Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak Job Cohen spreekt over bereikbaarheid Amsterdam

Datum nieuwsfeit: 25-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Amsterdam
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amsterdam

Amsterdam.nl
|
Toespraak van Burgemeester Job Cohen ten overstaan van de Amsterdamse Regieclub op donderdag 25 oktober 2001 in het Bethanienklooster te Amsterdam.

Dames en heren,

Een paar keer heb ik in het openbaar gesproken over de bereikbaarheid van Amsterdam. Bereikbaarheid nu en in de toekomst van 2015 en verder. Als direct gevolg daarvan werd ik door Stadsregie uitgenodigd om tijdens één van uw regieclub-bijeenkomsten, uit te leggen wat ík daaronder precies versta. Wat vindt de Burgemeester van Amsterdam nu belangrijk met betrekking tot bereikbaarheid?
Het doet mij genoegen dat ik u daar vanmiddag wat over kan vertellen. Ik zal u daarbij niet lastig vallen met zaken als de aanleg van die noodzakelijke verbindingen tussen woon-werk locaties, grote infrastructurele projecten, die nodig zijn om de bereikbaarheid van onze stad ook in de toekomst veilig te stellen. Ik heb het dan over zaken als de aanleg van de Noord Zuidlijn, een Tweede Coentunnel, of het zorgen voor een goede ontsluiting van de wijk Ijburg, of wat ons nog te wachten staat: het realiseren van een betere aansluiting en ontsluiting van Almere bij Amsterdam.

U die dagelijks, en daarbij heel concreet, bezig bent met het verbeteren van de bereikbaarheid van Amsterdam, maar óók met activiteiten die onze stad behoorlijk onbereikbaar maken, U bent waarschijnlijk meer geďnteresseerd in hoe ik dát allemaal beleef. In principe, niet veel anders dan de gemiddelde burger, vrees ik. De enorme hoeveelheid opbrekingen in de stad zijn een dagelijkse terugkomende bron van ergernis, en dan druk ik me nog voorzichtig uit. Terwijl ik ook heel goed besef dat al die opbrekingen wel noodzakelijk zullen zijn, vraag ik me (net als vele duizenden in onze stad) af, of de overlast waarmee ze gepaard gaan altijd wel nodig is. Teveel overlast tast de leefbaarheid van de stad en haar bewoners en bezoekers aan. Dat is tegelijkertijd ook het dilemma waar u mee zit. Soms moet er groot werk verzet worden, terwijl verkeersdeelnemers verwachten dat ze altijd door kunnen rijden. En dat is een lastige opgave.

Bereikbaarheid en leefbaarheid zijn belangrijk voor het imago van de stad, voor de economische ontwikkeling en voor de mensen die in de stad wonen en werken. Voor de laatsten is vooral de fysieke bereikbaarheid belangrijk. Je woont of werkt in een stad en je vertrouwt erop dat je dagelijks zonder veel problemen je huis, of werk kunt bereiken. Een terechte verwachting waar wij als stadsbestuur aan moeten voldoen, maar waar ook U aan moet voldoen. Dat betekent dat tijdens de uitvoering van projecten aan het stadslichaam, altijd rekening moet worden gehouden met het feit dat U in een levende, functionerende stad bezig bent. Het besef dat U nu bezig bent met het verbeteren van die stad ten behoeve van diegenen die haar later zullen gebruiken is niet voldoende. Nadenken in de voorbereiding en uitvoering van projecten over de vraag hoe de overlast te minimaliseren moet ingebakken zijn, moet een tweede natuur zijn. Als een aannemer in een bewoond huis bezig is probeert hij het voor de bewoners ook zo aangenaam mogelijk te maken en probeert hij met zo min mogelijk overlast te werken, want helemaal zonder zal niet kunnen. Althans dat hoop ik voor hem, want anders is hij snel zonder werk. Een stad is natuurlijk niet anders dan een bewoond huis. De bewoners kunnen niet weg, althans niet voor langere tijd. Het zijn geen anonieme bussen, trams, auto's fietsers en voetgangers die de stad doorkruisen, maar bewoners, werkers en bezoekers in onze stad. Ik ga ervan uit dat u daar rekening mee houdt: het zal je zelf maar gebeuren, zo'n lawaaiig gat voor je deur of winkel. Ik weet het: u doet uw best, zeker de laatste tijd, maar het kan natuurlijk altijd beter. Goede informatie, goede bewegwijzering, goede afzettingen en een opgeruimde werkplek na beëindiging van het werk, het zijn allemaal bijdragen aan bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Iedereen die met de uitvoering van projecten bezig is, is daar zelf verantwoordelijk voor. Iedereen zou zich moeten afvragen: kan iedereen er echt wel langs, of leek het vooral op de tekening allemaal goed geregeld? En pas vervolgens uw plannen aan als het in werkelijkheid toch allemaal wat lastiger blijkt te zijn. Wees op dat punt flexibel, maar niet naďef en reserveer dan ook geld voor noodzakelijke wijzigingen. Het werkt voor u prettiger, maar het is ook gewoon fatsoenlijk om het goed te doen. Natuurlijk is het zo dat de gebruikers van de stad zich ook niet altijd even ordelijk en fatsoenlijk gedragen en dat u daar vaak last van heeft. Maar laten wij als gemeentelijke overheid in ieder geval het goede voorbeeld geven.

Het goede voorbeeld geven betekent ook een goede afstemming en coördinatie. Een straat, binnen één jaar 3 of 4 keer opbreken voor het verrichten van verschillende werkzaamheden, dat is dus niet goed. Hetzelfde geldt voor het tegelijkertijd verrichten van werkzaamheden aan het wegdek van elkaar kruisende wegen. En zo kan ieder van u voorbeelden noemen van zaken die eigenlijk niet kúnnen. Lijkt de vraag voor de hand: had dat niet met een betere coördinatie voorkomen kunnen worden?
Daarom heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten volgend jaar 1, 5 miljoen gulden (¤ 680.670,32) extra te investeren in het coördinatiestelsel. De gemeenteraad moet deze begroting nog goedkeuren, maar het geeft aan hoe belangrijk ons College uw werk, maar vooral ook het terugdringen van onnodige overlast, vindt. Wij hopen en verwachten dat stadsdelen ons daarin zullen volgen en dat ook de stadsdelen bij de uitvoering van projecten en werkzaamheden aan het stadslichaam meer met elkaar zullen overleggen en afstemmen. Meer euro's is leuk, maar we zijn er pas als u optimaal gebruik maakt van de afstemmingsmogelijkheden van uw stelsel. Het stelsel behoort immers toe aan allen die in de stad in de openbare ruimte bezig zijn, zowel boven als onder de grond.

Het gaat natuurlijk niet alleen om de bewoners en werkers van deze stad. Ook het imago van de stad kan in het geding raken. Hoe zit de stad tussen de oren van al die mensen die niet in Amsterdam wonen of werken? Sommige vooroordelen zijn er al jaren. Voor velen is Amsterdam nog steeds de stad van Seks Drugs en Rock & Roll. En wij zijn natuurlijk iets meer dan dat. Wij zijn de hoofdstad van Nederland, wij zijn een heel evenwichtige stad, die veel te bieden heeft. Historisch en modern. Zakelijk en cultureel. Multicultureel zonder echt zware problemen - zelfs nu nog. Toch zijn bepaalde stereotype beelden onuitroeibaar. Laten we met elkaar proberen te voorkomen dat ook onbereikbaarheid een beeld wordt waar anderen aan denken als ze het over Amsterdam hebben. Naast datgene dat ik hierboven heb besproken is informatie en voorlichting daarbij heel belangrijk. Ik denk dat Stadsregie met het verkeersjournaal op AT5, haar website en de op ruime schaal verspreide "Werk aan de Weg Wijzer" niet alleen bewoners en werkers in de stad informeert, maar ook het beeld neerzet van een bereikbare stad ondanks al het werk dat plaatsvindt. U kunt, U moet, daar natuurlijk ook aan bijdragen door over uw projecten goed te communiceren en dan niet alleen naar de direct omwonenden. Maar dat niet alleen, laat vooral ook zien hoe mooi het uiteindelijk allemaal wordt. Ook tijdens het werk, zodat we niet vergeten waar we het voor doen. U heeft projecten om trots op te zijn. Projecten die stuk voor stuk bijdragen aan een mooier en beter Amsterdam. En daar mag u best mee te koop lopen.

Een aantrekkelijk Amsterdam, een bereikbaar Amsterdam draagt bij aan economische welvaart. In zo'n stad willen anderen investeren. Dat betekent arbeidsplaatsen, betekent inkomen voor velen in onze stad, betekent ook voor u werk. In een zich ontwikkelende stad is altijd wat te doen. Ook voor U. Kortom ik hoop dat u met uw projecten ertoe bijdraagt Amsterdam bereikbaar te houden, leefbaar te houden, veilig te houden en vooral te laten zien hoe mooi Amsterdam eigenlijk is. Laat het iedereen weten door middel van een goede communicatie, wees trots op uw werk en op Amsterdam.

Ik praat er graag nog even met u over door.

En voordat ik het vergeet: ik reken op u op 2 februari 2002, als het Koninklijk Huwelijk tussen Prins Willem Alexander en Maxima hier in Amsterdam plaatsvindt. Brandschoon is dan het criterium dat aan de stad opgehangen zal worden. Dan kunnen we laten zien waar we toe in staat zijn. En iedereen kijkt naar ons, dat beloof ik u. Dank u.

^


-

© gemeente Amsterdam - 5-11-2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie