 procent van de geweldsmisdrijven door de politie opgehelderd.

Technische toelichting
Gegevens in dit persbericht zijn gebaseerd op het Permanent Onderzoek LeefSituatie (POLS) en de politiestatistiek. POLS is een doorlopende enquête onder personen over allerlei aspecten van de leefsituatie van de Nederlandse bevolking en bevat onder meer gegevens over door de bevolking ondervonden delicten. Aan een jaarlijkse steekproef van ongeveer 10 000 personen van 15 jaar en ouder, wordt gevraagd of zij in de voorgaande 12 maanden slachtoffer zijn geworden van een of meer vormen van veel voorkomende criminaliteit (zoals mishandeling, bedreiging, inbraak, fietsdiefstal, zakkenrollerij en vernielingen). Tevens wordt gevraagd of zij dit bij de politie hebben gemeld. Vanwege de onnauwkeurigheidsmarges bij de steekproefuitkomsten mogen alleen uit grote veranderingen conclusies worden getrokken. De omschrijving van de delicten in de enquête sluit zoveel mogelijk aan op de wetsartikelen zoals die door politie en justitie worden gehanteerd. Er zijn echter verschillen met de politieregistratie bij de indeling van delicten in geweldsdelicten, diefstallen en vernielingen. Omdat niet alle gemelde delicten worden geregistreerd door middel van een proces-verbaal van aangifte is per saldo het aantal geregistreerde delicten lager dan het aantal gemelde delicten. De gegevens uit de politieregistratie worden speciaal voor het CBS samengesteld. Hierin zijn ook delicten zonder slachtoffers en misdrijven tegen bedrijven en instellingen opgenomen. Gedetailleerde informatie over veel voorkomende criminaliteit, aangevuld met de cijfers over 2000, is te vinden in Statline, op de web-site van het CBS (www.cbs.nl). De cijfers zijn te vinden in de rubriek Mens en maatschappij, bij het thema Rechtsbescherming en veiligheid.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie