Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Professor pleit voor humanitaire aspecten migratiepolitiek

Datum nieuwsfeit: 26-10-2001
Bron: Ingezonden persbericht
Zoek soortgelijke berichten
Ingezonden persbericht

Onder embargo tot vrijdag 26 oktober 16.30 uur

Oratie Hildegard Schneider 26 oktober: "Immigration, Migration and beyond: Towards a European Migration Policy"
Pleidooi voor humanitaire aspecten migratiepolitiek Nederland en EU

Sinds de jaren zeventig heeft de EU de deur dicht gehouden voor economische migranten - de grond voor toelating beperkt zich tot gezinshereniging en asielverlening. De laatste tijd klinken zowel in Nederland als in andere EU-lidstaten steeds vaker geluiden om vooral hoog opgeleide migranten, zoals ICT-specialisten, toe te laten. Professor Hildegard Schneider vraagt zich af of bij een migratiepolitiek die slechts gebaseerd is op economische motieven, de menselijke waardigheid niet in het geding komt. In de oratie die Schneider vrijdag 26 oktober uitspreekt ter gelegenheid van de aanvaarding van de Jean Monnet leerstoel voor European Migration Law aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht (UM) benadrukt zij de humanitaire aspecten van migratiepolitiek.

In de EU leven momenteel twaalf miljoen personen die niet de nationaliteit hebben van een lidstaat van de Europese Unie (zogenaamde 'derdelanders'), naast een groot aantal illegalen. In tegenstelling tot 'traditionele' migratielanden als de Verenigde Staten en Canada verzette de Europese Unie zich lange tijd tegen alle vormen van economische immigratie. Echter, door een tekort aan arbeidskrachten in bepaalde sectoren en de toenemende vergrijzing loopt de economische ontwikkeling van de Europese Unie gevaar. Zonder een migratiepolitiek die economische migratie in bepaalde gevallen toestaat dreigt het huidige welvaartsniveau van de EU lidstaten in de toekomst in de problemen te raken.

Prof. Schneider erkent dat economische motieven zoals het nut van de migrant voor de arbeidsmarkt, altijd meespelen en daarmee onvermijdelijk zijn. Schneider is echter geen voorstander de immigratiepolitiek slechts te baseren op de eisen van de arbeidsmarkt en vraagt zich af in hoeverre deze benadering kan worden gerijmd met humanitaire overwegingen. Een dergelijke politiek dreigt namelijk op een hellend vlak te komen door de migranten alleen in termen van economisch nut te bezien - als het ware als 'buitenlandse investeringen'. Bovendien mag de brain drain van de zogenaamde 'toeleveringslanden' als India niet onderschat worden.

Prof. Schneider pleit dan ook voor een Europese wetgeving waarbij enerzijds gekeken wordt naar de behoeften van de Europeses Unie (met het oog op de demografische ontwikkelingen), en anderzijds naar de humanitaire kant van migratiepolitiek. Schneider is voorstander de derdelanders met een vaste verblijfsvergunning Europees burgerschap met verregaande politieke rechten te verlenen. Deze juridische positie zou tevens bevorderlijk zijn voor hun integratie.

Noot voor de pers
De afdeling Communicatie van de UM is bereikbaar via 043 388 2044. Voor urgente zaken buiten kantooruren 06 21275612.
Mailto:pers@voorlichting.unimaas.nl. De persberichten van de UM staan op Internet www.pers.unimaas.nl.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie