Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Begroting Binnenstad Amsterdam 2002

Datum nieuwsfeit: 24-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Amsterdam
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amsterdam


Begroting Binnenstad 2002

Het college van B&W heeft ingestemd met de begroting Binnenstad 2002. Het is de derde productbegroting voor deze dienst en de laatste die door dit college is vastgesteld. Met ingang van de begroting 2003 wordt de binnenstadsbegroting immers vastgesteld door de eigen stadsdeelraad. De kosten van het stadsdeelbestuur zijn in deze begroting ingepast.
De begroting 2002 kent een geraamde omzet van in totaal 351.100.000 gulden (¤ 159.300.000) en bevat een vrij besteedbare ruimte van 4.000.000 gulden (¤ 1.815.121) structureel en 5.600.000 gulden (¤ 2.541.169) incidenteel. Daarnaast is er 15.400.000 gulden (¤ 6.970.000) uit het Parkeerfonds te verdelen en 7.900.000 gulden (¤ 3.580.000) ISV-sleutelgeld.
De vrij besteedbare ruimte, vooral ontstaan door een positieve ontwikkeling van de Stadsdeelfondsuitkering, moet in de eerste plaats worden gebruikt voor een aantal onvermijdelijke ontwikkelingen en kan vervolgens worden gebruikt voor nieuw beleid op elk beleidsterrein. Zo stelt het college voor om in 2002 een belangrijke impuls te geven aan de ontwikkeling van het Binnenstadsloket. Hierdoor kunnen de bewoners van de binnenstad voortaan met al hun (aan)vragen terecht bij één centraal meldpunt. De dienstverlening wordt verder verbeterd door de ontwikkeling van een internetsite. Een ander speerpunt voor 2002 is het onderwijs in de binnenstad. Vanuit de beschikbare vrije ruimte wordt 1.200.000 gulden (¤ 560.000) ingezet voor het verbeteren van de onderwijshuisvesting, het behouden van onderwijzend personeel en het schoonmaken van scholen.
Voor de verbetering van de openbare orde en veiligheid wordt in 2002 520.000 gulden (¤ 235.000) vrijgemaakt om het beleid van wijkveiligheidsplannen en wijksteunpunten te kunnen voortzetten. Daarnaast wordt, in overleg met de politie en de Milieudienst, gekeken hoe de handhaving van het horeca/terrassen- en het prostitutiebeleid kan worden geïntensiveerd. Ook zal meer toezicht worden gehouden op de werkzaamheden van bedrijven die zich bezighouden met de aanleg en het onderhoud van het (ondergrondse) kabel- en leidingennet. De middelen uit het Parkeerfonds worden ingezet voor projecten die de bereikbaarheid van de binnenstad bevorderen en de groei van de automobiliteit terugdringen of die de leefbaarheid verbeteren. Naast de jaarlijks terugkerende uitgaven voor onderhoud aan fietspaden en wegen zal in 2002 extra onderhoud worden uitgevoerd aan fiets- en voetpaden. Daarbij wordt ook extra ingezet op de aanpak van blackspots, projecten ter verbetering van het hoofdnet Fiets en de uitvoering van het restant (en oplossen knelpunten) van de inrichting van 30-km-per-uurgebieden. Daarnaast wordt vanuit het Parkeerfonds geld gereserveerd voor de projecten Krom Boomssloot, Masterplan Rembrandtplein, Anne Frankstraat en Zeeburgerstraat. Wat de hoogte van de heffingen betreft, geldt ook in 2002 het uitgangspunt van de kostendekkendheid. Dit betekent dat, als gevolg van de gerealiseerde en te verwachten inflatie, heffingen in principe met 5% stijgen. Ten aanzien van de afvalstoffenheffing en de bouwleges is, als gevolg van extra kostenstijgingen, een grotere stijging noodzakelijk.
Behandeling in de Raadscommissie Openbare Ruimte, Verkeer, Parkeren en Monumentenzorg Binnenstad is op 1 november, in de Raadscommissie Middelen, Welzijn en Onderwijs Binnenstad op 6 november, in de Raadscommissie Algemene Zaken onderdeel Binnnenstad op 13 november en in de Raadscommissie Bouwen, Wonen en Economie Binnenstad op 15 november.

Esther Lans

^


-

© gemeente Amsterdam - 24-10-2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie