Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

KPN ontslaat 4800 werknemers, overleg over sociaal plan

Datum nieuwsfeit: 25-10-2001
Bron: KPN NV
Zoek soortgelijke berichten
KPN NV

Datum
KPN overlegt met bonden
over sociaal plan
voor 4800 werknemers25 oktober 2001
Nummer
62p
De Raad van Bestuur van KPN gaat met de bonden overleggen over de opstelling van een sociaal plan dat gedwongen ontslag van circa 4800 medewerkers mogelijk moet maken. Het streven is er op gericht het grootste deel van de ontslagen op korte termijn te realiseren. De reductie levert een belangrijke bijdrage aan de vorig jaar aangekondigde kostenbesparing. Samen met reeds gerealiseerde en verdergaande daling van extern personeel, natuurlijk verloop en efficiencyverbeteringen levert dit vanaf 2003 een besparing op van 700 miljoen Euro op jaarbasis.

Het oorspronkelijke plan ging uit van een personeelsreductie in Nederland, waarbij het 2000 taken ingehuurd personeel betreft en 6000 taken eigen personeel. Per eind juni werd de doelstelling voor ingehuurd personeel gehaald, thans zijn ook de plannen voor de reductie van het eigen personeel gereed. De Raad van Bestuur acht het voor de verdere schuldsanering en gezondmaking van het bedrijf absoluut noodzakelijk dat de reducties, waarvan het zwaartepunt in 2002 zou liggen, tijdig gehaald worden. Duidelijk is geworden dat de huidige Sociale Begeleidingsregeling (SBR) niet langer het geschikte instrument is. De SBR gaat er namelijk vanuit dat medewerkers voor een groot deel herplaatst kunnen worden binnen de eigen onderneming. Op dit moment en de komende jaren zijn daar niet of nauwelijks mogelijkheden voor. Gedwongen ontslagen, die eerder al niet werden uitgesloten, zijn hiermee onontkoombaar geworden. In verband hiermee heeft de bedrijfsleiding de vakbonden uitgenodigd om te overleggen over een nieuw sociaal plan.

In lijn met eerdere aankondigingen zullen de reducties met name plaatsvinden in het segment Vaste Net diensten ( 2600 ), bij distributiekanalen (-750) en bij het hoofdkantoor en centrale diensten (-550). Daarnaast betreft het reducties ten gevolge van efficiency en staf - en ondersteunende functies in de segmenten Data/IP Benelux (-350), ICM (-200 ) en bij andere onderdelen 350.

Het nieuwe sociaal plan zal maatregelen bevatten, gericht op het versneld afscheid nemen van KPN. Daarnaast is een personeelsstop afgekondigd. Voor de begeleiding van de betreffende medewerkers wil KPN samenwerken met externe arbeidsbemiddelaars. Nadere invulling van de plannen zal in de komende weken in nauw overleg met de vakbonden en na advies van de betrokken medezeggenschap tot stand moeten komen. Details over nadere uitwerking ten aanzien van het tijdspad, kosten van het sociaal plan en een te boeken voorziening zullen direct daarna bekend worden gemaakt.


Noot voor de redactie (

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie