Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Beantwoording kamervragen over de aanslag op Abu Ali Mustafa

Datum nieuwsfeit: 29-10-2001
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl/content.asp?Key=422618


---

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie DAM Afdeling DAM/MO Bezuidenhoutseweg 67 Postbus 20061 2500 EB Den Haag
Datum 29 oktober 2001 Auteur C.M. Trooster
Kenmerk DAM-662/01 Telefoon 348 5423
Blad /5 Fax 348 6639
Bijlage(n) 1 E-mail (DAM@minbuza.nl)
Betreft Beantwoording vragen van het lid Karimi over de aanslag op de leider van het Popular Front, Abu Ali Mustafa.

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier uwer Kamer d.d. 30 augustus, kenmerk 2000114860, waarbij gevoegd waren de door het lid Karimi overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij u ingediende vragen, heb ik de eer u als bijlage dezes het

antwoord mede namens mijn collega van Justitie, de heer Korthals, op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken mede namens de Minister van Justitie, de heer Korthals, op vragen van het lid Karimi

Vraag 1

Op welke wijze is de Nederlandse regering van plan te reageren op de dodelijke Israëlische aanslag op de leider van het Popular Front for the Liberation of Palestine, Abu Ali Mustafa? 1) Bent u bereid om consequenties aan deze buitengerechtelijke executie te verbinden? Zo ja, welke? Zo neen, waarom niet?

Vraag 2

Deelt u de mening dat door de Israëlische liquidatiepolitiek, ook gezien de meest recente aanslag op een hoge politieke leider, nu iedere Palestijn het doelwit van de Israëlische aanslagen kan worden? Op welke wijze, al dan niet in EU verband, wilt u op genoemd Israëlisch beleid reageren?

Antwoord

De Europese Unie heeft middels een voorzitterschapsverklaring de aanslag op PLFP-leider Abu Ali Mustafa veroordeeld. Daarbij is het Europese standpunt tegen buitengerechtelijke dodingen herhaald. Nederland steunt deze verklaring vanzelfsprekend volledig. De regering heeft, zoals ik meldde in mijn laatste brief aan de Kamer over de actuele situatie in het Midden Oosten, via het ontbieden van de Israëlische Tijdelijk Zaakgelastigde de Nederlandse bezwaren over dit Israëlische beleid kenbaar gemaakt. Nederland en de EU staan hierin niet alleen. Ook de VS veroordeelt deze praktijk van doelgerichte dodingen. De internationale politieke druk op Israël om deze praktijk te staken moet onverminderd worden voortgezet. Ik zal daarvoor, ook in EU-verband, blijven pleiten.

Vraag 3

Kent u het bericht dat de Amerikaanse president Bush zijn steun uitsprak voor het Israëlische standpunt om niet te onderhandelen 'onder dreiging van terrorisme' en diens uitspraak 'als Arafat geïnteresseerd is in een dialoog, hij meer moet doen om het terrorisme te stoppen'? 2)

Vraag 4

Is deze Amerikaanse steun aan Israël niet een vrijbrief voor premier Sharon zijn harde lijn voort te zetten?

Vraag 5

Op welke wijze heeft Nederland en de EU op genoemde uitlatingen van Bush gereageerd?

Antwoord

Ik ben bekend met uitspraken van president Bush. Naar mijn stellige overtuiging is het Amerikaanse beleid er juist op gericht om de-escalatie te bewerkstelligen. Zowel Secretary of State Powell als President Bush zelf hebben Israël steeds opgeroepen terughoudendheid te betonen. Deze Amerikaanse betrokkenheid heeft bovendien nieuwe impulsen gekregen na de dramatische gebeurtenissen van 11 september jl.. Het is ook mede aan de Amerikaanse druk, naast Europese bemiddeling, te danken dat onlangs een gesprek plaatshad tussen de Israëlische Minister van Buitenlandse Zaken, Peres, en President Arafat. Er is sprake van voortdurend overleg tussen de EU, onder meer via het Voorzitterschap en Solana, en de VS.

Vraag 6

Herinnert u zich uw antwoord op mijn vraag waarin u aangeeft dat Nederland grote waarde hecht aan het internationaal humanitair recht, waaronder de Geneefse Conventies, en dat buitengerechtelijke dodingen op grond van artikel 147 van de Vierde Geneefse Conventie in beginsel moeten worden gezien als 'ernstige inbreuken' op de Conventie? 3)

Vraag 7

Herinnert u zich uw antwoord dat het uitgangspunt bij het concept 'ernstige inbreuk' de individuele strafrechtelijke aansprakelijkheid is voor schendingen van het internationaal recht, hetgeen betekent dat strafbaarstelling en vervolging van ernstige inbreuken berust bij partijen bij de Vierde Geneefse Conventie? Komt dit erop neer dat de partij in wiens rechtsmacht een mogelijke verdachte zich bevindt zal moeten beoordelen of een bepaalde actie moet worden gekenmerkt als 'ernstige inbreuk' op de Conventie en of vervolging moet worden ingesteld? 3)

Vraag 8

Deelt u de mening dat in ieder geval de leden van het Israëlische Veiligheidskabinet politiek verantwoordelijk zijn voor het beleid om vermeende Palestijnse 'terroristen' te doden?

Vraag 9

In hoeverre betekent dit dat de leden van het Israëlisch

Veiligheidskabinet individueel strafrechtelijk verantwoordelijk

zijn voor 'ernstige inbreuken' van de Conventie?

Vraag 10

Is er in het College van de Procureurs Generaal gesproken over het te volgen beleid in dergelijke zaken? En zo ja, bent u bereid deze informatie aan de Kamer te doen toekomen?

Antwoord

Het is juist dat mijn antwoorden op eerdere kamervragen er op neerkomen dat de partij in wiens rechtsmacht een mogelijke verdachte zich bevindt, zal moeten beoordelen of een bepaalde actie moet worden gekenmerkt als 'ernstige inbreuk' op de Conventie en of vervolging moet worden ingesteld, danwel of de verdachte moet worden uitgeleverd. Of er sprake is van individuele strafrechtelijke aansprakelijkheid is een vraag die aan een rechter ter beoordeling is. Daaraan gaat een beoordeling vooraf door de vervolgende instantie of de omstandigheden van de individuele zaak voldoende aanleiding vormen om strafrechtelijke vervolging in te stellen.

Voor het Nederlandse beleid dienaangaande verwijs ik u naar de antwoorden op de vragen van mw. Halsema van 30 mei jl. (1256, TK 2000-2001), waarin vergelijkbare materie aan de orde wordt gesteld. In dat geval ging het om het folteringsverdrag, nu gaat het om het internationaal humanitair recht. Toen heeft mijn ambtgenoot van Justitie aangegeven dat vervolgingsbeleid zal worden ontwikkeld ten aanzien van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van regeringsleiders. Daarbij is ook vermeld dat rekening moet worden gehouden met de immuniteit van regeringsleiders. Over dat beleid wordt inmiddels door de betrokkenen, waaronder het College van Procureurs Generaal, gesproken, maar die discussie is nog niet afgerond. De regering is bereid uw Kamer daarover nader te berichten als de criteria zijn uitgewerkt.

Vraag 11

Verwacht u binnenkort één van de leden van het Israëlisch kernkabinet in Nederland?

Antwoord

Momenteel is geen bezoek voorzien van een lid van het Israëlisch kernkabinet.

Vraag 12

Kunt u deze vragen voor maandag 03 september 2001 beantwoorden?

Antwoord

Hoewel aan beantwoording van de vragen zoveel mogelijk voorrang is gegeven, heeft dit in verband met de noodzaak van zorgvuldigheid enige tijd gevergd.

Volkskrant 28 augustus jl.

Volkskrant 25 augustus jl.

TK vergaderjaar 2000-2001, Aanhangsel nr. 1565

Kenmerk
Blad /1

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...