Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Federale bevoegdheid versus Vlaamse bevoegdheid

Datum nieuwsfeit: 24-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Vlaamse Volksunie

Toepassing campingdecreet: Federale bevoegdheid versus Vlaamse bevoegdheid (23/10/01)

Er was de laatste nogal wat te doen rond het CDSCA-militair vakantiedomein in Nieuwpoort (CDSCA: Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie) en de twee uiteenlopende standpunten van de betrokken ministers rond het behoud van het domein.

Terwijl de Vlaamse minister van Toerisme (R. Landuyt) oordeelt dat de militaire camping niet voldoet aan de Vlaamse wetgeving inzake het duinen- en campingdecreet (en bijgevolg moet verdwijnen), ziet zijn Franstalige partijgenoot, de federale minister van Landsverdediging (A. Flahaut), dat anders.

Volgens de federale minister gaat het in dit geval niet zozeer om een camping, dan wel om een motel, om een 'militair domein met militaire gebouwen'.
De betrokken minister is dan ook van oordeel dat het gebouw, mits verwijderen van de tenten, moet behouden blijven.

Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Loones ondervroeg minister Landuyt in deze zaak.

De minister antwoordde dat de argumenten van zijn federale collega tot behoud van de militaire camping, zijns inziens "niet volstaan om te stellen dat de militaire overheid geen rekening dient te houden met de Vlaamse regelgeving, inzonderheid het decreet van 3 maart 1993, houdende het statuut van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven" Verder verklaarde de minister dat "elk terrein dat onder het toepassingsveld van voornoemd decreet aan de voorwaarden ervan dient te voldoen".

Minister Landuyt ging alvast in op de uitnodiging van zijn federale Collega om, bij een gezamenlijk bezoek aan het domein, een 'dialoog' met hem aan te gaan.

Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Loones volgt met aandacht welke van de twee standpunten het uiteindelijk zal halen.

Auteur:
Vlaamse parlementsfractie
Jan Loones, Vlaams volksvertegenwoordiger (N-VA)

Meer informatie:
Contactpersoon: Jan Loones
Telefoon: 058/51.37.38
E-post: (jan.loones@vlaamsparlement.be)
Url: www.n-va.be

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie