Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Milieuvergunningen gemeente Bellingwedde

Datum nieuwsfeit: 24-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Bellingwedde
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Bellingwedde

MILIEUVERGUNNINGEN

Besluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde hebben vergunningen verleend aan:

* G.B. Oude Voshaar, Koudehoek 2 te Oudeschans voor het in werking hebben van een melkrundveehouderij gelegen aan de Koudehoek 2a te Oudeschans

* H. Buitenhuis, Hoornderweg 35 te Wedde voor het in werking hebben van een paardenrevalidatiecentrum gelegen aan de Hoornderweg 35 te Wedde;

* Fam. van Wijnbergen, Koudehoek 3 te Oudeschans voor het in werking hebben van een rundveehouderij gelegen aan de Koudehoek 3 te Oudeschans;


* Mts. Landbouwonderneming "Westerwolde", Veelerveensterweg 49 te Veelerveen voor het in werking hebben van een akkerbouwbedrijf en een mestopslag gelegen aan de Veelerveensterweg 49 te Veelerveen.

Aan de besluiten zijn voorschriften verbonden ter bescherming van het milieu. De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerp-besluiten.

Terinzagelegging

De beschikkingen en andere bijbehorende stukken liggen van 25 oktober tot en met 4 december 2001 ter inzage op werkdagen 09.00 tot 12.00 uur in het gemeentehuis. Alleen indien u daarom verzoekt (tel. 0597-537100) worden de desbetreffende stukken buiten kantooruren ter inzage gelegd.

Beroep

Tegen de besluiten kan tot 4 december 2001 beroep worden ingesteld door:

a. de betrokken adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerp-beschikkingen; b. degenen die bedenkingen hebben ingediend tegen de ontwerp-beschikkingen;
c. belanghebbende die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder bedenkingen in te brengen; d. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van de beschikkingen ten opzichte van de ontwerpen daarvan zijn aangebracht.

Het beroepschrift moet binnen bovenvermelde termijn in tweevoud worden ingediend bij de voorzitter van afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Zij die beroep instellen kunnen bij de voorzitter eveneens een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet voor bovenvermelde datum worden gericht aan de Voorzitter van de Afdelingbestuursrechtspraak, anders wordt het besluit na afloop van de beroepstermijn van kracht. Het besluit wordt niet van kracht voordat op het verzoek is beslist. In het geval waarbij tevens een bouwvergunning is vereist, wordt het besluit pas van kracht nadat de bouwvergunning is verleend.
naar boven

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie