Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

B en W Leeuwarden wil toch debat over ontslag burgemeester

Datum nieuwsfeit: 26-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Leeuwarden
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Leeuwarden

Overeenkomst in verband met de ontslagaanvraag van mevrouw L.B.M. van Maaren-van Balen als Burgemeester van de gemeente Leeuwarden

Aan de gemeenteraad

Wij hadden de uitdrukkelijke wens, en hebben die nog steeds, om op een integere wijze om te gaan met de scheiding tussen de burgemeester en (het dagelijks bestuur van) de gemeenteraad. Het door ons beoogde zorgvuldige en waardige proces heeft echter contraproductief gewerkt. Er is een beeld ontstaan van achterkamertjes- en doofpotpolitiek. Luisterend en kijkend naar de reacties in de gemeente, de provincie en het land, en deze reacties nog eens goed analyserend, moeten wij tot de conclusie komen dat wij het proces verkeerd hebben ingeschat. Hoe moeilijk het ook is als partij van enige afstand naar dat proces te kijken, wij kunnen nu, vooral gezien de inhoud van de reacties uit de samenleving, begrijpen dat wordt gedacht dat er wel zeer ernstige zaken aan de hand moeten zijn als er een geheime overeenkomst is die zelfs een geheimhoudingsclausule met vergoedingsclausule bevat. Wij zien het daarom als een plicht uit te leggen wat onze bedoelingen waren en zijn, en hoe het proces verlopen is. In deze raadsbrief over de overeenkomst duiden we het proces globaal, tijdens de raadsvergadering zullen we daarop nadere toelichting geven.

Zowel de burgemeester als de gekozen bestuurders hebben de afgelopen 2½ jaar de nodige tijd en energie gestoken in het zo passend mogelijk maken van de werkrelatie. Wij hebben uiteindelijk moeten vaststellen dat er een onoverbrugbaar verschil van inzicht bestaat over de werkwijze van het dagelijks bestuur van Leeuwarden, de gemeentelijke organisatie en de bestuurscultuur. Ook op dit punt zullen wij tijdens het raadsdebat nader ingaan.

Er zijn verschillende scenario's mogelijk om met deze constatering om te gaan. Een eerste optie is het volgen van het conflictmodel. Daarmee bedoelen we een proces waarin in het openbaar in een vaak escalerende nietes-welles, goed-slecht, zwart-wit discussie terecht wordt gekomen. Een dergelijk, veelal langslepend proces richt veel maatschappelijke schade aan, mede omdat besluitvormingsprocessen daardoor worden vertraagd met een reële kans op beschadiging van mensen. Wij hebben dan ook nadrukkelijk niet het conflictmodel willen hanteren.

Sinds 1 augustus jl. is er een tweede mogelijkheid waarbij de gemeenteraad in geval van een onherstelbare vertrouwensbreuk een aanbeveling kan doen tot ontslag; een vergelijkbare positie als die in het benoemingsproces. Een onherstelbare vertrouwensbreuk met de raad is evenwel niet aan de orde, dus ook die optie is niet gevolgd.

De derde mogelijkheid is in onderling overleg tot een overeenkomst te komen, waarna de burgemeester ontslag aanvraagt. In bestuurlijke kringen wordt deze weg veelal als de meest wenselijke en menselijke getypeerd. Daarom hebben wij (burgemeester en wethouders) ook uiteindelijk voor deze weg gekozen. De rol van de Commissaris der Koningin als rijksheer in dit proces is die van verlengde hand van de Kroon, namelijk adviseur van de Kroon. Hij constateert in die rol dat de breuk onherstelbaar is, toetst niet inhoudelijk, staat de partijen bij en stuurt de regeling met zijn advies door naar de minister. De positie van de Raad spitst zich in deze optie vervolgens toe op twee elementen: informatie-inwinning (versus informatieplicht van het college) en bekrachtiging van de overeenkomst.

Op 11 september 2001 heeft overleg plaats gevonden tussen de Commissaris van de Koningin en het voltallige college van burgemeester en wethouders. In dat overleg is van onze kant het onoverbrugbare verschil naar voren gebracht en is, na ampel beraad, van de kant van de gekozen leden van het college geconcludeerd dat zij geen toekomst meer zien in de samenwerking met de burgemeester. De Commissaris van de Koningin heeft vastgesteld dat de breuk onherstelbaar is en heeft ons geadviseerd in gezamenlijk overleg tot een overeenkomst te komen. De Commissaris is intensief en constructief bij het proces betrokken geweest als adviseur van de Kroon en als adviseur van de partijen.

Omdat de fractievoorzitters en wij hebben gekozen voor de mogelijkheid om in onderling overleg tot een overeenkomst te komen, die zou leiden tot de ontslagaanvraag van de burgemeester, gingen wij ervan uit dat er geen openbaar raadsdebat zou komen. Overigens heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zeer onlangs laten weten dat uw Raad de overeenkomst dient te bekrachtigen. Het eerder geconstateerde politieke draagvlak kan nu openbaar worden bekrachtigd.

De geheimhoudingsclausule in die overeenkomst is met name stof geweest voor maatschappelijke discussie. Die clausule had de uitdrukkelijke bedoeling zo integer, waardig en zorgvuldig mogelijk met elkaar om te gaan. Om die wens sterk te verankeren, meenden wij er goed aan te doen dit met een vergoedingssom te verstevigen. Er zijn echter veel misverstanden ontstaan over dit onderdeel uit de overeenkomst. Omdat het ons vooral om de intentie gaat stellen wij voor geen gebruik meer te maken van deze clausule.

Met betrekking tot de overeenkomst merken wij verder nog op dat de rechtspositie van een burgemeester een geheel andere is dan die van een gekozen bestuurder. De Leeuwarder casus kenmerkt zich bovendien door een onoverbrugbaar verschil van inzicht tussen twee partijen waardoor er thans onvoldoende mogelijkheden zijn om als college effectief te functioneren. Het verschil van inzicht betekent dat de gekozen bestuurders daarin ook partij zijn. Bovendien wilden wij gezamenlijk en op redelijk korte termijn tot overeenstemming komen. Deze overwegingen hebben geleid tot een financiële regeling die naar onze mening verder mag reiken dan de gegarandeerde wachtgeldregeling. Naar onze mening is de getroffen regeling alleszins redelijk. Over de dekking van de daarbij behorende kosten stellen wij u voor dit ten laste te gaan brengen van een te maken wachtgeldvoorziening voor bestuurders, te dekken uit de algemene reserve.

Gelet op het voorgaande stellen wij u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-raadsbesluit.

Leeuwarden, 26 oktober 2001

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

H.J. de Haan-Laagland, loco-burgemeester,

drs. W. Top, loco-secretaris.

DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 oktober 200;

BESLUIT:

1. De overeenkomst die op 19 oktober 2001 met de burgemeester, mevrouw L.B.M. van Maaren-van Balen, werd gesloten in verband met het neerleggen van haar werkzaamheden met ingang van genoemde datum en in verband met haar verzoek tot ontslag aan de Kroon per
1 november 2001, te bekrachtigen.
2. Geen gebruik te maken van de in artikel 6 genoemde vergoedingsregeling.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...