Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nettoresultaat beurs-nv's sterk gedaald

Datum nieuwsfeit: 26-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
Zoek soortgelijke berichten
CBS

Nettoresultaat beurs-nv's sterk gedaald

De aan de Nederlandse beurs genoteerde ondernemingen hebben in de eerste helft van 2001 een nettoresultaat behaald van 13,9 miljard euro. Dit is ruim 8 miljard euro minder dan in de eerste helft van 2000. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat de sterke daling van het nettoresultaat geheel voor rekening komt van vier zeer grote ondernemingen. Van de andere presteerden vooral de ondernemingen in de telecommunicatie en in de machine- en electronica-industrie slecht, terwijl het resultaat in de bouw en voeding is gestegen.

Communicatie presteert niet goed, bouw wel
Afgezien van de vier grootste ondernemingen, was er een lichte toename van het nettoresultaat van bijna 1%. Tussen de bedrijfstakken waren er bij deze, kleinere, ondernemingen echter grote verschillen. Er waren forse dalingen van het nettoresultaat bij de uitgeverijen, bij de machine- en elektronica industrie en bij de bedrijfstak vervoer-, opslag- en communicatie. De beurs-nv's in de laatst genoemde bedrijfstak zagen het verlies met 87% toenemen tot meer dan een miljard euro. Vooral de ondernemingen in de communicatie boekten slechte resultaten. De zakelijke dienstverlening bleef ondanks een forse resultaatverslechtering nog net uit de rode cijfers. Het nettoresultaat in de machine- en electronica-industrie is daarentegen negatief geworden. Opvallend is, dat in de bouwnijverheid alle ondernemingen de eerste zes maanden van 2001 met een beter resultaat hebben afgesloten dan zij over de eerste helft van 2000 hadden gerealiseerd. In de voedingsmiddelenindustrie verbeterde het resultaat met bijna 800 miljoen euro.

Omzet stijgt met 15%
De omzetgroei van de banken en verzekeringsmaatschappijen was vergeleken met die van de overige ondernemingen slechts gering: 2,9% tegen 20,6%. De aanzienlijke omzetgroei bij laatstgenoemde groep heeft zich vooral voorgedaan bij de voedingsmiddelenindustrie, de uitgeverijen, de handel en bij vervoer, opslag en communicatie. Bij één bedrijfstak is sprake van een omzetdaling, namelijk de machine- en elektronica-industrie.

Technische toelichting
Deze voorlopige uitkomsten zijn gebaseerd op de gepubliceerde halfjaarcijfers van 141 van de 165 Nederlandse beurs-nv's. Van ruim twintig ondernemingen zijn nog geen halfjaarcijfers bekend. Enkele belangrijke ondernemingen in deze groep zijn de KLM, Libertel en Versatel. Alle uitkomsten over 2001 worden steeds vergeleken met dezelfde ondernemingen een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat wordt bepaald door netto-omzet en overige bedrijfsopbrengsten verminderd met alle kosten van de omzet, afschrijvingen en loon en salariskosten. Het nettoresultaat van een onderneming is dat deel van de omzet, dat uiteindelijk na aftrek van alle kosten en belastingen beschikbaar komt. Het wordt aangewend als beloning voor de aandeelhouders (dividend) of het dient ter versterking van de financiële positie (reservering). Bij structurele veranderingen verstrekken de ondernemingen niet alleen de meest recente (2001) uitkomsten, maar ook die van het daaraan aangepaste voorafgaande jaar.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie