Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Politieberichten district Lekstroom

Datum nieuwsfeit: 25-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Politie Utrecht
Zoek soortgelijke berichten

Korps: Utrecht, plaats: Utrecht 25-10-2001

Politieberichten district Lekstroom, 10.15 uur
Automobilist wordt onwel

NIEUWEGEIN Op woensdag 24 oktober raakte een automobilist onwel en is na reanimatie naar het ziekenhuis gebracht.

Rond half twee in de middag reed een 83-jarige automobilist uit Nieuwegein over de Sluyterslaan in de richting van de Noordstedeweg. De man werd onwel, waarbij de auto doorreed en tegen een kastje van de CAI tot stilstand kwam. De ter plaatse gekomen politiemensen haalden de man uit de auto en pasten direct reanimatie toe. Hij is vervolgens per ambulance naar het Sint Antoniusziekenhuis in Nieuwegein gebracht. De man is daar op de afdeling intensive care opgenomen en zijn toestand was op woensdagmiddag vier uur stabiel.

Aanrijding tussen auto`s

BENSCHOP Op woensdag 24 oktober vond een aanrijding tussen twee auto`s plaats. Eén bestuurder werd nar het ziekenhuis vervoerd.

Rond half acht in de avond reed een 79-jarige automobilist uit Schoonhoven over de M.A. Reinaldaweg, komende uit de richting van Montfoort en rijdende in de richting van Lopik. Een 37-jarige automobilist uit Benschop wachtte voor het rode verkeerslicht op de kruising van het Benedeneind ZZ met de M.A. Reinaldaweg en wilde in de richting van Benschop rijden. De 37-jarige automobilist verklaarde bij groen licht te zijn opgetrokken, waarbij hij vervolgens in zijn linkerflank door de 79-jarige automobilist werd aangereden. De 79-jarige is met een open botbreuk bij zijn knie per ambulance naar het Sint Antoniusziekenhuis in Nieuwegein vervoerd. Hij verklaarde zich niets van de aanrijding te kunnen herinneren. De 37-jarige automobilist raakte niet gewond. De auto van de Schoonhovenaar moest worden weggesleept. De auto van de Benschopper had zware schade aan de linker achterzijde maar kon nog wel rijden. De politie stelt een onderzoek in naar de oorzaak van het ongeval.

Verkeersveiligeidscampagne is beeindigd

VERKEERSVEILIGHEIDSCAMPAGNE VEILIG DOOR LOPIKERWAARD EN NIEUWEGEIN BEEINDIGD.

Op dinsdag 16 oktober jl. werd deze verkeersveiligheidscampagne officieel beëindigd in het gemeentehuis van IJsselstein.. De campagne startte in september 2000 op initiatief van de politiedistricten Lekstroom, Rijn en Venen, de Politie Regio Utrecht, het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Utrecht en de provincie Utrecht. Tijdens de slotbijeenkomst werd een totaal overzicht gegeven betreffende de gevoerde campagne. Om de behaalde resultaten van de gevoerde campagne te behouden en te continueren, werd het startsein gegeven voor een breed handhavingsplan, dat het gehele westelijke deel van de provincie Utrecht zal omvatten. De politie gaat zowel opvallend als onopvallend controleren. Deze controles zullen op wisselende dagen en tijdstippen plaatsvinden op alle wegen binnen het westelijk deel van de provincie Utrecht. Verkeersveiligeidscampagne is beeindigd

Met dit handhavingsplan zullen de politiedistricten Lekstroom, Rijn en Venen en de Regionale Verkeers Dienst van de Politie Regio Utrecht controles gaan verrichten op de campagnewegen die deel uitmaakten van deze campagne en de provinciale wegen N201, N212 en N401. Deze wegen maakten van oktober 1998 tot en met de zomer van 1999 deel uit van de verkeersveiligheidscampagne Veilig door de Venen.

Het doel van de verkeersveiligheidscampagne Veilig door Lopikerwaard en Nieuwegein was het verbeteren van de verkeersveiligheid op deze provinciale wegen en op de wegen in Nieuwegein. Dit gebeurde door weggebruikers te confronteren met de geldende verkeersregels en met de gevolgen van het niet naleven daarvan. De campagne werd ondersteund met voorlichting naar het publiek en verkeersdeelnemers binnen het gebied door middel van o.a. borden langs de campagnewegen, resultaatvermelding via de media en publieksvriendelijke acties tijdens de handhavingacties van de politie.

OVERZICHT CAMPAGNE:VEILIG DOOR LOPIKERWAARD EN NIEUWEGEIN.

SNELHEID:
Een doelstelling van de campagne om de verkeersveiligheid te verbeteren, was om de rijsnelheden op de campagnewegen te verlagen: 85 % van het gemotoriseerde verkeer rijdt aan het einde van de campagne niet harder dan de geldende snelheidslimiet van 80 km/h (60 km/h op een gedeelte van de N 228) c.q. 50 km/h in de gemeente Nieuwegein. Mede door de intensieve handhaving en de gerichte voorlichting, kan en mag de conclusie getrokken worden dat meer bestuurders zich houden aan de snelheidslimiet. Op de wegen binnen de Lopikerwaard (N 204 M.A. Reinaldaweg, N 210 (Provinciale weg, Bovenweg Zuidzijde en Ir. F.E.D. Enschedeweg en N 228 Meerndijk, Achthoven Oost, Provinciale weg, Willeskop en Utrechtseweg) daalde de gemiddelde rijsnelheid (sneller dan 80 c.q. 60 km/h) van 8,04 % naar 7,64 %. Op de N 228 daalde het percentage overtredingen van 46% naar 20%. Op de wegen in de gemeente Nieuwegein werd de gemiddelde rijsnelheid (sneller dan 50 km/h) door de controles teruggebracht van 11,52% naar 10,69%. In Nieuwegein werd bij veel controles de nieuwe laserapparatuur ingezet op plaatsen waar het met vast opgestelde apparatuur een probleem oplevert. Deze methode van controleren bleek tijdens de controles een succes, mede omdat ook bromfietsen met deze apparatuur gecontroleerd kunnen worden op snelheidsgedrag.

INTENSITEIT VAN DE CONTROLES:
Tijdens de campagne werden er dagelijks zichtbare en onzichtbare controles gehouden. In totaal werden tijdens de campagne een kleine 150.000 voertuigen gecontroleerd. Tijdens de campagne werd tegen 31.000 bestuurders proces-verbaal opgemaakt door de politie. De overtredingen varieerden van snelheidsovertredingen, rood licht, afstand houden, rijden onder invloed, zonder gordel en rijden onder invloed van alcohol. Tijdens de controles werden 29 rijbewijzen ingevorderd.

CONCLUSIE:
De campagne is succesvol verlopen maar niet alle doelstellingen werden gehaald. Daarom zal de politie met behulp van het brede handhavingsplan op dezelfde voet doorgaan als het afgelopen campagnejaar. De campagne is afgelopen maar gaat in afgeslankte vorm door.

West-team nog steeds actief
In eerdere berichtgeving door de Politie Regio Utrecht werd gemeld dat
1 juli 2001 een flexteam startte onder de naam West-Team. Dit team zou worden ingezet in de politiedistricten Lekstroom en Rijn & Venen. De taak van het West-Team was en is het tegengaan van geweld en aanpakken van de (jeugd)- overlast op straat. Het geformeerde team bestaat momenteel uit 5 personen en zal in het jaar 2002 worden uitgebreid tot een team van in totaal 11 personen. De politiemensen van het West-Team komen uit de districten waarbinnen het team aan de slag is gegaan.

Het team is zich vanaf 1 juli jl. bezig gaan houden op plaatsen waar de jeugd overlast veroorzaakte en hield ook toezicht op het uitgaansleven. Het West-Team opereerde daarbij in uniform maar er werd ook gewerkt in burger.

Gedurende de maanden dat het West-Team nu actief is, kan er een kleine balans van de werkzaamheden worden opgemaakt.

Het team werd afgelopen maanden ingezet bij evenementen, zoals kermissen, tentfeesten en een houseparty. Ook heeft het team geparticipeerd bij de Woerdense vakantieweek. Met name in de weekenden heeft het team zich bezig gehouden met het toezicht op het uitgaansleven. Dit toezicht vond plaats in o.a. Oudewater, Montfoort, Kamerik, Woerden, Breukelen, Nieuwegein, IJsselstein, Lopik en Houten. Tijdens de weekenden werden diverse jeugdsociëteiten bezocht rond de sluitingstijdstippen van deze gelegenheden.

Door het West-Team werden in het gehele werkgebied van de betrokken politiedistricten diverse hangplekken bezocht van de jeugd. De aanwezige jeugd werd daar aangesproken op hun gedrag, in overeenstemming met het aldaar gevoerde beleid van de betreffende wijkagent. Op deze hangplekken werd ook opgetreden tegen de jeugd v.w.b. het drinken van alcoholhoudende dranken. Dit heeft tot het uitschrijven van processen-verbaal geleid en tot een aanhouding van een persoon, voor gebruik van alcoholhoudende drank, belediging en verzet. Ook werd er op een van deze hangplekken een persoon aangehouden in verband met het nuttigen van alcoholhoudende drank, het opgeven van een valse naam en naar later bleek het bezit van goederen die van diefstal afkomstig waren.

Veelvuldig werd door het team gebruik gemaakt van motorscooters en motoren, om zo de overlast van scooters en bromfietsen terug te dringen tot een aanvaardbaar niveau. Dit heeft geleid tot ruim honderd processen-verbaal, voor het rijden zonder helm, te veel vermogen, geen bromfietscertificaat, geen verzekering en het te veel produceren van geluid. Ook werden diverse scooters in beslag genomen voor nader onderzoek i.v.m. diefstal.

Door het West-team werden tijdens de maanden dat het actief is, nog de volgende werkzaamheden uitgevoerd. · Tijdens de nachtelijke uren werd toezicht gehouden op inbrekers in bepaalde wijken wat uiteindelijk een aanhouding van een inbreker opleverde. Deze aanhouding was van invloed op het totaalbeeld van inbraken dat vanaf dat moment een dalende tendens te zien gaf.

· In een zwembad werd toezicht gehouden tijdens de warme zomerdagen, omdat men last had van het onzedelijk betasten van met name vrouwelijke bezoeksters.

· Ook werd een jeugdgroep in kaart gebracht, waarvan de leden onschuldig leken, maar uiteindelijk betrokken bleken bij de handel in (soft) drugs. Met de verkregen informatie wordt er verder actie ondernomen op deze groep.

· Toezicht is ook gehouden op het gedrag van de schoolgaande jeugd met betrekking tot de gedragingen naar en van school. Diverse malen werd corrigerend opgetreden tegen deze jeugd. Ook is het gebruik en handel van (soft) drugs in kaart gebracht op en nabij scholen. In nauwe samenwerking met de wijkpolitie zal ook hierop binnenkort actie worden ondernomen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie