Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Opnieuw onderzoek naar indexeringsbeleid

Datum nieuwsfeit: 29-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Verbond van verzekeraars

Opnieuw onderzoek naar indexeringsbeleid

Het Verbond heeft de STAR toegezegd het onderzoek uit 1999 naar indexeringsbeleid opnieuw uit te zetten, dan wel te updaten. Aanleiding hiertoe was het overleg over de nieuwe aanbevelingen van de STAR tussen de Werkgroep Pensioenen van de stichting en het Platform Zakelijke Markt van het Verbond.

In 1999 werd door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek een onderzoek uitgevoerd naar indexering van ingegane pensioenen en uitgestelde rechten bij rechtstreeks verzekerde regelingen. Uit dit onderzoek bleek dat twee derde van de regelingen afgesloten na 1995 is geïndexeerd, maar dat regelingen die daarvoor zijn afgesloten nauwelijks een indexatiebeleid kennen. De STAR vindt dat wat mager en geeft bovendien aan dat onduidelijk is wat onder die twee derde van de regelingen valt. Geconcludeerd wordt dat rechtstreeks verzekerde regelingen per saldo achterblijven bij de ontwikkeling naar voorwaardelijk geïndexeerde regelingen. De stichting is van mening dat verzekeraars een actieve rol moeten spelen in het uit de markt halen van niet-geïndexeerde regelingen. De STAR wil daarom dat partijen met spoed een indexatiebeleid invoeren. Deze oproep is nadrukkelijk gericht op die rechtstreeks verzekerde regelingen die nog geen bestendig toeslagverleningsbeleid kennen. Volgens de stichting zou in elke regeling een indexeringsparagraaf moeten worden opgenomen. Dit is in eerste instantie een zaak van werkgevers en werknemers die de regeling neerleggen bij verzekeraars. Maar daarnaast verwacht de STAR van verzekeraars een pro-actieve houding om de werkgever over indexering te adviseren. Het Verbond zet het onderzoek uit 1999 nu opnieuw uit. Doel is om nieuw cijfermateriaal te verzamelen ten behoeve van de discussie over indexering van pensioenregelingen.

Bestrijding witte vlekken
Naast het indexeringsbeleid werden tijdens het overleg met de STAR ook andere pensioenonderwerpen besproken. Zo gaf de stichting aan dat ondernemingen zonder pensioenregeling op korte termijn alsnog zon regeling moeten realiseren. De arbeidspensioenregeling is volgens de stichting een essentieel onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket. De witte vlek bij ondernemingen zonder pensioenregeling valt uiteen in twee onderdelen: werknemers die in het geheel geen regeling kennen en werknemers die uitgesloten worden van de geldende regeling. De STAR is van mening dat pensioenuitvoerders voor de opdracht staan om pensioenuitsluitingsgronden ongedaan te maken en beveelt aan om vooruitlopend op de beoogde wettelijke invulling reeds dienovereenkomstig te handelen. Verzekeraars zouden moeten kijken wat voor uitsluitingsgronden in de huidige regelingen worden gehanteerd. Volgens verzekeraars hebben de problemen voor wat betreft uitsluiting voornamelijk te maken met de intredingsleeftijd en het uitsluiten van specifieke groepen. Daarnaast wordt voor wat betreft het bestaan van de witte vlekken vooral gewezen op het feit dat kleine ondernemingen vaak een aantal zaken, waaronder dus een pensioenregeling, niet hebben geregeld. Tevens bestaat er veel onduidelijkheid over de omvang van de witte vlekken. De STAR wil daarom aandringen op een vervolg van het onderzoek naar de witte vlekken uit 1996. Het Verbond onderschrijft dit voornemen.

Bondig, oktober 2001

Ga een pagina terug

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie