Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agalev blij met doorbraak in dossier Deurganckdok

Datum nieuwsfeit: 25-10-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Agalev (Vlaanderen)

P E R S M E D E D E L I N G
A G A L E V - F R A C T I E
V L A A M S P A R L E M E N T

Brussel, 25 oktober 2001

Agalev blij met doorbraak in dossier Deurganckdok
Garanties voor natuur en meer perspectief voor Doel


Agalev is tevreden dat een consensus werd gevonden onder de Vlaamse democratische partijen rond een validatiedeceet om de werken aan het Deurganckdok terug vlot te krijgen. Het standpunt van Agalev in het verleden was altijd dat dit dok kon gebouwd worden, op voorwaarde dat de leefbaarheid van Doel en de polderdorpen gevrijwaard bleef.

Agalev is niet verantwoordelijk voor de fouten begaan in dit dossier in het verleden, maar we beschouwen het als onze plicht als goede bestuurders mee te werken aan een oplossing om de verwachte miljardenverliezen voor de gemeenschap te vermijden. Door de decretale verankering van de natuurcompensaties lossen we het dispuut met de Europese Commissie over de toepassing van de milieurichtlijnen op. Door deze aanpak beperken we de mogelijkheden voor grote uitbreidingswerken in de Linkeroeverhaven. Dit biedt natuurlijk bijkomende perspectieven voor de leefbaarheid en toekomst van Doel en de polder.

We verduidelijken hieronder de groene verworvenheden in het validatiedecreet:


1. De correcte uitvoering van het Doelakkoord : zeker wat het verzekeren van het woonrecht betreft bleek er nog heel wat onduidelijkheid. Ook wilden we vermijden dat nodeloos te veel of te snel goede landbouwgronden zouden opgespoten worden, in de omgeving van Doel. Als de juridische basis van het sociaal begeleidingsplan wegvalt door de schorsing van het gewestplan, komt er een nieuw decretaal initiatief om dit plan opnieuw in te voeren.


2. De Groenen wilden enkel instemmen met een zo beperkt mogelijk initiatief. Een globaal decreet om een verkorte procedure in te voeren voor een hele stoet van werken van groot strategisch belang, hebben we meteen van de hand gewezen. Ook een validering van de gewestplanwijziging of van een nieuw RUP (Gewestplan) bleek als piste niet wenselijk en niet haalbaar. Het decreet slaat enkel op de bouwvergunning voor werken nodig voor de aanleg van het Deurganckdok (kaaimuren - uitbaggerings-werken - leefbaarheidsbuffer voor Doel - ontsluitingswegen via spoor en autoweg) en tegelijk ook voor de natuurcompensaties die daartoe nodig zijn. De bouwvergunning wordt via de normale procedure aangevraagd en door de minister van RO afgeleverd, maar wordt nadien bekrachtigd door het Vlaams parlement. Daardoor wordt beroep bij de Raad van State uitgesloten.
Voor het nieuwe RUP dat in de plaats moet komen van de eventueel definitief geschorste tweede gewestplanswijziging moet ook de gewone procedure gevolgd worden.


3. Voor Agalev was de belangrijkste voorwaarde dat ook aan de bezwaren ten gronde van milieu- en natuurbeweging, van bezorgde burgers en van de Europese Commissie zou tegemoet gekomen worden. Aan deze groene zorg werd ruimschoots voldaan:


· De noodzakelijke natuurcompensaties werden in het decreet zelf met naam en toenaam opgenomen. Deze compensaties zijn nodig in het kader van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen. Tegelijk werden sluitende garanties ingeschreven dat deze natuurcompensaties gelijktijdig zullen aangevat en uitgevoerd worden met de werken aan het dok zelf. Bovendien werd het probleem van het historisch passief uitgeklaard : in de toelichting bij het decreet werd op onze vraag een volledig overzicht opgenomen van alle compensaties, ook deze voor vroegere werkzaamheden (Sigmaplan, Scheldeverdieping, Verrebroekdok), zodat alle dubbeltellingen of onduidelijkheden naar de toekomst vermeden worden. Door het inbouwen van deze decretale garantie wordt een eind gesteld aan een jarenlange wrevel vanuit de milieubeweging i.v.m. verbroken beloftes i.v.m. vroegere compensatieplannen (o.m. voor de vroegere fase van de verdieping van de Schelde). Daarbij wordt uitdrukkelijk ook de realisatie van het gecontroleerd gereduceerd getijdengebied binnen het gebied Kruibeke/Bazel/Rupelmonde" als gelijktijdig uit te voeren compensatie opgenomen in de decreetstekst. Hierdoor wordt een al lang aanslepend dossier eindelijk gedeblokkeerd.


· In de tekst van het decreet wordt ook rekening gehouden met het feit dat er verder onderzoek komt naar inbreidingsscenario's, m.n. naar een alternatief voor het Saeftinghedok (cf. de voorgestelde doorsteek van het Deurganckdok naar het Verrebroekdok). Een alternatief is technisch mogelijk, én betaalbaar.. Een grondige afweging van dit alternatief is dan ook een noodzaak in het kader van de artikel 6-procedure voorzien in de Habitat-richtlijn.


· Bovendien werd binnen de meerderheid beslist dat de besprekingen van het valideringsdecreet in het parlement parallel lopen aan de bespreking van een voorstel van decreet tot omzetting van de Europese vogel- en habitatrichtlijn in het decreet natuurbehoud. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan nog een andere ingebrekestelling vanuit Europa. De habitat- en vogelrichtlijn wordt volledig omgezet zodat voor plannen, projecten of activiteiten in de aangemelde gebieden een afwegingskader voorhanden is ten einde nieuwe ingebrekestellingen door de Europese commissie te vermijden.

Tegelijk werd afgesproken binnen de meerderheid dat, in navolging van het addendum aan het regeerakkoord, voor de afbakening van het VEN één procedure wordt ingevoerd met een openbaar onderzoek. Op die manier moet op korte termijn via het natuurdecreet een eerste reeks VEN-gebieden effectief worden afgebakend zodat het gebiedsgericht beleid uit het decreet natuurbehoud effectief invulling krijgt.

Johan Malcorps en Jos Stassen,
Vlaams Volksvertegenwoordigers

---
Meer informatie:
Agalev fractie, Vlaams Parlement, 1011 Brussel
Tel. 02-552 13 84 Fax 02-552 16 33
e-mail: (vl.parlm@agalev.be)
www.agalev.be/code/nl/page.cfm?id_page=852

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...