Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Financien over wetsvoorstel Nederlands muntstelsel

Datum nieuwsfeit: 26-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer
Staten-Generaal

Postbus 20017

2500 EA DEN HAAG

Datum Uw brief Ons kenmerk (Kenmerk)

26 oktober 28 september FM 2001-01692 M 2001 2001

Onderwerp

Voorstel van wet houdende de vaststelling van het Nederlandse muntstelsel in verband met de invoering van de euro (Muntwet 2002) (27 629)

Hierbij bied ik u de nota naar aanleiding van het verslag inzake het bovenvermelde voorstel aan.

DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN,

Nota naar aanleiding van het verslag

Met genoegen heb ik kennis genomen van de belangstelling op het onderhavige wetsvoorstel in het verslag van de vaste Commissie voor Financiën. Hieronder zal worden ingegaan op de in het verslag gestelde vragen. De beantwoording wordt u mede namens de minister van Financiën toegezonden, gelet op het feit dat een aantal vragen betrekking heeft op onderwerpen die de minister aangaan.

Bijzondere munten met de hoedanigheid van wettig betaalmiddel zullen slechts bij speciale gelegenheden worden uitgegeven ten behoeve van verzamelaars en geïnteresseerden en steeds in een zodanig beperkte oplage, dat de munten feitelijk niet aan het betalingsverkeer zullen deelnemen. Het instellen van een vrijwillig moratorium op de uitgifte van bijzondere munten is dan ook niet overwogen. Hieraan kan worden toegevoegd dat andere eurolanden reeds de uitgifte hebben bekendgemaakt van diverse bijzondere euromunten, uit te geven vanaf 2002. De uitgifte van bijzondere euromunten zal in Nederland geschieden op basis van de nota "Uitgiftekader bijzondere munten na de introductie van de euro"; deze nota zal binnenkort worden aangeboden aan de Tweede Kamer. Er is niet voorzien in een vast schema voor de uitgifte van bijzondere euromunten. Vaststelling geschiedt op ad hoc-basis; derhalve indien zich een gelegenheid voordoet, die geschikt wordt geacht te herdenken met de uitgifte van een bijzondere munt. De
eerstkomende uitgifte zal zijn een bijzondere tien-euromunt ter gelegenheid van het huwelijk van de Kroonprins.

In principe is iedereen gehouden alle euromunten (en -bankbiljetten) als wettig betaalmiddel te accepteren (uiteraard alleen indien ze niet vals of vervalst zijn). Ten aanzien van munten geldt overigens, dat zij wettig betaalmiddel zijn tot een beperkt bedrag. In artikel 11 van
Verordening (EG) Nr. 974/98 van de Raad van de Europese Unie van 3 mei 1998 over de invoering van de euro is bepaald, dat geen enkele partij verplicht is voor één betaling meer dat vijftig muntstukken te aanvaarden. Bankbiljetten zijn wettig betaalmiddel tot een onbeperkt bedrag. Daarnaast staat het partijen vrij een andere wijze van betaling overeen te komen, dan wel voor een betaling bepaalde munten en/of bankbiljetten te weigeren. Zo wordt bij automaatbetalingen vaak aangegeven welke munten (en biljetten) worden geaccepteerd. Er bestaan geen wettelijke beletselen tegen het aangeven dat bepaalde munten (of bankbiljetten) niet ter betaling worden geaccepteerd, met dien verstande dat dit wel duidelijk (van te voren) kenbaar moet worden gemaakt. Het is derhalve mogelijk dat in winkels te kennen zal worden gegeven, dat bepaalde eurobankbiljetten (het meest
waarschijnlijk biljetten van 200 en 500 euro) niet zullen worden geaccepteerd. Dat zal op een vergelijkbare wijze gebeuren als thans met de stickers, waarop een afbeelding van een biljet van 1000-gulden en de tekst "hier hebben wij niet van terug".

Alle eurolanden drukken alle coupures, al worden in sommige eurolanden, zoals Portugal, Griekenland en Ierland, kleinere hoeveelheden van de grootste coupures (200 en 500 euro) gedrukt. De reden hiervoor is dat deze lidstaten geen traditie hebben van coupures met een grote waarde. Thans is het grootste Portugese biljet bijvoorbeeld ESC 10.000 (¤ 49,88) en het grootste Griekse biljet

GRD 10.000 (¤ 29,35). De centrale banken van deze eurolanden verwachten - gegeven de huidige circulatie van nationale biljetten - weinig vraag naar de grootste eurobiljetten. Alle eurobankbiljetten zijn echter in alle aan de euro deelnemende landen wettig betaalmiddel en zullen derhalve ook in alle eurolanden worden geaccepteerd.

Het aanbrengen van een randschrift is ten aanzien van de twee-euromunt voorgeschreven in de tabel behorende bij artikel 1 van Verordening (EG) Nr. 975/98 van de Raad van de Europese Unie van 3 mei 1998 over de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken. De deelnemende eurolanden zijn vrij in hun keuze van het randschrift. Ten aanzien van het randschrift op de twee-eurostukken veroorloof ik mij te verwijzen naar hetgeen dienaangaande aan de Tweede Kamer is gerapporteerd .

In paragraaf 3.2 van de Negende
Voortgangsrapportage Euro en Overheid van 15 mei 2001 is aangegeven, dat in de wetgeving steeds het euroteken zal worden gebruikt. Voor nieuwe wetgeving zal dit uitdrukkelijk worden voorgeschreven in de Aanwijzingen voor de regelgeving. In dit verband wordt tevens verwezen naar onderdeel A van de nota van wijziging bij het wetsvoorstel Aanpassingswet euro , waarmee dit ook voor de bestaande wetgeving is bewerkstelligd.

Gelet op de toegenomen signalen, dat handel in zaken van grote waarde wordt misbruikt voor het witwassen van geld, wordt gewerkt aan een aanpassing van de Richtlijn witwassen. Hierop vooruitlopend heeft de regering een wetsontwerp opgesteld, waardoor de meldingsplicht voor handelaren in goederen van grote waarde alvast in de Nederlandse wetgeving kan worden opgenomen. Dit wetsvoorstel is onlangs bij de Tweede Kamer ingediend . Het streven is om het wetsvoorstel nog vóór 1 januari 2002 goedgekeurd te krijgen.

Een verlenging van de duale fase wordt ook bij tegenvallende omstandigheden niet voorzien. Zoals in de memorie van toelichting is aangegeven, zal de duale fase in Nederland lopen tot 28 januari 2002 0.00 uur, terwijl naar verwachting binnen twee weken vrijwel alle transacties in euro zullen plaatsvinden. De

resterende periode geeft kwetsbare groepen extra tijd om aan de euro te wennen en dient daarnaast als vangnet voor het geval de omschakeling onverhoopt minder snel dan verwacht zou plaatsvinden.

Voor dat deel van het publiek dat op 28 januari 2002 nog over (thans nog wettig betaalmiddel zijnde) guldenmunten en/of -biljetten beschikt, is er overigens de mogelijkheid tot 1 april 2002 kosteloos guldenmunten en -biljetten bij de eigen bank om te wisselen voor euromunten en
-bankbiljetten of af te storten onder bijschrijving van het (euro)bedrag op de eigen rekening. Vanaf 1 april 2002 tot 1 januari 2003 mogen de banken hiervoor kosten in rekening brengen. Nadien kunnen guldenmunten en
-bankbiljetten uitsluitend bij de kantoren van de Nederlandsche Bank worden verwisseld; voor munten tot 1 januari 2007 en voor bankbiljetten tot 1 januari 2032.

Het ligt in het voornemen om een brede evaluatie te laten uitvoeren naar de introductie van de euro in Nederland. De ideeën hierover zullen in de laatste euro-voortgangsrapportage voor de introductie van de chartale euro worden toegelicht; de Tweede Kamer zal deze rapportage naar verwachting medio december ontvangen.

Er is kennisgenomen van het artikel in het Algemeen Dagblad van 28 augustus 2001. Het gegeven dat het moeilijk is om met algemene voorlichting ouderen te bereiken, is van meet af aan onderkend. In een vroeg stadium is daarom besloten tot gerichte voorlichting aan ouderen. Organisaties die direct contact met ouderen hebben, zoals de pensioenfondsen, de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen,hetMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de
Ouderenbond PCOB, SVB, Pensioen- en
Uitkeringsraad, LOC en Arcares zijn hierbij nauw betrokken. Het materiaal dat voor ouderen ontwikkeld is, wordt verspreid door mailings aan verzorgingshuizen en tafeltje-dekje-services, via de seniorenbeurs, bibliotheken en
postkantoren. Tenslotte bestaat voor ouderen de mogelijkheid om een eurolezing aan te vragen. Er zijn inmiddels ruim 1000 lezingen gehouden en er staan er nog circa 1000 gepland voor de rest van 2001. Gemiddeld komen er 40 mensen per lezing. Ook de ouderenbonden in samenwerking met de Rabobank hebben een lezingenservice waarvan veel gebruik wordt gemaakt.

DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN,


---

Kamerstukken II 21501-07: 1995/96, nrs. 157, p.6; 1996/97, nrs. 177 p.3, 184 p.5 en 191 p.6; 1997/98, nr. 197 p.4/5 en Aanhangsel Handelingen II 1998/99, nr. 1094.

Kamerstukken II 2000/01, 25 107, nr. 51.

Kamerstukken II 2000/01, 27 472, nr. 8.

Kamerstukken II 2001/02, 28 018.

Laatst

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...