Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord op kamervragen over de RBV

Datum nieuwsfeit: 26-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
PIM. 2001/164
datum
26-10-2001

onderwerp
Beantwoording vragen over de RBV
TRC 2001/9743 doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de leden Schreijer-Pierik en Meijer (beiden CDA) over de regeling beëindiging veehouderijtakken (RBV) van 25 september 2001

datum
26-10-2001

kenmerk
PIM. 2001/164

bijlage

1
Ja.

2
Nee, het betreffende artikel geeft geen aanleiding om te veronderstellen, dat de betreffende agrariër wordt geremd in het uitvoeren van zijn bedrijfsplan.

3
De RBV is erop gericht veehouders die dat wensen, bij beëindiging van een of meerdere veehouderijtakken financieel tegemoet te komen bij de sloop van bedrijfsgebouwen. Dat alle bedrijfsgebouwen die in gebruik waren voor de te beëindigen veehouderijtak moeten worden gesloopt, is een wezenlijke subsidieverplichting, die met name voor de Europese Commissie een belangrijke overweging was om de regeling goed te keuren.

4
De voorwaarden voor het verkrijgen van subsidie voor sloop zijn voldoende duidelijk en bij alle aanvragers bekend. De gemeenten hebben een belangrijke rol bij het al dan niet afgeven van sloopvergunningen. Een analyse van de omstandigheden waaronder voor individuele agrariërs van sloop kan worden afgezien, acht ik niet noodzakelijk. De regeling voorziet thans twee categorieën bedrijfsgebouwen die van de verplichting tot sloop zijn uitgezonderd.
De eerste betreft gebouwen waarvoor de aanvrager bij zijn aanvraag een verklaring van de desbetreffende gemeente kan overleggen dat afbraak niet zal worden toegestaan. De tweede betreft stallen die onlosmakelijk met het woonhuis verbonden zijn en daarmee architectonisch één geheel vormen.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst

datum

kenmerk

bijlage
Vragen

Vragen van de leden Schreijer-Pierik en Meijer (beiden CDA) aan de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over de strijd voor het behoud van één stal. (Ingezonden 25 september 2001)

1
Kent u het artikel 'de strijd voor het behoud van één stal'? 1

2
Deelt u de mening dat de strikte regelgeving die betrekking heeft op de Regeling beëindiging veehouderij ernstige moeilijkheden oplevert voor het uitvoeren van het bedrijfsplan van de genoemde agrariër?

3
Bent u bereid om in dit type gevallen de regelgeving aan te passen? Zo ja, welke maatregelen kunt u treffen en op welke termijn zal dat gerealiseerd zijn?

4
Bent u bereid om nader te analyseren of er meer knelgevallen zijn met betrekking tot de Regeling beëindiging veehouderij? 2 Wilt u de Tweede Kamer hierover informeren?

1 De Twentsche Courant Tubantia van 8 september jl. 2 Denk hierbij bijvoorbeeld aan het afbreken van een cultuurhistorische stal in de gemeente Hof van Twente.


---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie