Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voorstelling PLOV-catalogus Gent

Datum nieuwsfeit: 26-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Gent

' V o o r s t e l l i n g P L O V - c a t a l o g u s ' (26/10/2001)

In januari 2001 namen een aantal jonge mensen het initiatief om een overlegplatform over de vrijetijdsbesteding voor jongeren met een handicap in de Gentse regio op te starten.

De allereerste doelstelling van dit overlegorgaan was het, aan de hand van een inventarisatie van de verschillende werkingen op dit vlak, oplossen van het onderling tekort aan communicatie.

Een tiental organisaties en verenigingen die vertrouwd zijn met de vrijetijdsbesteding voor jongeren met een handicap stapten in dit overleg en dachten na over onder ander volgende items :


- welke verenigingen die op vlak van vrijetijdsbesteding met (gehandicapte) jongeren

werken bestaan er in Gent ?


- kennen zij elkaar, het aanbod, de noden en behoeften ?

- wat na de leeftijd van 25 jaar ?


- hoe zit het met de bereikbaarheid van deze werkingen ?

-

Ondertussen zijn er met betrekking tot deze thematieken al contacten geweest met de Stedelijke Jeugddienst en is ook een medewerker van de Cel Gehandicaptenbeleid van de Dienst Welzijnszorg Gent mee in het overleg gestapt. Vanuit deze beide optieken kan dit overleg dus ook rekenen op de ondersteuning van het stadsbestuur.

Uiteindelijk kreeg dit overlegorgaan de naam Plov, PLatform Overleg Vrije tijd voor jeugdigen met/zonder handicap.

Het oorspronkelijke doel van dit overlegplatform is ondertussen enigszins uitgebreid en kan als volgt worden geformuleerd :

` het opstellen van gemeenschappelijke standpunten (naar o.a. beleidsorganen toe)

` gezamenlijke bekendmaking naar het doelpubliek toe

` het bestendigen van de onderlinge contacten van de deelnemende werkingen

Op de vijf voorbije bijeenkomsten heeft het PLOV vooral, vanuit de hoofdbekommernis dat de vrijetijdsbesteding voor jeugdigen met/zonder handicap beter kenbaar moet worden gemaakt, veel werk verricht voor de samenstelling van een eerste catalogus.

In het PLOV-bundel staat heel bondig alle nuttige informatie omtrent de betrokken verenigingen opgesomd. Deze bundel richt zich tot andere vrijetijdsverenigingen voor jeugdigen met/zonder handicap, de jongeren met een handicap zelf en/of hun ouders en begeleiders.

Vanuit het besef dat deze catalogus voor iedereen consulteerbaar moet zijn is er onder andere ook gewaakt over een visueel toegankelijk en makkelijk hanteerbaar overzicht van alle nu reeds betrokken verenigingen en organisaties.

De bundel kan gratis worden aangevraagd bij de Dienst Welzijnszorg.

Contactpersoon : Annick De Langhe, tel. (09)266 71 58, fax (09)266 76 89, e-mail (annick.delanghe@gent.be)

De nu nog niet in de catalogus vermelde verenigingen en organisaties die eveneens actief zijn op het vlak van de vrijetijdsbesteding voor jeugdigen met/zonder handicap en die graag in de bundel willen worden opgenomen of mee in het PLOV-overleg

willen stappen kunnen contact opnemen met Yves Van Reusel (op het nummer

(0473)27 97 25)

Informatie

Dienst Welzijnszorg, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent,

tel. (09)266 76 34, e-mail (JVDKWelzijnszorg@gent.be)

Bevoegd

mevrouw Martine De Regge, schepen van Sociale Zaken, Huisvesting en Emancipatie.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie