Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe stap Verkeersplan Breda

Datum nieuwsfeit: 24-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Breda

24-10-2001

Nieuwe stap Verkeersplan Breda

Klik voor vergroting

Na uitgebreid onderzoek en een uitgebreide consultatie afgelopen zomer is de tweede stap van het Verkeersplan Breda in de afrondingsfase. De reacties die gedurende de consultatietermijn zijn binnengekomen hebben de zogenoemde combinatievariant niet wezenlijk veranderd. In feite is nu, aan het einde van deze tweede stap, de gewenste verkeersstructuur met inzicht in de effecten en consequenties in beeld gekomen.

In het Verkeersplan is niet alleen rekening gehouden met gemeentelijke wegen. Ook de ontwikkelingen op de grote ruit van snelwegen rondom Breda zijn in beeld gebracht.
De gemeenteraad wordt voorgesteld het Verkeersplan Breda, hoofdlijnen voor het verkeersbeleid 2010 & Hoofdstructuren 2010' vast te stellen.

In het voorjaar heeft het college de discussienota verkeersplan Breda vrijgegeven voor consultatie. In een zestal avonden en in vijf districten is hier met de Bredase burgers over gesproken. Naast de bezoekers op de avonden heeft een groot aantal mensen per brief of e-mail gereageerd. Deze reacties zijn beoordeeld en onderzocht. De reacties hebben op een aantal onderdelen tot een aanpassing van het plan geleid.
De volgende stap is nu het uitwerken van de plannen. Per deelplan zullen vorm (wijze waarop), planning, kosten en dekking in beeld worden gebracht.

Negen hoofdlijnen als basis voor het toekomstig verkeersbeleid:
1.Op de stedelijke hoofdwegen komt extra ruimte voor het autoverkeer. Met slimme verkeersregel-maatregelen wordt de doorstroming verbeterd. Helpt dit niet voldoende dan kunnen ook aanpassingen van deze wegen met ongelijkvloerse kruisingen en extra rijstroken in beeld komen.


2. Op andere wegen in de stad is maatwerk uitgangspunt. Daar is meer ruimte voor de voetganger, fietser, het openbaar vervoer en een aantrekkelijke leefomgeving. Voor het autoverkeer komt er niet meer ruimte dan strikt noodzakelijk.


3. Om de kansen voor het openbaar vervoer te benutten komen er nieuwe buslijnen en krijgen een aantal bestaande lijnen een hogere frequentie. In de wijken komen sterhaltes. Tussen Breda, Oosterhout en Etten-Leur komt een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding.


4.Het fietsverkeer in de stad kan sterk groeien. De hoofdfietsroutes in de stad worden afgerond. Op de belangrijkste bestemmingen komen stallingvoorzieningen.


5.De ontwikkeling van Breda tot zuidelijk vervoerknooppunt is ook uit oogpunt van verkeer en vervoer belangrijk. Een nieuw station, de HSL-shuttle en de vele nieuwe functies in het centrum maken voor veel mensen de fiets en het openbaar vervoer een aantrekkelijk alternatief voor hun verplaatsingen. Met de plannen voor de Spoorzone wordt de bereikbaarheid voor alle vervoerwijzen verbeterd.


6.De leefbaarheid is het belangrijkst in de woongebieden van de stad. Een groot deel van de wijken krijgt een inrichting als verblijfsgebied (30 km zone). Op drukke punten op ontsluitingswegen van wijken, bij winkelcentra en scholen, komen extra voorzieningen voor de fietser en voetganger in de wijk.


7.Het behoud van het groene en historische karakter is ook in het verkeersbeleid uitgangspunt. Op een aantal bijzondere plekken zoals de binnenstad en de singelring wordt terughoudend omgegaan met de ruimte voor het gemotoriseerd verkeer.


8.Het buitengebied is belangrijk als rustgebied en recreatief gebied rond de stad. Het buitengebied herbergt ook een groot aantal bedrijven. De wegen in het buitengebied krijgen daarom een inrichting als 60 km gebied. Zoveel mogelijk wordt voorkomen dat op deze wegen sluipverkeer ontstaat.


9.Naast deze maatregelen is een breed pakket van ondersteunende maatregelen. Daarbij is te denken aan het parkeer en pendel, de bewegwijzering in de stad en het gebruik van stille wegdekken.

Op 6 november wordt de raadscommissie RO om advies gevraagd. Op 29 november behandelt de gemeenteraad het plan.
Dan is het plan nog niet af. Er volgt nog een derde stap. Daarin worden de hoofdlijnen van het toekomstig beleid omgezet in maatregelen. Maatregelen voor het fietsnetwerk en het autoverkeer, maar ook voorstellen voor parkeerroutes. In een actieprogramma komen de maatregelen op een rij te staan. Staat dit alles op papier dan zal voor de derde maal een consultatieronde georganiseerd worden waar iedereen op de plannen kan reageren.

Breda, 24 oktober 2001

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie