Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Registratie van discriminatieklachten, januari tot augustus

Datum nieuwsfeit: 29-10-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland
Zoek soortgelijke berichten
Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland

wetgeving non-discriminatie wet gelijke behandeling gehandicapten

Registratie van discriminatieklachten, januari - augustus 2001

DATUM

TERREIN

BESCHRIJVING

02-01

Onderwijs

Man met spraak en motorische beperking is weggestuurd op de avond Havo met de mededeling: "We zijn een nette school en daar horen geen mensen thuis die spraakstoornissen hebben. En wat betreft je Mavo diploma, dat zul je wel vervalst hebben. Want met jou I.Q bestaat het niet dat je hem gehaald hebt."

02-01

Arbeid

Zelfde man, bij privatisering van PTT Telecom ontslagen, naar hem later is gebleken vanwege zijn handicap.

02-01

Arbeid

Zelfde man, informeert bij arbeidsbureau naar functie als banenpooler, Melkertbaan, of WIW. Hij krijgt de reactie:"Het gaat hier om werken voor geld, weet je dat wel? Daar achten we je niet geschikt voor."

08-01

Goederen en diensten

Na bezit van een seizoenkaart voor vak Z, het enige rolstoeltoegankelijke vak bij voetbalclub Feyenoord de afgelopen 6 jaar, wordt de seizoenskaart van de vrouw tijdens het seizoen geblokkeerd, en omgezet in een kaart voor het vak voor risico-supporters van de tegenpartij. Dit vak is niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

26-01

Onderwijs

Dochter die bijna volledig doof is maakt gebruik van een school voor slechthorenden. In het begin krijgen ouders te horen dat dit eigenlijk te zwaar voor het meisje is. Al snel blijkt ze echter goed te functioneren. Rond haar 10e jaar begint het meisje te klagen dat ze zich zo verveelt op school en eigenlijk niets leert. Haar ouders proberen dit met de school te bespreken maar zonder resultaat. Op haar 12e jaar wordt de ouders geadviseerd haar nog een jaar op school te laten om haar intensief te laten leren. In haar 13e jaar krijgen de ouders informatie over Mavo en Havo opleidingen mee, volgens de school kan het meisje daar ingeschreven worden. Ouders schrijven in bij Mavo opleiding maar er is nog geen eindtoets bekend. Uiteindelijk komen de gegevens van de eindtoets binnen, het meisje blijkt slechts tot 4e klas basisschool te zijn gekomen. Ouders melden haar aan bij Leer Weg Ondersteunend Onderwijs, LWO, met de bedoeling dat ze doorstroomt naar VMBO. Na een paar maanden volgt ze al een paar vakken op VMBO niveau. Toen het meisje en de ouders na enige tijd verzochten om door te stromen naar de VMBO groep, uit het LWO werd dat geweigerd. De school zegt dat het meisje vanwege haar doofheid niet kan functioneren in een grote groep. Bij het LWO krijgt ze echter de beloofde ondersteuning, 2 keer per week steunlessen krijgt ze niet, de begeleider van het meisje helpt haar niet. Andere scholen weigeren haar op te nemen vanwege het advies van het LWO.

30-01

Arbeid

Bedrijf Hedson, die bemiddelt voor magazijn-, administratief-, callcenter-, logistiek-, productie-, inpak-, en horecawerk verspreidt kaarten met de tekst: DOOF? Nee? Laat dan wat van je horen en we hebben een leuke baan voor je!

04-02

Goederen en diensten

Taxibedrijf Boersma op Schiermonnikoog rekent voor rolstoelgebruikers het dubbele tarief voor vervoer t.o.v. iemand zonder rolstoel. Het bedrijf meldt dat de provincie hen hiertoe verplicht.

05-02

Cultuur

Vrouw met epilepsie, soms veel aanvallen, soms weinig, is fanatiek zanger bij het Toonkunstkoor in Nijmegen. Bij uitvoeringen heeft ze nog nooit een aanval gehad. Sinds kort verbiedt het bestuur haar om deel te nemen aan uitvoeringen. Men vindt het geen gezicht als ze tijdens een concert een aanval krijgt, en het publiek betaalt voor de uitvoeringen, men is bang voor onrust in de zaal en in het koor. Sommige koorleden zijn bang dat ze een aanval krijgt als ze meedoet.

19-02

Mentaliteit

De Anti-Flu reclame is smakeloos en kwetsend voor mensen die in een geïsoleerde ruimte moeten leven vanwege hun ziekte of aandoening

16-03

Zorg

Jongen met verstandelijke handicap wordt vanwege zijn verstandelijke handicap op een wachtlijst gezet voor tandheelkundige hulp in het ziekenhuis. Hij heeft een spoedbehandeling onder narcose nodig. Het ziekenhuis heeft de behandelend tandarts, die de aanvraag heeft ingediend, gemeld dat zij de operatiekamer liever gebruiken voor mensen met een "normaal denkend verstand". De jongen moet dus wachten tot er ruimte over is.

10-04

Arbeid

Vrachtwagenchauffeur met onderbeenprothese doet voorspoedige sollicitatie bij toeleveringsbedrijf voor de tuinbouw,afspraken over arbeidsvoorwaarden en startdatum worden gemaakt. Uiteindelijk toch niet aangenomen omdat de directie van de onderneming vermoedt dat hij dit werk geen 30 jaren vol kan houden.

11-04

Goederen en diensten

Drogisterij Etos Westerhof in Doetinchem weigert mensen in een rolstoel binnen te laten "omdat ze alles omver rijden".

11-04

Toegankelijkheid

Restaurant in Doetinchem is na verbouwing niet meer toegankelijk voor mensen met een handicap

11-04

Toegankelijkheid

De binnenstad van Doetinchem, met name de Catharinastraat en de Hamburgerstraat zijn zeer ontoegankelijk voor mensen met een rolstoel

07-05

Goederen en diensten

Na boeking van een vliegreis met een rolstoel bij Transavia wordt twee dagen voor vertrek meegedeeld dat betrokkene niet mee kan omdat er al twee andere rolstoelen meegaan, een derde rolstoel zou niet gaan. De eerste boeking blijkt door Transavia niet goed verwerkt te zijn.

-05

Zorg

Vrouw met dossier van psychiatrisch verleden heeft sinds een paar jaar last van een hernia. Haar pogingen daar adequate behandeling voor te vinden worden bemoeilijkt door haar dossier, haar klachten worden gepsychologiseerd. Met haar echtgenoot is ze vier maal bij een huisarts geweest voor een verwijsbrief naar een orthopeed. Uiteindelijk heeft ze deze gekregen, maar in de verwijsbrief wordt haar psychiatrisch verleden als eerste genoemd.

-05

Wonen

Vrouw met lichamelijke handicap en psychiatrisch verleden wordt afgewezen voor een woonproject voor lichamelijk gehandicapten vanwege haar psychiatrisch verleden

20-05

Goederen en diensten

Weigering lidmaatschap van vereniging Nevemedis, een vereniging van medische slachtoffers, op grond van psychiatrisch verleden.

18-07

Goederen en diensten

Aangevraagde voorzieningen en rolstoelassistentie voor vliegreis met Dutchbird en verblijf in toegankelijke locatie via Hotelplan, geboekt via V en D reisbureau, ontbreken ondanks boeking vooraf met medische verklaring.

25-07

Goederen en diensten

Een reisorganisatie weigert een reis te boeken voor twee verstandelijk gehandicapten. Reden er hebben al zes verstandelijk gehandicapten geboekt op deze reis. De reisorganisatie hanteert de regel dat maximaal 10% van het aantal reizigers uit gehandicapten mag bestaan.

14-08

Mentaliteit

Buurman in Groningen verzet zich tegen de aanwezigheid van een persoon met fysieke beperkingen door zich te verzetten tegen de aanwezigheid van een klein schuurtje t.b.v. scootmobiel van bewoner

14-08

Mentaliteit

Buurtverenigingen hebben in Nederland de mogelijkheid te discrimineren door zich te verzetten tegen de komst van mensen met een bepaald etiket, zoals (ex-)psychiatrisch patiënten, mensen met Aids, een verslavingsprobleem, puur op basis van het etiket, zonder dat de mensen in kwestie feitelijk overlast in enigerlei vorm hebben veroorzaakt.

15-08

Mentaliteit

Het Panorama Mesdag, wat toegankelijk is, stuurt mensen met een handicap in de zomermaanden weg en vraagt ze in september na 16.00 uur terug te komen, dan is er ook begeleiding beschikbaar.

16-08

Toegang

In Hengelo is een ontwerp voor een nieuwe bioscoop gemaakt waar mensen in een rolstoel alleen op de voorste rij, de zogeheten nekkramploge, kunnen plaatsnemen

-08

Arbeid

Vrouw met (jeugd-)psychiatrisch verleden van 2 jaar, waarna zonder klachten, wordt bij sollicitaties telkens op grond van haar verleden afgewezen

-08

Arbeid

Jonge vrouw met borderline klachten is drie jaar opgenomen geweest. Is een keer ontslagen nadat ze na een poos goed gefunctioneerd te hebben, vertelde over haar psychiatrisch verleden.

-08

Verkeer

Man heeft rijbewijs aangevraagd, gebruikt antidepressiva. Hij heeft een verklaring van de huisarts dat deelname aan het verkeer geen probleem is. Het CBR verplicht hem tot een consult bij een psychiater over depressie. De kosten van het consult zijn voor rekening van de aanvrager van het rijbewijs.

--08

Arbeid

Vrouw heeft geprobeerd via de wet REA aan het werk te komen. Binnen de kortste keren was iedereen op de hoogte van haar psychiatrisch verleden en werd ze niet aangenomen.

-08

Mentaliteit

Echtpaar met psychiatrisch verleden wordt door schoondochter bij kleindochter weggehouden vanwege hun `gevaarlijke´achtergrond. Ze mogen niet oppassen en het kindje amper aanraken.

-08

Informatie

Bij zaak onder de notaris heeft de tegenpartij informatie ingewonnen over PAAZ opname van 13 jaar geleden van betrokkene, en zet dit in voor een civiele rechtszaak.

-08

Diversen

St. Pandorra constateert dat iedereen die psychische klachten heeft en/of zich onder behandeling stelt voor die klachten, het risico loopt van stigmatisering, uitsluiting, en achterstelling. Op de arbeidsmarkt, binnen de gezondheidszorg en in het maatschappelijk verkeer. Deels is dit het effect van negatieve beeldvorming, maar in de praktijk blijkt ook dat de (ex) client geen zeggenschap heeft over waar en hoe informatie over zijn behandeling wordt gebruikt, en zijn veel instanties bevoegd tot het stellen van vragen over dit verleden.
---

Terug naar de homepage Terug naar de vorige pagina Ga naar 'Recente wijzigingen' Ga naar 'Zoeken op deze site' Ga naar 'Contact'

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie